รายงานการสอนห้อง ม.404 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 อ31101 Winta Unit 4 test 7
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เชิงทำนาย บอกแนวข้อสอบ เลขที่ 7 (ป่วย)
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เชิงทำนาย บอกแนวข้อสอบ เลขที่ 7 (ป่วย)
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 2 and listened to Da Vinci podcast/exercises
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ก31901 อาศุ นิทรรศการบูรณาการม.4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ31101 Winta Unit 4 finished grammar context 1 and developing vocabulary prefixes
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 อ31101 Winta Unit 4 developing vocabulary Number 4 absent
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 1 Number 29 was absent
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล Data Science การวิเคราะห์เชิงทำนาย ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล Data Science การวิเคราะห์เชิงทำนาย ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 อ31101 Winta Unit 3 grammar and Unit 4 vocabularies
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 ครบ
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ31213 Kate CW4 News in Photos
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ท31101 จินดาพร ทุกข์ของชาวนา
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง เซต
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 อ31101 Winta Project presentation All are present
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and context review All present
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 อ31101 Winta Vocab Quiz All are present
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน แนวคิด เครื่องมือ ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน แนวคิด เครื่องมือ ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ31213 Kate My Photo Gallery 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and context 12 absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ ครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว30261 อรุณศิริ แผนที่ภูมิประเทศ พิกัดยูทีเอ็ม
พุธ ที่ 26/07/2566 8 อ31101 Winta Unit 3 - Lesson 1 - Wrote 5 full sentences using 3 vocabulary in each sentence. Complete the questions 1-5 in page 32. -workbook
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ31213 Kate Chain Writing Activity Students number 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32 and 35 are excused for student tutorial.
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว31121 ศิราณี IE EA EN เลขที่ 26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว31121 ศิราณี IE EA EN เลขที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ31101 Winta Review Student 4(Pongpang) absent.
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ท31101 จินดาพร ทบทวนสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ31213 Kate Extra Credit Essay Student number 4 is absent. He is sick.
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ31101 Winta #4 Pongpang is absent Completed Grammar Lecture on Past Perfect Tenses
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 ความเครียด ลขที่ 4 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว30261 อรุณศิริ หินแปร
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ31101 Winta Google slides/workbook Student 18 (Im) absent
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ31213 Kate News Collage Making
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์ 27
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเท่ากันของเซตและชนิดของเซต
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ31101 Winta #25 Wawa was absent today
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค31203 ผานิตย์ ค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา วัฒนธรรมสากล
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 อ31101 Winta #2 is absent Completed Unit 2 Lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 8 อ31101 Winta #26 (tun) is excused for international day completed unit 2 lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ31213 Kate Article Search
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ เซต
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ31101 Winta Completed Unit 1 Lesson 8 Developing writing #5, #11, #12, #17
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ 5,12 รายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ก31931 ธรรม์ธเนศวร์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว30261 อรุณศิริ หินอัคนี หินตะกอน 36 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค31203 ผานิตย์ อสมการในรูปกำลังซ้ำ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 อ31101 Winta #8 is absent and #18 has a meeting and could not be in class. Finished Unit 1 Lesson 7
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว31101 ฤทธิรงค์ เวกเตอร์
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติ ขาดเลขที่ 8
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติ ขาดเลขที่ 8
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ท31101 จินดาพร แบบทดสอบหลังเรียน หัวใจชายหนุ่ม 8
พุธ ที่ 21/06/2566 1 อ31213 Kate Journalism Bingo #8 Team absent
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา บทบาทของการเป็นพลเมืองดี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว31101 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลอง เรื่องการวัด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว31101 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลอง เรื่องการวัด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ31101 Winta #2, #8, #11, 23, 32 absent Unit 1 review
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ไปรด 4 คน (เลขที่5/8/12/15)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ก31931 ธรรม์ธเนศวร์ กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนสภานักเรียนระดับชั้น ม.4 5,8,12,15 (รายงานตัว รด.)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตารางค่าความจริงของประพจน์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค31203 ผานิตย์ อสมการกำลังสอง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 35
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ให้ทำงานกลุ่ม ส่งงานครบทุกกลุ่ม พิชญ์สินี (ติดโควิด)
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ให้ทำงานกลุ่ม ส่งงานครบทุกกลุ่ม พิชญ์สินี (ติดโควิด)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ31213 Kate Writing question and advice Number 35 absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ว31101 ฤทธิรงค์ กราฟ
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตารางค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส31101 สุพัตรา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ31101 Winta #36 Grace was excused for the course, am not sure of the details Unit 1 Lesson 4 and 5 is completed
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว31141 สาวิณี monosaccharide
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว31141 สาวิณี monosaccharide
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) อชิรญา (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค31203 ผานิตย์ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว31121 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว31121 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 อ31101 Winta 1-20 absent due to military camp for boys except for #14 August. All girls are present. Went over homework review for pages 8-9. And kahoot activity for do and make
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค31203 ผานิตย์ ช่วง (ต่อ) นักเรียนชายไปเรียน รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว31101 ฤทธิรงค์ เลขนัยสำคัญ นักเรียนชาย ไป รด.
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค31203 ผานิตย์ ช่วง
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน และส่งงานเดี่ยว BMI ณัฐวินทร์ พชร เพียรแทนคุณ (ขาด)
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน และส่งงานเดี่ยว BMI ณัฐวินทร์ พชร เพียรแทนคุณ (ขาด)
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ 7,11,12
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31121 ศิราณี แผนภาพแบบจำลองอะตอม ณัฐวินทร์ ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค31203 ผานิตย์ สมการเศษส่วนพหุนาม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 อ31101 Winta Simple Present Tense - pg 3-11 Absent: 1 Diamond
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว31101 ฤทธิรงค์ คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว31101 ฤทธิรงค์ คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch และทำเกมส่งเป็นกลุ่ม ส่งในคาบ ขาด กมลภพ (โควิด)
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch และทำเกมส่งเป็นกลุ่ม ขาด กมลภพ (โควิด)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ31213 Kate What is Journalism? ppt/PT1: I think Journalism is... Boys not in class, #1-19 (except 14)
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท31101 จินดาพร แปลความนมัสการมาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณ 1,9
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์ 1,9
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม 1(ลาป่วย โควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์ 1,9
อังคาร ที่ 29/05/2566 4 ว31141 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 29/05/2566 3 ว31141 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน กมลภพ (ติดโควิด), ทักษ์ดนัย (ขาดเรียน)
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 อ31201 ตวงทรัพย์ Unit 1 Is that your cousin? Describing your family -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์ 19,25
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31121 ศิราณี แลปการใช้เครื่องมือ อิศวรา ณัฐฐาพร
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31121 ศิราณี แลปการใช้เครื่องมือ อิศวรา ณัฐฐาพร
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประวัติดนตรีไทย -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประวัติดนตรีไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค31203 ผานิตย์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีไม่เกิน 4
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว31101 ฤทธิรงค์ ระบบหน่วยทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์หน่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31101 Winta No absences in class. Slight connectivity issues in the class but was students was helpful. Unit 1 Topic 1 has been taught and completed.
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค31203 ผานิตย์ ทฤษฎีเศษเหลือ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว31121 ศิราณี GHS
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ วิทยาการคำนวณ ครบ (เลขที่ 16 ย้ายไปเรียนเตรียมอุดม)
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ วิทยาการคำนวณ ครบ (เลขที่ 16 ย้ายไปเรียนเตรียมอุดม)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ท31101 จินดาพร อินทรวิเชียรฉันท์ 11 กาพย์บัง 16
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31213 Kate Introduction and Syllabus None
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท31101 จินดาพร โครงสร้างรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31121 ศิราณี เก็บของในล็อคเกอร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค31203 ผานิตย์ สมบัติของจำนวนจริง
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา สังคมมนุษย์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว31101 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงรายวิชาและเรียนหน่วยที่ 1 -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว31101 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงรายวิชาและเรียนหน่วยที่ 1 -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ31201 ตวงทรัพย์ Contents: Introduction and background knowledge
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว 21 กษิรา (ลาป่วยมีใบลา)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค31203 ผานิตย์ แผนผังจำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31121 ศิราณี แนะนำรายวิชา ฉลากเคมี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31121 ศิราณี แนะนำรายวิชา ฉลากเคมี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร แจกหนังสือ ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน เลขที่ 19 (ป่วยโควิด-19)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร แจกหนังสือ ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน เลขที่ 19 (ป่วยโควิด-19)
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา 19,16
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว31141 สาวิณี นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว31101 ฤทธิรงค์ แจกอุปกรณ์การเรียน (นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง)
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ