รายงานการสอนห้อง ม.403 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ31101 Winta Unit 4 test All are present
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 อ31101 Winta Follow up on assignments/classwork for unit 3 and 4 5, 14
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ก31901 อาศุ ทบทวนใบงานวิชาที่เรียนในชั้น ม.4 เลขที่ 5 แข่ง ROV
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ31101 Winta Students were at a mandatory event and came back with 5 minutes left in class. Number 3 was absent.
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 1 noun suffixes Number 18 was missing
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 1 and developing vocabulary Number 3 and 18 absent. Number 21 arrived late.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว30261 อรุณศิริ เส้นชั้นความสูง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล data science 22
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล data science 22
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ31101 Winta Unit 4 vocabulary in context 22
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม 4
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง เซต
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 อ31101 Winta Math activity All are present
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ31101 Winta Unit 3 Grammar in context 2 classwork All present
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาจำนวนสมาชิกในเซต
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 อ31101 Winta Unit 3 Vocab Quiz All present
พุธ ที่ 16/08/2566 4 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ31213 Kate CW3 Famous Photos
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 อ31101 Winta No class all present
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ31101 Winta Unit 3 Developing vocabulary Prefix 21 is absent
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 9 ขาดเรียน
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 9 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and context 22
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล ชี้แจงโครงงานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล ชี้แจงโครงงานบูรณาการ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ว31101 ฤทธิรงค์ สอนฟิสิกส์การเคลื่อนที่
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว31101 ฤทธิรงค์ สอนฟิสิกส์การเคลื่อนที่
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ31101 Winta I went over Unit 3 Lesson 1 students made 5 full sentences using the vocabulary, complete the sentences in their workbook
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 อ31213 Kate Chain Writing Activity Students number 24, 26, 33 and 34 are absent. While Students number 10, 14, 16, 22, 25, 29 and 30 are excused for student tutorials.
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ เซต
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว31121 ศิราณี EA EN
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว31121 ศิราณี EA EN
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สับเซตและเพาเวอร์เซต
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ31101 Winta Review Students number 30 (Nam) went to take test.
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรม เรื่องความเครียด 7,8 เตะฟุตบอล
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ท31101 จินดาพร ทบทวนสอบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 อ31213 Kate Extra Credit Essay
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดหินแปร ปิโตรเลียม และถ่านหิน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์ ทบทวนสอบ 26,27
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอตัวอย่างโครงงาน ไปเตะบอล 2 คน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอตัวอย่างโครงงาน ไปเตะบอล 2 คน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ31101 Winta #7. #8, #27 is absent Completed the last grammar lecture on past perfect tenses. Note there is a behavioural issue in the class. 5 students were playing video games on the floor the majority of the class period after repeated warning. They are #5 Jacob, #4 Pai, #15 Pun, and #6 Prem.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ31101 Winta Google slides/workbook Everyone is present but some went to take some kind of test.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ก31901 อาศุ Present เรื่องโรคทางใจ 8 กลุ่ม เลขที่ 18 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ31101 Winta Google slides/workbook No absent today.
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ก31901 อาศุ แบบทดสอบความเครียด เลขที่ขาดเรียน 7,8,26
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ก31901 อาศุ Present เรื่องโรคทางใจ 8 กลุ่ม เลขที่ขาดเรียน 7,8,26
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ31213 Kate News Collage making
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเท่ากันของเซตและชนิดของเซต
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ทำใบงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล GlideApp ทำแอปฯบันทึกการบ้าน แบ่งกลุ่มโครงงาน ถ่ายรูปเล่มโครงงานและนำเสนอครั้งต่อไป ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล GlideApp ทำแอปฯบันทึกการบ้าน แบ่งกลุ่มโครงงาน ถ่ายรูปเล่มโครงงานและนำเสนอครั้งต่อไป ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 อ31101 Winta no absences
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว30261 อรุณศิริ การเกิดหินตะกอน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค31203 ผานิตย์ ค่าสัมบูรณ์ 18
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ31101 Winta no absences completed Unit 2 Lesson 2 reading
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ31101 Winta no absences Completed Unit 2 Lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 4 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย 20
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 อ31213 Kate Article Search
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ เซต
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 9,13
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล ระบบอัตโนมัติ (งานกลุ่ม) เจค็อป ปิยวัฒน์ วรินทร (ขาด)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล ระบบอัตโนมัติ (งานกลุ่ม) เจค็อป ปิยวัฒน์ วรินทร (ขาด)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ31101 Winta #20 is absent Finished Unit 1 Lesson 8
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค31203 ผานิตย์ อสมการในรูปกำลังซ้ำ 18
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว31101 ฤทธิรงค์ ทดลองเรื่องการวัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว31101 ฤทธิรงค์ ทดลองเรื่องการวัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ31101 Winta #7 is absent with covid Completed listening lectures
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ31101 Winta #7 and #12 is absent Did unit 1 Quiz
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงดี เลขที่ 7 ติดโควิด
พุธ ที่ 21/06/2566 4 พ31102 สมพอ ทดสอบทักษะการตีลูกวิ่งอ้อมหลัง4คน เป็นโควิด1คน เล7ที่ 7
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท31101 จินดาพร แบบทดสอบหลังเรียน 7
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ31213 Kate CW2 Advice Column
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ 18 แลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล Tinkercad ระบบประตูอัตโนมัติ ณศรัณย์ ติรวัฒน์ กัณฑ์พงษ์ กิตติเชษฐ์ เจค็อป ซี พิมพยอม ชาญชล
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล Tinkercad ระบบประตูอัตโนมัติ ณศรัณย์ ติรวัฒน์ กัณฑ์พงษ์ กิตติเชษฐ์ เจค็อป ซี พิมพยอม ชาญชล
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ31101 Winta #3 Kanpong is absent and #26 Nasarun is absent Went over the students hw for gerunds and infinitives, gave students until the end of the day to submit it. Did a Unit 1 review to prepare them for the quiz using kahoot as a metric for participation.
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค31203 ผานิตย์ อสมการกำลังสอง 18
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมเรื่อง หน้าต่างหัวใจ ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ31101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 6: Gerunds and Infinitives
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 หน้าต่างหัวใจ มีนักเรียนทำพานไหว้ครู จำนวน 10 คน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ31213 Kate Journalism Bingo one absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตารางค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ตารางค่าความจริงของประพจน์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 18แลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ท31101 จินดาพร ประวัติผู้แต่งหัวใจชายหนุ่ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ31101 Winta no absences completed Unit 1 Lesson 5
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว31121 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว31121 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค31203 ผานิตย์ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 18
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว31101 ฤทธิรงค์ การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้กราฟ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว31101 ฤทธิรงค์ การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้กราฟ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ31101 Winta All boys absent from #1-20 due to military camp. Went over Unit 1 Lesson 5: Do and Make, will have to go over it in more depth when the whole class is present.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว31121 ศิราณี กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนชายไปเรียน รด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค31203 ผานิตย์ ช่วง (ต่อ) นักเรียนชาย ลากิจ (ไปเรียน รด.) แลกที่ 18 (นักเรียนแลกเปลี่ยน)
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค31203 ผานิตย์ ช่วง 18
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว31101 ฤทธิรงค์ หลักความไม่แน่นอนในการวัด
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ก31901 อาศุ (ต่อ)กิจกรรมที่ 2 พุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ31213 Kate Assign Midterm Project: Newspaper none
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์ 20
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค31203 ผานิตย์ สมการเศษส่วนพหุนาม 18,30
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31101 ฤทธิรงค์ การวัด เลขนัยสำคัญ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31101 ฤทธิรงค์ การวัด เลขนัยสำคัญ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ31101 Winta #30 absent Wanasnun Buanoi Completed Unit 1 Lesson 3
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว31121 ศิราณี Factor
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค31203 ผานิตย์ สมการเศษส่วนพหุนาม 18
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ วาดเส้นพื้นฐาน
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ วาดเส้นพื้นฐาน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ วาดเส้นพื้นฐาน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ วาดเส้นพื้นฐาน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ วาดเส้นพื้นฐาน
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน มนัสวินทร์(โควิด), อภิโชค (รด)
พุธ ที่ 31/05/2566 4 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 4 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการ
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ31213 Kate What is Journalism? ppt/ PT1: I think Journalism is... none
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว31141 สาวิณี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว31141 สาวิณี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส31101 ณัฐพงษ์ สถาบันทางสังคม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ท31101 จินดาพร แปลความนมัสการมาตาปิตุคุณ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สร้างเกม Scratch โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ มาครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สร้างเกม Scratch โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ มาครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ31101 Winta (#16)17741 Weerasarut, (#17) 17473 Sippakorn, (#19) 17516 Apiwit Homework assigned Unit 1 Lesson 2, went over Unit 1 Lesson Reading student life
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว31121 ศิราณี การทดลอง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว31121 ศิราณี การทดลอง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31101 ฤทธิรงค์ ระบบหน่วย การวิเคราะห์หน่วยและคำอุปสรรค 33
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31101 ฤทธิรงค์ ระบบหน่วย การวิเคราะห์หน่วยและคำอุปสรรค 33
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ31101 Winta #33 absent name is Panchita Pengkham Finished Unit 1 Lesson 1 class was responsive and respectful
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค31203 ผานิตย์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีไม่เกิน 4 18
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31101 Winta Absences are Student ID 33 Panchita Pengkham everyone else is present Class was responsible and active in participation. Was working on Unit 1 Topic 1
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค31203 ผานิตย์ ทฤษฎีเศษเหลือ 18
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว31101 ฤทธิรงค์ คาบ 6 แลกคาบ เรียน เส้นเวลาทางประวิติศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) กิจกรรมค้นหานักวิทย์ หน่วยที่ 1 -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว31101 ฤทธิรงค์ คาบ 6 แลกคาบ เรียน เส้นเวลาทางประวิติศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) กิจกรรมค้นหานักวิทย์ หน่วยที่ 1 -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชาบาสเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ท31101 จินดาพร อินทรวิเชียรฉันท์ 11 กาพย์บัง 16 33
พุธ ที่ 24/05/2566 1 เสริม สมพอ ให้ทำงานบูรณาการ ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศการสอน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศการสอน
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31141 สาวิณี บทนำ มีนักเรียนแลกเปลี่ยน1คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31141 สาวิณี บทนำ มีนักเรียนแลกเปลี่ยน1คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค31203 ผานิตย์ สมบัติของจำนวนจริง 18
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท31101 จินดาพร โครงสร้างรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ31201 ตวงทรัพย์ Contents: introduction and background knowledge
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค31203 ผานิตย์ แผนผังจำนวนจริง 18, 23
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว (ครูฤทธิรงค์ ขอแลกคาบ) กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ31201 ตวงทรัพย์ Introduction
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ31101 Winta Google Classroom & receiving books 18 is studying abroad for a year
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว31141 สาวิณี นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 อ31101 Winta syllabus & diagnostic test students were at assembly and collecting their Thai books.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว31121 ศิราณี รับสมุด
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ