รายงานการสอนห้อง ม.512 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ท32201 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง คลื่น 1,30 ลา 9ไม่เข้าเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 อ32201 Nick Review 1,8,16,18,22,30
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง 20 ลาป่วย 9ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง 20 ลาป่วย 9ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 อ30201 รวิพล เคลียร์งานค้าง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 อ30201 รวิพล เคลียร์งานค้าง
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ทดลองการแกว่งของลูกตุ้ม 9,13 ไม่เข้าเรียน 7,14 สอบ TU-Get 21ลา
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันขั้นบันได_ฟังก์ชันExpo
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันกำลังสอง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 อ30201 รวิพล สอบปลายภาค
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ท32201 วสุธร โคลง ~
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค32101 สิริกุล สอบเก็บคะแนน_ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.4.1-2.4.2
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (ต่อ)
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (ต่อ)
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ ประเภทและส่วนประกอบของคลื่น 2,32,36 ลาป่วย 10 ไม่เข้าเรียน 38,40 ไปแข่งเต้น 18 เช้าเรียนช้า1คาบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ประเภทและส่วนประกอบของคลื่น 2,32,36 ลาป่วย 10 ไม่เข้าเรียน 38,40 ไปแข่งเต้น 18 เช้าเรียนช้า1คาบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท32201 วสุธร กลอนสุภาพ ~
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ท32201 วสุธร กลอนสักวา ~
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ32201 Nick ISP N 7 8 9 14 22 23 25 35 37 39
พุธ ที่ 16/08/2566 7 อ32203 ชลทิชา Vocabulary Test 1
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.3 11,18,16,30
พุธ ที่ 16/08/2566 1 อ32201 Nick TCP M 8 16 22 30
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ32101 พลอยนภัส Listening unit 3
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.3.1 11
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ32201 Nick LISTENING TEST 8
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.1 9,43,30
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ32201 Nick TCP L 8,9,13,16,17,18,30,40
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.2.2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ท32201 วสุธร กลอนสุภาพ -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท32201 วสุธร กลอน ~
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงจากสนามแม่เหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ32201 Nick ISP 2 M 1,89,13,14,17,22,23,28,30,33,35,37
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ เส้นแรงแม่เหล็ก
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบแก้ การสอบเก็บคะแนนบทที่1 ภาณุพงศ์ ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบแก้ การสอบเก็บคะแนนบทที่1 ภาณุพงศ์ ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชััน_ใบความรู้ 2.2.1
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ32201 Nick TCP K 6,89,11,13,16,22,30,38
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 อ30201 รวิพล Genres of music : Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป (ต่อ)
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ท32201 วสุธร เรียงร้อยถ้อยคำกาพย์ ~
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนน บทที่1 9 แข่งกีฬา 22 ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ32201 Nick ISP D 9,13,16,17,18,22,30.
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ 8,9
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงจากสนามไฟฟ้า 10 ไม่เข้าเรียน 14,17,19 ไปแข่งกีฬา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงจากสนามไฟฟ้า 10 ไม่เข้าเรียน 14,17,19 ไปแข่งกีฬา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ30201 รวิพล Toeic Listening test
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ30201 รวิพล Toeic Listening test
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ แบบฝึกทักษะมัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ทวนแรงเนื่องจากสนามโน้มถ่วง
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ วิเคราะห์คุณค่าบทละครเรื่องมัทนะพาธา ภาณุพงศ์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ32201 Nick ISP C 1,6,8,9,13,14,16,17,18,20,22,30
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ32201 Nick ACTIVITY 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.11 8,26,32
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า (ต่อ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า (ต่อ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 27,31 ไปค่าย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 27,31 ไปค่าย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น) ภัทรวุฒิ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น) ภัทรวุฒิ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท32201 วสุธร เรียงร้อยถ้อยคำกาพย์ ~
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 10 ไม่เข้าเรียน 18 ลา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ นำเสนอการศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา ภาณุพงศ์ เรืองสิทธิ์ ขาดเรียน
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ท32201 วสุธร นักเรียนไปถ่ายภาพ ~
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ32201 Nick TCP H 9,13,14,17,22,30
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง 9,33
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปังค้นหาตัวตน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า (ต่อ)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า (ต่อ)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ30201 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Error Identification
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ30201 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Error Identification
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ การนำเสนอการศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา ภานุพงศ์ เรืองสิทธิ์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ การหาแรงลัพธ์ 1 ,19,31 ลา 24,38,40
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ32201 Nick Speaking tests 1,9,13,15,18,19,22,23,30,37,39
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท32201 วสุธร อลังการ สรรสร้างคำ ~
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.10 1,23,28,37,39
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 วิเคราะห์รายการค้า
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 วิเคราะห์รายการค้า
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ32101 พลอยนภัส Profile
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ท32201 วสุธร แบบบังคับฉบับร้อยกรอง 14 23
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ กิจกรรมวันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.8 31
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ32201 Nick TCP F 13,322,30
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ32101 พลอยนภัส emotions
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.7 19
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA 29(ลาป่วย), 19, 10
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค32201 กนกพันธ์ การหาค่ามุม
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ส32101 ปรัชญา Factor of Productions
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ สมการการเคลื่อนที่
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ สมการการเคลื่อนที่
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ32101 พลอยนภัส Personal experience
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา ธนากร ภานุพงศ์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท32201 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่องถ้อยคำสัมผัสใน ~
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความเร่ง 10 ไม่เข้าเรียน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ32201 Nick ISP F 29
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ32201 Nick ISP F 10
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ท32201 วสุธร แบบบังคับฉบับร้อยกรอง 10
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ32203 ชลทิชา Unit 2
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.6 17
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ32201 Nick TCP F 17, 18, 23, 31
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ32101 พลอยนภัส Present perfect
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.5 3,10,23
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ HABITSCAN
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท32201 วสุธร ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ปฐมบทร้อยกรอง ~
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ32203 ชลทิชา Reading Comprehension unit 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความเร็วและอัตราเร็ว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ แบบฝึกหัดเรื่องคำสมาสและคำสมาสแบบมีสนธิ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ32201 Nick ISP B 10,14,15,16,29,33.
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32201 กนกพันธ์ การหาค่ามุม
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ท32201 วสุธร พัฒนาการร้อยกรองสมัยรัตนโกสินทร์ ~
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ32203 ชลทิชา Reading Unit 1
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ32203 ชลทิชา Vocabulary unit1
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส32101 ปรัชญา ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดของอดัม สมิธ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 2.4
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ32101 พลอยนภัส Listening : leisure
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ 1.3
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค32201 กนกพันธ์ การหาค่ามุม แบบฝึกหัดที่ 5
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 อ32101 พลอยนภัส Reading unit 1 : hobby
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ส32101 ปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญและแนวคิดที่นักเรียนควรทราบของอดัม สมิธ
อังคาร ที่ 29/05/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำสมาสแบบมีสนธิ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท32201 วสุธร ปฐมบทร้อยกรอง -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน 10
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน 10
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ32203 ชลทิชา Vocabulary unit 1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ทยทวนระยะทางและการกระจัด
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำสมาส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ32201 Nick TCP A 14, 18
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท32201 วสุธร ปฐมบทร้อยกรอง ~
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
พุธ ที่ 24/05/2566 4 เสริม กนกพันธ์ ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค32202 กนกพันธ์ การอ่านค่ามุม
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.2
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ32201 Nick TCP B 3,18,
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.1 18
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ32203 ชลทิชา Part of speech /exercise 3
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 3,15,18
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง30281 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/ หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง30281 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/ หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว30101 ทิพยาภรณ์ ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องใช้สำหรับฟิสิกส์ ระยะทางและการกระจัด 10 นักเรียนไม่เข้าเรียน แต่มาโรงเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องใช้สำหรับฟิสิกส์ ระยะทางและการกระจัด 10 นักเรียนไม่เข้าเรียน แต่มาโรงเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ32101 พลอยนภัส แนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ30201 รวิพล เตรียมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับสายการบิน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค32101 กนกพันธ์ ฟังกตรีโกณ1.1 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท32201 วสุธร แนะนำรายวิชา 10 23
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค32201 กนกพันธ์ ทบทวนเรื่องค่าของมุม 3,23
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 lm57aru ธานี แนะนำรายวิชา 1.ภาณุพงศ์ 2.ชนิษฐา(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 lm57aru ธานี แนะนำรายวิชา 1.ภาณุพงศ์ 2.ชนิษฐา(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว30101 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงกฎระเบียบในห้องเรียน มารยาทในการเรียน เข้าร่วมclassroom 3 (นักเรียนแจ้งว่าลาออกแล้ว) ,10
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 อ32201 Nick Introduction Zero absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ท32101 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน 3,10,23
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค32201 กนกพันธ์ กิจกรรมผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ