รายงานการสอนห้อง ม.407 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ31201 Honey Exam review 18
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ก31901 อาศุ นำเสนอกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ฯ ต่อ เลขที่ 6 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ31201 Honey TCP O
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงาน 1
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงาน 1
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้นม4
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ 1 ลากิจ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 อ31201 Honey TCP M
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 อ31201 Honey ISP O
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 10 ว31122 รัตนา พันธะไอออนิก
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ก31901 อาศุ Present เปิดโลกกว้างอาชีพ 27 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ31201 Honey Listening test
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ว31122 รัตนา กัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ท31101 จินดาพร นิทานเวตาล
พุธ ที่ 16/08/2566 7 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 18
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 18
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมกลุ่มเรื่อง เปิดโลกอาชีพสู่เส้นทางการศึกษา 15,17,25,26,27,34 นักเรียนไปตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ว31122 รัตนา สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว30261 อรุณศิริ องค์ประกอบแผนที่
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว31122 รัตนา ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน +แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 อ31201 Honey TCP K 3, 35
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ค31201 ธวัชชัย สัจนิรันดร์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ31201 Honey ISP M 18, Earth
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ค31101 สุธิสา เพาเวอร์เซต
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Past & Past Continuous
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว31122 รัตนา นักเรียนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดเพิ่มทาน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค31101 สุธิสา สับเซต
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค31101 สุธิสา สับเซต
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ก31901 อาศุ จัดการงานค้าง ติว สอวน. เลขที่ 4,12,15,17,22,29,34,40
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ31201 Honey ISP K 18
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ31201 Honey Quiz TCP ISP
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค31201 ธวัชชัย เข้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ท31101 จินดาพร ทบทวนสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว30261 อรุณศิริ ปิโตรเลียม และถ่านหิน
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค31201 ธวัชชัย อสมการค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 27,30
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 27,30
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค31101 สุธิสา ชนิดของเซต
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่6 โลกอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ31201 Honey Exam review - ISP + TCP
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ31201 Honey TCP E 7, 17
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค31101 สุธิสา การเท่ากันของเซต
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบวัดความเครียด ครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Sheet: Present perfect & Present perfect continuous
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว31102 ภคพร กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ว31142 ศิวนาฏ Nucleic acid
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสมัมบูรณ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ว31181 พินทิพา ร่วมกิจกรรมวัน inter -
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว31181 พินทิพา ร่วมกิจกรรมวัน inter -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค31101 สุธิสา การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ทำใบงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ31201 Honey TCP D
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 อ31101 เฉลิมศรี Game: Present perfect & Present perfect continuous
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค31201 ธวัชชัย สมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ31201 Honey ISP C 17
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค31101 สุธิสา สอบเก็บคะแนนเรืองตรรกศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว31122 รัตนา แฟกเตอร์
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว31122 รัตนา แฟกเตอร์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดหินตะกอน เลขที่ 18 นายวิวัฒน์ (โดดเรียน)
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค31201 ธวัชชัย อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค31101 สุธิสา เซต การเขียนเซต
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ก31901 อาศุ Present กิจกรรม ดูแลใจยังไงก่อน ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ31201 Honey TCP-C 7, 9
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ค31201 ธวัชชัย อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 อ31201 Honey Speaking test
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว31122 รัตนา อุปกรณ์เคมี 17 ไม่เข้าเรียน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค31101 สุธิสา ตารางค่าความจริง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Present simple & Present continuous
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 21/06/2566 7 พ31102 สมพอ ทดสอบทักษะกีฬาแบดมินตัน โดยการให้ตี4คนอ้อมหลัง
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว31102 ภคพร สอบเก็บคะแนน เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ การทดสอบสาร
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว31142 ศิวนาฏ การทดสอบสาร
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว31285 ปารณีย์ วิเคราะห์โครงงาน
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว31285 ปารณีย์ วิเคราะห์โครงงาน
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค31201 ธวัชชัย ช่วง
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 5
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 5
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค31101 สุธิสา ตารางค่าความจริง
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน เลขที่ลาป่วย 5, 23
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ 8
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ31201 Honey ISP G 17
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ31101 เฉลิมศรี -ing/ infinitive forms
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค31201 ธวัชชัย สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ31201 Honey ISP H
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ท31101 จินดาพร เนื้ิอเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค31201 ธวัชชัย สมบัติการไม่เท่ากัน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว31122 รัตนา ไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Game: Comparative
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว31122 รัตนา ทำแบบฝึกหัดที่ 1-3
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว31122 รัตนา ทำแบบฝึกหัดที่ 1-3
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากแร่
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค31201 ธวัชชัย สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 หน้าต่างหัวใจ 4 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว31285 ปารณีย์ ใบงานที่ 2 เรื่องวิเคราะห์โครงงาน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว31285 ปารณีย์ ใบงานที่ 2 เรื่องวิเคราะห์โครงงาน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ31201 Honey ISP F 17
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ31101 เฉลิมศรี Lifestyle
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค31201 ธวัชชัย สมการพหุนาม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว31102 ภคพร การวิเคราะห์ผลการทดลอง การหาความคลาดเคลื่อนของความชัน และจุดตัดแกนตั้ง ขึ้นบทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง เรื่องระยะทางและการกระจัด
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว31102 ภคพร การวิเคราะห์ผลการทดลอง การหาความคลาดเคลื่อนของความชัน และจุดตัดแกนตั้ง ขึ้นบทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง เรื่องระยะทางและการกระจัด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของตัวเชื่อม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ท31101 จินดาพร ประวัติผู้แต่งหัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Summary u1
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว31102 ภคพร การวิเคราะห์ผลการทดลอง
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค31201 ธวัชชัย การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค31101 สุธิสา สรุปค่าความจริงของตัวเชื่อม
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ31201 Honey ISP A 17
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31102 ภคพร การบันทึกค่าความคลาดเคลื่อน , กิจกรรมการวัดอย่างละเอียดโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 17
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31102 ภคพร การบันทึกค่าความคลาดเคลื่อน , กิจกรรมการวัดอย่างละเอียดโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 17
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค31201 ธวัชชัย การแยกตัวประกอบพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์ (ถ้า…แล้ว ก็ต่อเมื่อ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์ (นิเสธ และ หรือ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Present simple & Present continuous
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 พ31102 สมพอ ทดสอบการเดาะลูกแบดมินตัน หน้ามือและหลังมือ เลขที่ 29
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรมการหาสมบัติทางหายภาพของแร่
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว31122 รัตนา สอบธาตุ 1-30 สัญลักษณ์ของสารเคมี -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31122 รัตนา สอบธาตุ 1-30 สัญลักษณ์ของสารเคมี -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค31201 ธวัชชัย การแยกตัวประกอบพหุนาม
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 17
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 17
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค31101 สุธิสา การเชื่อมประพจน์
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ31201 Honey TCP G 17
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 อ31101 เฉลิมศรี Character & Appearance
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค31201 ธวัชชัย ทฤษฎีบทเศษเหลือ
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ Basic chemistry of life
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ31201 Honey TCP F 17, 27
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31102 ภคพร การเปลี่ยนหน่วย การเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เลขนัยสำคัญ การบวกลบคูณหารเลขนัยสำคัญ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31102 ภคพร การเปลี่ยนหน่วย การเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เลขนัยสำคัญ การบวกลบคูณหารเลขนัยสำคัญ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค31201 ธวัชชัย การหารพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว31122 รัตนา หลักการเขียนธาตุ สอบธาตุ 1-20
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค31201 ธวัชชัย การหารพหุนมตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท31101 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อาจาริยคุณ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ท31101 จินดาพร ถอดคำประพันธ์มาตาปิตุคุณ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Characters Larger than life
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท31101 จินดาพร โครงสร้างรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว31102 ภคพร หน่วย การเปลี่ยนหน่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน 17
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค31201 ธวัชชัย การบวกลบพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค31101 สุธิสา ประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Heroes and villains
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ31201 Honey TCP B/D 35
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ31101 เฉลิมศรี Introduce myself
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค31201 ธวัชชัย สมบัติจำนวนจริง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31142 ศิวนาฏ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Introduce myself
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31102 ภคพร แจกหนังสือเรียน อธิบายเกี่ยวกับรายวิชา เกมส์บิงโก -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31102 ภคพร แจกหนังสือเรียน อธิบายเกี่ยวกับรายวิชา เกมส์บิงโก -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B/ ISP A 38
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว31122 รัตนา ชี้แจงภาระงานและคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค31201 ธวัชชัย แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค31101 สุธิสา แจกหนังสือเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ท31101 จินดาพร แจกอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี แจกอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ