รายงานการสอนห้อง ม.409 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 อ31201 Honey Exam review
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 พ31101 พรทิพย์ แนวข้อสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ว31181 พินทิพา ทบทวน 17
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว31181 พินทิพา ทบทวน 17
พุธ ที่ 06/09/2566 1 ก31901 อาศุ นักเรียนร่วมงานมุทิตาจิต ที่บริเวณโดม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 อ31201 Honey ISP J
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ว31122 รัตนา พันธะโคเวเลนต์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว31122 รัตนา พันธะโคเวเลนต์
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 อ31201 Honey TCP O 3, 19, 39
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว31122 รัตนา พันธะไอออนิก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ31201 Honey TCP M 19, 37, 39
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ว30261 อรุณศิริ เส้นชั้นความสูง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 อ31201 Honey ISP O
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมกลุ่ม เรื่องเปิดโลกฯ 35 ลาป่วย
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 35
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 35
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 อ31201 Honey TCP L 37
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 อ31201 Honey Listening test
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 2 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ว31122 รัตนา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 40 ลาป่วย
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 40
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 40
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ 40
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ31201 Honey TCP K 35
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค31201 ธวัชชัย สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 5 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 5 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ31201 Honey ISP M 13, 31, 39
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบทดสอบความเครียด ติวสอวน. 3,17,30,36,39 บอล 12 ลา 27
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค 27
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค 27
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว31122 รัตนา การจัดเรียง การจัดเรียงอิเล็กตรอน
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค31101 สุธิสา สับเซต
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ค31101 สุธิสา สับเซต
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ค31101 สุธิสา สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 พ31101 พรทิพย์ นร.ไปร่วมกิจกรรม นักวิทย์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค31201 ธวัชชัย เข้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ก31901 อาศุ Present โรคทางใจ ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ค31101 สุธิสา ชนิดของเซต
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค31201 ธวัชชัย อสมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ31201 Honey ISP H
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน 25 ป่วย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน 25 ป่วย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ31201 Honey ISP G 19
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ทำใบงาน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ Enzyme
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 เรื่องโรคทางใจ (งานกลุ่ม) เลขที่ 1,11 ลาป่วย เลขที่ 12 ลากิจกรรมแข่งฟุตบอล
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ค31101 สุธิสา การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Sheet: Present perfect & Present perfect Continuous 11. (37 ลากิจ)
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค31201 ธวัชชัย ชนิดเซต
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค31201 ธวัชชัย ชนิดเซต
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ31101 เฉลิมศรี Game: Present perfect & Present perfect continuous
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ31201 Honey ISP C 11
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ท31101 เจริญ การเขียนจดหมาย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ว31122 รัตนา การใช้อุปกรณ์เคมี
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว31122 รัตนา การใช้อุปกรณ์เคมี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ค31101 สุธิสา เซต การเขียนแทนเซต
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ31201 Honey ISP2 Lesson D and F 23 & 30
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 9,23
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 23,35,40
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 23,35,40
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว31122 รัตนา อะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี U3b vocabulary
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค31201 ธวัชชัย อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ31201 Honey TCP-C
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค31201 ธวัชชัย อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ว31122 รัตนา เลขนัยสำคัญ factor
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว31122 รัตนา เลขนัยสำคัญ factor
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ หินอัคนี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ ทบทวนตรีโกณ ปริมาณเวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว31285 ณฐกร ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์โครงงาน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว31285 ณฐกร ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์โครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ เวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 johary window ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว31142 ศิวนาฏ การทดสอบสาร
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ การทดสอบสาร
พุธ ที่ 21/06/2566 2 พ31102 สมพอ ทดสอบทักษะการเดาะลูกกีฬาแบดมินตัน โดยการตีลูกอ้อมหลัง
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค31201 ธวัชชัย ช่วง
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค31101 สุธิสา ตารางค่าความจริง
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ การวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ การวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ31101 เฉลิมศรี -ing/infinitive forms
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ31201 Honey ISP F 17
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค31201 ธวัชชัย สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ท31101 เจริญ สอบบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค31101 สุธิสา การหาค่าความจริง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค31201 ธวัชชัย สมบัติการไม่เท่ากัน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 พ31101 พรทิพย์ กิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 หน้าต่างหัวใจ 5,8,39
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 5
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 5
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ 5 ลาป่วย
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Lifestyle
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ ทดลองการวัด
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ ทดลองการวัด
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค31201 ธวัชชัย สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์หัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ31101 เฉลิมศรี Lifestyle 5
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ31201 Honey ISP B 5
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค31201 ธวัชชัย เศษส่วนพหุนาม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ท31101 เจริญ แบบฝึกหัดบทนมัสการคุณานุคุณ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ การใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 5
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ31201 Honey ISP A
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 ลากิจ(รด.) ,28 ลา
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ก31901 อาศุ (ต่อ)กิจกรรมที่ 2 พุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 5
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 5
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค31101 สุธิสา สรุปค่าความจริงของตัวเชื่อม
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Phrasal verb
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลอง เรื่องการวัด
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลอง เรื่องการวัด
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค31201 ธวัชชัย การแยกตัวประกอบพหุนาม
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ท31101 เจริญ แบบฝึกหัดคำนมัสการคุณานุคุณ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ การแปลงหน่วยคำอุปสรรค
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31285 ปารณีย์ วิเคราะห์โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31285 ปารณีย์ วิเคราะห์โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค31201 ธวัชชัย การแยกตัวประกอบพหุนาม
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ณฐกฤต(ลากิจ), จิรพัฒน์(ขาดเรียน), สมิตา (รด)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 พ31102 สมพอ ทดสอบการเดาะลูก หน้ามือ และหลังมือ เลขที่ 1 และ เลขที่ 4
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว31122 รัตนา สอบธาตุ มอบหมายภาระงาน 1 ชิ้น 1 ลาป่วย 4 ลากิจ
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์ 4,21
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี U1c Preset simple& present continuous
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี U1c Preset simple& present continuous
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค31201 ธวัชชัย การแยกตัวประกอบพหุนาม
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ท31101 เจริญ บันทึกการอ่าน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรมการหาสมบัติทางกายภาพของแร่
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ31101 เฉลิมศรี Character & appearance
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ31201 Honey TCP F 5, 37
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค31201 ธวัชชัย ทฤฎีบทเศษเหลือ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีอันตราย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีอันตราย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ ระบบหน่วยทางฟิสิกส์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค31201 ธวัชชัย การหารพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ31201 Honey TCP C
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ในธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 พ31101 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค31201 ธวัชชัย การหารพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว31122 รัตนา สอบเขียนธาตุ ทำใบงานที่ 1-2
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ณัฐภัสสร เลขที่ 40 (ขาดเรียน)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว31122 รัตนา สอบเขียนธาตุ ทำใบงานที่ 1-2
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา. กิจกรรม Elsa 40
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา. กิจกรรม Elsa 40
พุธ ที่ 24/05/2566 2 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชาบาสเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31122 รัตนา หลักการเขียนสัญลักษณ์ธาตุ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค31101 สุธิสา ประพจน์ประกอบ/ค่าความจริง
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน (เพิ่มเติม) เรียนเนื้อหาหน่วยที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน (เพิ่มเติม) เรียนเนื้อหาหน่วยที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค31201 ธวัชชัย สมบัติจำนวนจริง 3 , 35
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค31101 สุธิสา ประพจน์ 3 , 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ31101 เฉลิมศรี Introduce myself
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค31201 ธวัชชัย สมบัติจำนวนจริง 3
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D / TCP A (1404-2) 3, 7
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ แจกอุและเอกสารประกอบการเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31285 ปารณีย์ แนะนำรายวิชา แบ่งกลุ่ม 3,37
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31285 ปารณีย์ แนะนำรายวิชา แบ่งกลุ่ม 3,37
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค31101 สุธิสา แนะนำบทเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ชลปวีร์ (ป่วย) 37 สมิตา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 พ31101 พรทิพย์ แจกอุปกรณ์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ แกจสมุด -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค31201 ธวัชชัย กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ