รายงานการสอนห้อง ม.510 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 อ32201 Nick Review 29,37
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค32201 อำนาจ ทดสอบการบวก การลบ การคูณเมทริกซ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่น
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่น
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ค32201 อำนาจ การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์จัตุรัส
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของคลื่น
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ค32201 อำนาจ การดำเนินการตามแถว
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค32201 อำนาจ การดำเนินการตามแถว
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 อ32201 Nick TCP O 1,34,5,6,7,8,11,12,15,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ความต่างเฟส
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา ความต่างเฟส
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1 เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 อ32201 Nick ISP J O 3 12 14 23 32
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา เฟสของคลื่น
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปและวิเคราะห์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค32201 อำนาจ สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 อ32201 Nick TCP M 2 14
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่น
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่น
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา แบบฝึกหัดเรื่องพลังงาน
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร พิชิต TCAS
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา พลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา พลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Festival
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ค32201 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมทริกซ์
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร kahoot TCAS
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค32201 อำนาจ ความหมายของเมทริกซ์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ32201 Nick TCP L 0 absent
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงแม่เหล็ก
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา แรงแม่เหล็ก
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ32201 Nick ISP 2 M 23,32
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา แรงแม่เหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา แรงแม่เหล็ก
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค32201 อำนาจ สมการตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค32201 อำนาจ สมการตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 อ32201 Nick TCP K 0 absent
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค32201 อำนาจ เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
อังคาร ที่ 18/07/2566 2 ค32201 อำนาจ นักเรียนสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ ที่ 17/07/2566 2 ค32201 อำนาจ นักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา การคำนวณหาอัตราเร็วจากแถบกระดาษ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา การคำนวณหาอัตราเร็วจากแถบกระดาษ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันผกผันของตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนนและสรุปเนื้อหาก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค32201 อำนาจ ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ32201 Nick REVIEW 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนน Admission 66
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การสอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การสอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ32201 Nick ISP C 1,3,4,12,26,29
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงทางไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา แรงทางไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต่างของมุมหรือจำนวนจริง
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 อ32201 Nick ISP H 2,4,21,23,28,32,33,34,39
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา ค่าความเร่งโน้มถ่วงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ง30281 กิ่งเดือน การวิเคราะห์รายการค้า -
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน การวิเคราะห์รายการค้า -
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมวัน international day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค32201 อำนาจ มุมสามเท่า
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ32201 Nick TCP H 11, 14, 20, 25
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดระหว่างมวล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดระหว่างมวล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัดเรื่องมัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา ทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปเรื่องมัธนพาธา
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปังค้นหาตัวตน
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ง30281 กิ่งเดือน งบแสดงฐานะการเงิน -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน งบแสดงฐานะการเงิน -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ32203 ชลทิชา Unit 4
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค32201 อำนาจ ตรีโกณมิติประยุกต์ 1
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ32201 Nick TCP E 2,23,28,31,32,38,39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ32201 Nick Speaking test 16,29,31,42
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ลักษณะคำประพันธ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค32201 อำนาจ กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ 16,29
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ32203 ชลทิชา Water
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค32201 อำนาจ โคฟังก์ชันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 16,18,29
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ32201 Nick TCP G 6, 16, 18, 29
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค32201 อำนาจ ทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 16,23,27,29
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การแต่งกาพย์ยานี 11 และงานบูรณาการ ม.5
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 อ32201 Nick ACTIVITY 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ง30281 กิ่งเดือน สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 16
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 16
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องมัทนะพาธา และท่องอาขยาน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Personal experience
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 10 ค32201 อำนาจ การยุบมุมในการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 27 นางสาวธัญยชนก วงศ์ครองเขื่อน ชุมนุมเชียร์ 28 นางสาวนันท์ชญา หนูไชยนันท์ ลาป่วย 39 นางสาวโรสณาณีย์ สมนาม ลาป่วย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ32201 Nick TCP & 23,27,39
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ส32101 ปรัชญา ค่าเสียโอกาส
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Your experiences
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา แรง F = ma
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 10 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ32203 ชลทิชา Reading Comprehension unit 1
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Present Perfect 8,27 และ 28 (ลา)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32201 อำนาจ ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 ฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ32201 Nick ISP B 8,23,27,28,32
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา โจทย์คำนวณหาอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา โจทย์คำนวณหาอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ง30281 กิ่งเดือน รูปแบบธุรกิจ 1,27
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน รูปแบบธุรกิจ 1,27
พุธ ที่ 31/05/2566 4 อ32203 ชลทิชา Vocabulary unit1
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค32201 อำนาจ ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เลขที่ 1 นายกรกช มั่นใจอารย์ ลา เลขที่ 27 นางสาวธัญยชนก วงศ์ครองเขื่อน
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานกลุ่มวิเคราะห์การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค32201 อำนาจ ค่าของฟังก์ชันไซน์ และฟังก์ชันโคไซน์ ของจำนวนจริงบางจำนวน เลขที่ 1 นายกรกช มั่นใจอารย์ ป่วยโควิด เลขที่ 27 นางสาวธัญยชนก วงศ์ครองเขื่อน ป่วยโควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ค32101 กนกพันธ์ สมการเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ32203 เฉลิมศรี Vocabulary
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Listening: lifestyle 1, 31 และ 33 (ลา)
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ค32201 อำนาจ ฟังชันตรีโกณมิติของจำนวนจริง เลขที่ 1 นายกรกช มั่นใจอารย์ ลาป่วย โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา การหาอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา การหาอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค32201 อำนาจ การหาจุดปลายส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วย เลขที่ 1 นายกรกช มั่นใจอารย์ ป่วย โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 อ32203 ชลทิชา Noun
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การสร้งคำในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา จากลัทธิพาณิชยนิยมสู่ ระบบทุนนิยม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Reading: hobbies 17 (ลา)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ32201 Nick ISP A 27, 29
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา ตำแหน่ง ระยะทาง การกระจัด น.ส.ธัญยชนก วงศ์ครองเขื่อน เลขที่ 27 ป่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 7 pfv2k5s ธานี แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 6 pfv2k5s ธานี แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและละครสากล
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและละครสากล
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและละครสากล
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรรมแนะแนว 27
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค32101 กนกพันธ์ เลขยกกำลัง1.2
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 อ32203 ชลทิชา Part of speech /exercise 3
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บทอาขยานเรื่องมัทนะพาธา
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค32201 อำนาจ วงกลมหนึ่งหน่วย และการวัดความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค32101 กนกพันธ์ ฟังก์ชันตรีโกณ1.1 34
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ32203 ชลทิชา แจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ32101 พลอยนภัส Vocab : pastimes
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32201 อำนาจ หน่วยที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย เลขที่ 34 นางสาวพิมพ์ชนก ประสาธน์กนก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32201 Nick TCP B 34
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายละเอียดวิชา ตัวชี้วัด เนื้อหาที่เรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายละเอียดวิชา ตัวชี้วัด เนื้อหาที่เรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 อ32203 ชลทิชา แนะนำรายวิชา / part of speech -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจ้งโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย3 และแจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา อธิบายโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ32101 พลอยนภัส แจกหนังสือ/แจ้งรายละเอียดการเรียนการสอน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค32201 อำนาจ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว30101 รุ่งทิวา นักเรียนหญิง ม.1-6 ทำพิธีพี่ผูกโบให้น้อง น้องผูกโบให้พี่ และเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน DScool ส่วนนักเรียนชาย ม.1-6 ขึ้นห้องแกรนด์กาล่า โรส เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน DScool
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ