รายงานการสอนห้อง ม.406 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ31201 Honey ISP M + EXAM REVIEW
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้น
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ก31901 อาศุ นำเสนอ เปิดโลกอาชีพฯ เลขที่ 29 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ31201 Honey ISP J 29, 31
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ว31122 รัตนา พันธะโคเวเลนต์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหง่างจุดกับเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ เส้นตั้งฉาก
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ ความชันของเส้นตรง
พุธ ที่ 30/08/2566 1 อ31201 Honey ISP N and O
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ31201 Honey TCP O
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ว31122 รัตนา พันธะไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ31201 Honey Listening test
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ก31901 อาศุ Present เปิดโลกกว้างอาชีพ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ31201 Honey TCP L
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง สมมูลืสัจนิรันดร์ และการอ้างเหตุผล
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ว31122 รัตนา กัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ว31122 รัตนา กัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ตัวบ่งปริมาณ
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมกลุ่ม เปิดโลกอาชีพสู่เส้นทางการศึกษา เลขที่ 16 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สมเหตุสมผล
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ว31122 รัตนา สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ว31122 รัตนา สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ว31122 รัตนา สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ31201 Honey ISP K
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ สร้าง Mind mapping หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อใช้ในการทำบทที่ 2 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ สร้าง Mind mapping หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อใช้ในการทำบทที่ 2 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน +แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ เลขที่ 1 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ31201 Honey TCP M 25
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว31181 พินทิพา การประยุกต์ผังงาน -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว31181 พินทิพา การประยุกต์ผังงาน -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว30261 อรุณศิริ แผนที่ภูมิประเทศ พิกัดยูทีเอ็ม
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ31201 Honey TCP K
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ก31901 อาศุ จัดการงานค้าง ติว สอวน. เลขที่ 6,9,12,21,25,26,30,36,38,39
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องสมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักวิทย์คิดนวัตกรรม
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ31201 Honey Quiz TCP ISP
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ เอนไซม์
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ ชื่อโครงงาน ที่มาและความสำคัญ และจุดประสงค์ของโครงงาน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ ชื่อโครงงาน ที่มาและความสำคัญ และจุดประสงค์ของโครงงาน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่6 โลกอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ31201 Honey Exam review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว31122 รัตนา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ อสมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว30261 อรุณศิริ หินแปร
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ส31101 สุพัตรา สิทธิมนุษยชน
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ31201 Honey ISP C
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ศ31101 ทิวากร ดนตรีต่างวัฒนธรรม -
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ศ31101 ทิวากร ดนตรีต่างวัฒนธรรม -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ31201 Honey Speaking test 33
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 33 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว31122 รัตนา อะตอม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค31101 ธวัชชัย การเขียนเซต
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ท33101 เจริญ ทบทวนหัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Protein
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Protein
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว30261 อรุณศิริ การเกิดหินตะกอน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ก31901 อาศุ Present กิจกรรม โรคทางใจ เลขที่ 33 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา วัฒนธรรมสากล
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ท33101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ เวกเตอร์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ เวกเตอร์
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ31201 Honey ISP2 Lesson D and H -
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร ทดสอบทักษะการขับร้อง -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร ทดสอบทักษะการขับร้อง -
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ protein
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ นำเสนอสร้างสรรค์โครงงานจาก Keyword และส่งหัวข้อโครงงานที่นักเรียนต้องการศึกษาครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ นำเสนอสร้างสรรค์โครงงานจาก Keyword และส่งหัวข้อโครงงานที่นักเรียนต้องการศึกษาครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ31201 Honey TCP-C 2, 6, 16
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว31122 รัตนา เลขนัยสำคัญ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท33101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดหินอัคนี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว31122 รัตนา อุปกรณ์เคมี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว31122 รัตนา อุปกรณ์เคมี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สมการของเศษส่วนพหุนาม
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ท33101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค31101 ธวัชชัย ตารางค่าความจริง
พุธ ที่ 21/06/2566 1 อ31201 Honey ISP H
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 เลขที่ 1 (ขาด)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ31201 Honey ISP G
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว31102 ฤทธิรงค์ วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยกราฟ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค31101 ธวัชชัย ตารางค่าความจริง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว31102 ฤทธิรงค์ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ การทดสอบน้ำตาล
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Disaccharide
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Disaccharide
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว31142 ศิวนาฏ น้ำตาล
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง ทฤษฎีบทเสษเหลือ การแยกตัวประกอบพหุนามตัวแปรเดียว การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ว31122 รัตนา ไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว31122 รัตนา ไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ ช่วง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา พลเมืองดี
พุธ ที่ 14/06/2566 8 อ31201 Honey ISP F
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ31201 Honey ISP F 22
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ กิจกรรม ดูข่าวต่อยอดโครงงาน ลากิจ: 31 รด: 40
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ กิจกรรม ดูข่าวต่อยอดโครงงาน ลากิจ: 31 รด: 40
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ก31901 อาศุ ตรวจสุขภาพ 31,40
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ31201 Honey ISP B 31
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการไม่เท่ากัน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 31
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 E31101 ตวงทรัพย์ Unit 1 Grammar in Use: Present Simple/ Present Continuous
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ การบวลบเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว31102 ฤทธิรงค์ เลขนัยสำคัญ
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ คำอุปสรรคและการแปลงหน่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ คำอุปสรรคและการแปลงหน่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว31102 ฤทธิรงค์ ระบบหน่วยระหว่างชาติ
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ31201 Honey ISP A
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร รูปแบบวงดนนตรีไทยและวาระโอกาสในการแสดง -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร รูปแบบวงดนนตรีไทยและวาระโอกาสในการแสดง -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ Structural of hexoses
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ สืบค้นข่าววิทยาศาสตร์ที่สามารถต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ สืบค้นข่าววิทยาศาสตร์ที่สามารถต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Structure of monosaccharide
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Structure of monosaccharide
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ31101 ฉัตรรวี แบบทดสอบประเภทของคำ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ และสอบธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว31122 รัตนา การใช้ห้องปฏิบัติการ และสอบธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ การแยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา การขัดกเลาทางสังคม
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ31201 Honey TCP F 36
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ การแยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ31201 Honey TCP G
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ the chemistry of life
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีอันตราย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว31122 รัตนา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีอันตราย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ การคูณและการหารพหุนาม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 17(ไปห้องพยาบาล)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 17(ไปห้องพยาบาล)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ท33101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท33101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ Basic of chemistry -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ Basic of chemistry -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ พหุนามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว30261 อรุณศิริ การหาสมบัติทางกายภาพของแร่
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว31122 รัตนา หลักการเขียนธาตุ สอบธาตุ การวัดผลประเมินผล
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว31122 รัตนา หลักการเขียนธาตุ สอบธาตุ การวัดผลประเมินผล
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท33101 เจริญ ความเป็นมา + ประวัติผู้แต่ง + คำครุ คำลหุ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา / สังคมมนุษย์
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว31102 ฤทธิรงค์ เส้นเวลาทางประวิติศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) กิจกรรมค้นหานักวิทย์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว31102 ฤทธิรงค์ เส้นเวลาทางประวิติศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) กิจกรรมค้นหานักวิทย์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ31101 ทิวากร แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ31101 ทิวากร แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว31142 ศิวนาฏ การศึกษาชีววิทยา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31285 ฐิติมนต์ แนะนำครูผู้สอน แนะนำรายวิชา ความหมายและประเภทโครงงาน กิจกรรมนี่คือสิ่งสำคัญและ My Teamwork -
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31285 ธงชัย ให้ความรู้การจัดทำโครงงาน การระบุปัญหา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31285 ฐิติมนต์ แนะนำครูผู้สอน แนะนำรายวิชา ความหมายและประเภทโครงงาน กิจกรรมนี่คือสิ่งสำคัญและ My Teamwork -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31285 ธงชัย ให้ความรู้การจัดทำโครงงาน การระบุปัญหา
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 E31101 ตวงทรัพย์ Unit1:Vocabulary -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว31122 รัตนา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และท่องธาตุ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค31201 เทพนรินทร์ จำนวนจริง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค31101 ธวัชชัย ประพจน์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรมElza
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรมElza
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31102 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียนและชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B, TCP A (1404/2) 21
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท33101 เจริญ แจกหนังสือ บทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31142 ศิวนาฏ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31142 ศิวนาฏ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว31122 รัตนา นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว31122 รัตนา นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง น้องผูกโบว์ให้พี่
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ