รายงานการสอนห้อง ม.408 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 อ31201 Honey Conversation 9, 11, 15, 17, 23, 27
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ก31901 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม 4 เลขที่ 27 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างเส้นขนาน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ค31201 สิทธิกร ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว31285 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ31201 Honey Exam review 23, 29, 33
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ค31201 สิทธิกร เส้นขนาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค31201 สิทธิกร ร่วมงานบูรณาการ ม.4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 อ31201 Honey TCP O 19 21
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 12,13,21 ขาดเรียน
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ว31122 รัตนา พันธะไอออนิก
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว31122 รัตนา พันธะไอออนิก
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ สอบปลายภาค
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 อ31201 Honey TCP O
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนตรรกศาสตร์
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 อ31201 Honey ISP J 11
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างจุดสองจุด
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ31201 Honey TCP N 11, 23
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร นิเสธของประโยคที่มตัวบ่งปริมาณ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ค31201 สิทธิกร สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 อ31201 Honey ISP O 11, 15, 33
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมกลุ่ม เปิดโลกอาชีพ สู่เส้นทางการศึกษา 11,15,16 ขาดเรียน 22,23 ขอนอนห้องพยาบาล
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ค31201 สิทธิกร ค่าความจริงตัวบ่งปริมาณ
พุธ ที่ 16/08/2566 4 ว31122 รัตนา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว31122 รัตนา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ทำไผล์รายงานการนำเสนอ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ31201 Honey Listening test 11, 23
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร ประโยคเปิด
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร การอ้างเหตุผล
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ว31102 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว30261 อรุณศิริ องค์ประกอบของแผนที่
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว31285 อรุณศิริ บทที่ 1-3
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ31201 Honey TCP L 11, 35
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว31102 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว31102 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ค31201 สิทธิกร สมมูล
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมมูล
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 อ31201 Honey ISP M
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ เลขที่ 8 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ นักเรียนมาครบ (เข้าสอนแทนครูสิทธิกร (แลกคาบ))
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 อ31201 Honey TCP K 10, 22, 38
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมมูล
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ท31101 จินดาพร นิทานเวตาล 6,24,26
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 อ31201 Honey ISP K
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ก31901 อาศุ จัดการงานค้าง เลขที่ลา 6,24,26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 อ31201 Honey Quiz TCP ISP
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 ความเครียด
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค31201 สิทธิกร อบรมสร้างนักวิทย์คิดนวัตกรรม
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค31101 ธวัชชัย เข้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว30261 อรุณศิริ ปิโตรเลียมและถ่านหิน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค31201 สิทธิกร อสมการค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 อ31201 Honey Conversation practice
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ เอนไซม์
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ เอนไซม์
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร สอบอสมการ
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว31102 ธงชัย ทดสอบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ว31102 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว31102 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ค31101 ธวัชชัย เซต
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ก31901 อาศุ Present เรื่องโรคทางใจ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ Enzyme
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ค31201 สิทธิกร อสมการค่าสัมบูรณ์
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ค31201 สิทธิกร สมการค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ31201 Honey Review 1, 23, 33, 35, 37, 24, 30, 38
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร ค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์ 29 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 อ31201 Honey ISP C
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค31201 สิทธิกร สมการค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ว31102 ธงชัย กราฟการเคลื่อนที่
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว31122 รัตนา แฟกเตอร์ 17 ป่วย
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดหินตะกอน เลขที่ 17 สิรวิชญ์ ลาป่วย
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว31122 รัตนา แฟกเตอร์ 17
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 5 บทนำ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 อ31201 Honey TCP-E 17
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ protein
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ protein
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว31122 รัตนา แฟกเตอร์ 17 ป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ว31102 ธงชัย เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว31102 ธงชัย เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท31101 จินดาพร แบบฝึกหัดหัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 อ31201 Honey Speaking test
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว31122 รัตนา เลขนัยสำคัญ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ การทดลองสารชีวโมเลกุล
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ การทดลองสารชีวโมเลกุล
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร ช่วงอสมการ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว31285 อรุณศิริ บทนำ ชื่อโครงงาน
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ31201 Honey ISP D
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 35
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมบัติการไม่เท่ากัน วชิรญาณ์, อินทัศ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค31101 ธวัชชัย ตารางค่าความจริง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ31201 Honey ISP H 9, 17, 21, 35
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ก31901 อาศุ นักเรียนตรวจสุขภาพ 35
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ส31101 สุพัตรา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 17(ลา)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดหินอัคนี เลขที่ 17 ลา เลขที่ 11 ไปแข่งกีฬา
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ31201 Honey ISP G 11, 26, 32
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว31122 รัตนา ทำแบบฝึกหัดที่ 1-3 11
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท31101 จินดาพร ประวัติผู้แต่งหัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 อ31201 Honey ISP F
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) จิรายุ (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ31101 ตวงทรัพย์ Uni 1 Grammar in Use: Present Simple/ Present Continuous
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว31102 ธงชัย แบบฝึกหัด คำอุปสรรค นักเรียนชายที่สมัคร รด. ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว31285 อรุณศิริ ใบกิจกรรม 1 ชวนคิด 1-3
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ใบกิจกรรม ติดเกาะผีสิง และ คำถามชวนคิด 1 , 2 , 3
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ31201 Honey ISP B 4
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Structural of hexoses
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Structural of hexoses
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค31201 จุฑามาศ ทำแบบฝึกหัดที่ 5
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท31101 จินดาพร แปลความบทนมัสการ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ31201 Honey ISP A
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา นันท์นัชพร และ ภรณ์ชนกน์ (ช่วยงาน รด.)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม /ใบงานที่ 1.1-1.2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค31201 สิทธิกร สมการพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ31101 พระเอก 2 tests
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว31102 ธงชัย การหาค่าความคลาดเคลื่อนของความชันจากกราฟ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ31101 ทิวากร เครื่องดนตรีไทย และวิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน 9,11,15,17,
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ศ31101 ทิวากร เครื่องดนตรีไทย และวิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน 9,11,15,17,
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มอบหมายภาระงาน 1 ชิ้น สอบธาตุ 21 ถึง 30 -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มอบหมายภาระงาน 1 ชิ้น สอบธาตุ 21 ถึง 30 -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรมการหาสมบัติทางกายภาพของแร่
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค31201 สิทธิกร การแยกตัวประกอบพหุนาม
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว31285 อรุณศิริ ศึกษาโครงงานที่สนใจ
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 1 สำรวจเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ใบงานที่ 2 วิเคราะห์โครงงาน เลขที่ 5 ลาป่วย ส่วน เลขที่ 26 , 32 ไปช่วยงานวิชาทหาร นศท. ของครูพินทิพา
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 1 สำรวจเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ใบงานที่ 2 วิเคราะห์โครงงาน เลขที่ 5 ลาป่วย ส่วน เลขที่ 26 , 32 ไปช่วยงานวิชาทหาร นศท. ของครูพินทิพา
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ31201 Honey TCP G 5, 8, 26, 32
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ the chemistry of life
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ the chemistry of life
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร การแยกตัวประกอบพหุนาม เชิดศักดิ์
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว31122 รัตนา สัญลักษณ์ของสารเคมี 5ป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ttotes6 ธานี แนวคิดเชิงคำนวณ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ttotes6 ธานี แนวคิดเชิงคำนวณ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการมาตาปิตุคุณ เชิดศักดิ์ (ลาป่าย)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร การหารพหุนาม เชิดศักดิ์
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 อ31101 ตวงทรัพย์ Unit 1 Vocabulary: Character&Apperance 5
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 พ.30201 วิเชียร การเล่ยลูกมือล่าง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 พ.30201 วิเชียร การเล่นลูกมือล่าง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 อ31201 Honey TCP F 33
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบทดสอบพหุปัญญา 8 ด้าน นันทัชพร และ ภรณ์ชนก (ไปช่วยงาน รด ) ภัคทิยา ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ31201 Honey TCP C
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ Basic of chemistry
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค31201 สิทธิกร พหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค31101 ธวัชชัย นิเสธของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว31102 ธงชัย ทบทวนตรีโกณ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 3 ลา
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 3 ลา
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว31122 รัตนา สอบการเขียนธาตุ การใช้ห้องปฏิบัติการ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว31122 รัตนา สอบการเขียนธาตุ การใช้ห้องปฏิบัติการ
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค31201 สิทธิกร สมบัติจำนวนจริง จิตริน
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค31201 สิทธิกร สมบัติจำนวนจริง จิตริน
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว31285 อรุณศิริ แบ่งกลุ่ม แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ผลการเรียนรู้ จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน 13 กลุ่ม 3, 22
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมบัติจำนวนจริง ขวัญจิรา, จิตริน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D / TCP B (02) 3, 33, 22
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ttotes6 ธานี แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ttotes6 ธานี แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว31102 ธงชัย คำอุปสรรค
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว31102 ธงชัย คำอุปสรรค
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท31101 จินดาพร ท่องบทอาขยาน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร ระบบจำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ20301 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ20301 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท31101 จินดาพร แนะนำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 40 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 อ31201 Honey TCPA/TCPB Zero
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา 40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค31201 สิทธิกร แนะนำรายวิชา ญาณิศา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค31101 ธวัชชัย กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว31102 ธงชัย แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ