รายงานการสอนห้อง ม.402 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 อ31101 Robin English Supplemental Exam Students 04 (Oon), 06 (Euro), 08 (First), 10 (Rich), 11 (Dami), and 24 (Wi) are absent.
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ31207 Robin supplemental exam review Students 04 (Oon), 08 (First), and 23 (Yiwha) were absent.
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ว31241 Michael Project-making Absent: 3, 10 , 6
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ว31241 Michael Project-making Absent: 3, 10 , 6
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ศ31101 วิมล ตามงานค้างวิชาต่างๆ
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ศ31101 วิมล ตามงานค้างวิชาต่างๆ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ก31901 อาศุ ทบทวนวิชาที่เรียนในชั้น ม.4
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ31207 Robin Unit 4 Review & Test Students 08, 10, and 23 are all sick.
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ส30210 Akou Chapters 16 - 17 students 10 and 11 are absent
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ส30210 Akou Chapter 16 & 17 Review students 10 & 11 are absent.
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 อ31207 Robin Project 2: Stress Therapy students 10 and 11 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ31101 Robin Grammar in Context 1 & Vocabulary in Practice
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ31101 Robin Comparative and Superlative adjectives
พุธ ที่ 30/08/2566 7 อ31101 Robin Comparative and Superlative adjectives
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 อ31207 Robin Unit 6B: Vocabulary Practice and Video student 18 (Punch) is absent (excused).
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ศ31101 วิมล คลิปpresent การอนุรักษณ์เครื่องดนตรีไทย -
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ศ31101 วิมล คลิปpresent การอนุรักษณ์เครื่องดนตรีไทย -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ลาป่วย 25,28
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 อ31207 Robin Unit 6B: Reading Comprehension & Reading Skills Students 25 and 28 were absent. Students 4, 10, and 11 were late to class.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ว31201 Daryl Force in 2 dimensions - Hanging object Absent: 28
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว31201 Daryl Force in 2 dimensions - Hanging object Absent: 28
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ31213 Kate Photo Gallery Presentations Only 2 groups were ready to present
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ส30210 Akou More myths Retold by Ovid & Worksheet Students 25, 28, and 29 are absent. Students 4, 10, and 11 were late.
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ส30210 Akou Chapter 15: Rome & Christianity Students 25, 28, and 29 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ 29 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ chemical reaction
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ31101 Robin Gateway, Unit 4, Reading 1 Student 12 arrived late to school, and student 29 was excused absent.
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ค31205 Earl Absolute Value Inequalities
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ31207 Robin Unit 3 Core Exam 01 and 04 were absent
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ศ31101 วิมล การแปลงโน้ตไทย เป็น สากล 1 ขาด 3 ลา 10 เข้าเรียน 9.00 11 หนีเรียน 15 เข้าเรียน 9.00 24 เข้าเรียนตอน 8.50 25 เข้าเรียน 9.00 26 เข้าเรียน 9.00 ลงเวลาเรียน 9.00 น.
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ศ31101 วิมล การแปลงโน้ตไทย เป็น สากล 1 ขาด 3 ลา 10 เข้าเรียน 9.00 11 หนีเรียน 15 เข้าเรียน 9.00 24 เข้าเรียนตอน 8.50 25 เข้าเรียน 9.00 26 เข้าเรียน 9.00 ลงเวลาเรียน 9.00 น.
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ท31101 จินดาพร นิทานเวตาล
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ โปรตีน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 อ31101 Robin New Traffic Solutions & Listening Practice Student 11 (Dami) is absent
พุธ ที่ 16/08/2566 7 อ31101 Robin Unit 3: developing vocabulary
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ31207 Robin Supp Project (Natural Disaster Preventions) 12 Boss was absent. Students 4 (Oon), 10 (Rich), and 11 (Dami) were late to class.
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ว31241 Michael Diffusion and Osmosis Absent: NONE
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว31241 Michael Diffusion and Osmosis Absent: NONE
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ศ31101 วิมล สอบท่องโน้ตดนตรีไทย 12
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ศ31101 วิมล สอบท่องโน้ตดนตรีไทย 12
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ส30210 Akou The Punic Wars (performance) students 18 (Punch) and 20 (Numpet) are absent.
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค31205 Earl Graphing Linear Inequality
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ส30210 Akou Chapter 2: The Punic Wars Students 04 (Oon), (10) Rich, and (11) Dami.
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 อ31207 Robin Natural Disasters Project (Unit 4) Students 18 (Numpet) and 20 (Punch) are sick, so excused absence. Students 10 (Rich) and 11 (Dami) disappeared from class at the beginning, without permission.
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ค31205 Earl Linear inequalities and Internal notations 18 Punch 21 Khawtu
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ31101 Robin Unit 3: Gateway (Grammar in context 1) students 11 and 21 were absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ค31205 Earl Rational Expressions
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ31207 Robin Unit 3: Departure Time (page 32)
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ว31241 Michael Cell Structure and Cell Organelles Absent: NONE
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว31241 Michael Cell Structure and Cell Organelles Absent: NONE
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบทดสอบความเครียด เลขที่ 10 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว31201 Daryl Force in 1 dimension Absent: 10 Excuse: 6
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว31201 Daryl Force in 1 dimension Absent: 10 Excuse: 6
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ31213 Kate Assign Final Project and HW4
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ส30210 Akou Life in Rome & The Roman Republic 28 Pear was absent
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว30261 อรุณศิริ แผนที่ภูมิประเทศ พิกัดยูทีเอ็ม
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 อ31213 Kate CW3 Famous Photos #28 Pear absent
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 อ31207 Robin 4B: Reading & Comprehension 28 Pear is absent
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว31241 Michael Plasma Membrane Absent: 28 Late: 11
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ31101 Robin The Summit (Unit 4A) Student 28 (Pear) is absent
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ค31205 Earl Subsets of Real Numbers
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ศ31101 วิมล ตามงานค้าง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ศ31101 วิมล ตามงานค้าง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ส30210 Akou Unit 2: Rome class canceled for M4 Field Trip
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ส30210 Akou Midterm Grade Review 6, 18, 30, 28
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 อ31213 Kate Chain Writing Activity Students number 6, 19, 28 and 30 are absent.
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ส30210 Akou Midterm Exam Review students 10 & 11 are away on a school soccer competition
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค31205 Earl Chapter Test: Logic 14 August
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ท31101 จินดาพร ทบทวนสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ สรุปก่อนสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว31201 Daryl Midterm Review Absent: 12, 20
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ศ31101 วิมล สอบร้องเพลง -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ศ31101 วิมล สอบร้องเพลง -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ส31101 สุพัตรา องค์กรสิทธิมนุษยชน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว31201 Daryl Notes -Project + Review Midterm Absent: 6, 8, 14 Excuse: 10, 11
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว31201 Daryl Notes -Project + Review Midterm Absent: 6, 8, 14 Excuse: 10, 11
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ส30210 Akou Midterm Exam Review 1 Students 6, 8, and 14 are absent while students 10 and 11 are out playing school soccer.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ส30210 Akou Chapter 9 (Plato & Aristotle) Students 19, 20, 22 are excused for math tutoring
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค31205 Earl Clearing of Missing Classwork of students
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว30261 อรุณศิริ หินตะกอน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 อ31213 Kate New Collage Making
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค31205 Earl Inverse, converse, and Contrapositive (Kahoot)
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบโควาเลนต์
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ว31201 Daryl Acceleration due to gravity Absent: 5 Mickey, 12 Boss
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ค31205 Earl Inverse, Converse, and Contrapositive 5 Mickey 12 Boss
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ศ31101 วิมล ร่วมกิจกรรม -
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ศ31101 วิมล ร่วมกิจกรรม -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ส30210 Akou Chapter 8: Greek Philosophy & Socrates Mickey (05) and Boss (12) are excused absent
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ส30210 Akou Chapter 7: The Peloponnesian War student (05) Mickey is absent.
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว30261 อรุณศิริ การเกิดหินตะกอน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 อ31213 Kate PT2: Article Search Student number 5 is absent due to CoVid
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค31205 Earl Continuation of Truth Table And Logical Arguments 11 Dami(late) -interview with Miss MJ
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว31201 Daryl Acceleration - Problem Solving Absent: 3 Oon
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ Covalent bond
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ Covalent bond
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ท31101 จินดาพร แบบฝึกหัด หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ศ31101 วิมล ฝึกร้องเพลงบรรดาเลา -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ศ31101 วิมล ฝึกร้องเพลงบรรดาเลา -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ก31901 อาศุ Present กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลขที่ 4,5 รายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลขที่ 4,5 ไปรายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ว31201 Daryl Position-Time Graph + Acceleration
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว31201 Daryl Position-Time Graph + Acceleration
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ส30210 Akou The Golden Age of Athens (Chapter 6)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ส30210 Akou The Persian War student (18) is excused sick.
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค31205 Earl Discussion of the solution in Chapter Test 18 Punch
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว30261 อรุณศิริ หินอัคนี หินตะกอน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส31101 สุพัตรา ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 18ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 8 ว31201 Daryl Scalar and Vector - Speed/Velocity
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ การหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ31207 Robin Unit 2B Reading explorer All students are present
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท31101 จินดาพร เนื้ิอเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว31241 Michael Chemical Bonding Absent: 16, 24, 25, 26
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว31241 Michael Chemical Bonding Absent: 16, 24, 25, 26
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ศ31101 วิมล ทำแบบทดสอบวิวัฒนาการดนตรีสากล 16 24 25 26 สตาฟงาน Start up
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ศ31101 วิมล ทำแบบทดสอบวิวัฒนาการดนตรีสากล 16 24 25 26 สตาฟงาน Start up
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ไปรด 1 คน (เลขที่ 10), ไปค่าย SC Camp 4 คน (เลขที่ 16,24,25,26 )
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ว31201 Daryl Quiz day Excuse: 10 Rich, 26 Nice, 16 Foremost, 24 Wi (Start-up Camp)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว31201 Daryl Quiz day Excuse: 10 Rich, 26 Nice, 16 Foremost, 24 Wi (Start-up Camp)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ส30210 Akou Chapter 4: Olympic Games
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 อ31213 Kate Journalism Bingo ABSENT: 16 Foremost and 7 Euro
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ31207 Robin Grammar
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส31101 สุพัตรา คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ท31101 จินดาพร นักเรียนตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว31201 Daryl Quiz review
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ31207 Robin Vocab Work
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ศ31101 วิมล ประเภทวงดนตรี -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ศ31101 วิมล ประเภทวงดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว31201 Daryl Kahoot Review + Score-up Documentation
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว31201 Daryl Kahoot Review + Score-up Documentation
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ส30210 Akou Chapter 2: Athens
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค31205 Earl Unit 2: Logic: And and Or statement 17 Khawfang
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว31201 Daryl Kahoot Review for Unit Test + Score up Project
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว31201 Daryl Kahoot Review for Unit Test + Score up Project
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว31241 Michael Atoms, Elements and Compounds Absent: 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ค31205 Earl Unit 2: Lesson 2: “And” and “Or” statement All boys were excused for the military training except Euro.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ท31101 จินดาพร ประวัติผู้แต่งหัวใจชายหนุ่ม 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค31205 Earl Lesson 6: Area and Perimeter of Similar Polygons 14 Ingdao
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ก็ต่อเมื่อ”
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ 1,17
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค31205 Earl Lesson 5: Logic: Determine if the statement is a proposition or not. 1 Eagle 17 Khaofang
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า…แล้ว”
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31241 Michael Test - Scientific Method Absent: No. 1 and 17
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว31241 Michael Test - Scientific Method Absent: No. 1 and 17
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ศ31101 วิมล ประวัติวงดนตรีไทย มาสาย 1 คน ติดโควิด 1 คน
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ศ31101 วิมล ประวัติวงดนตรีไทย มาสาย 1 คน ติดโควิด 1 คน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ส30210 Akou The Ancient Greek City-States activity & The Mediterannean Region
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค31205 Earl Real life application of sets
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 อ31213 Kate Assign Midterm Project Newspaper none
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม/ใบงานที่ 1.1-1.2
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว31241 Michael Scienctific Method Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 ว31201 Daryl Significant Figures - activity - 5/31
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการพระสังฆคุณ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค31205 Earl Lesson 4: Venn Diagram and Set Operations
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม หรือ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ ไอโซโทปของธาตุ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท31101 จินดาพร แปลบทนมัสการ
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค31205 Earl Lesson 4: Continuation of Venn Diagram and Set Operation
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม "และ"
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว31201 Daryl Methods of Science + Significant Figures - 5/29/23
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว31201 Daryl Methods of Science + Significant Figures - 5/29/23
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ศ31101 วิมล - -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ศ31101 วิมล - -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ค31205 Earl Lesson 4: Venn Diagram and Set Operations
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรมการหาสมบัติของแร่
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรมการหาสมบัติของแร่
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส30210 Akou Ancient Greek City-States No one was absent
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค31205 Earl Lesson 3: Power Sets and Subsets
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 อ31213 Kate Journalism ppt/ PT1 writing assignment none
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว31241 Michael Test - Introduction to Biology Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท31101 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อาจาริยคุณ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค31205 Earl Superset and Powerset
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ การเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ atomic model
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว31201 Daryl Significant Figures - activity
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท31101 จินดาพร อินทรวิเชียรฉันท์ 11 กาพย์บัง 16
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ ธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ ธาตุและสารประกอบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค31205 Earl Lesson 2: Types of Sets
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค31101 นัฐถพันธ์ ประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31241 Michael Introduction to Biology None
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31241 Michael Introduction to Biology None
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ31101 วิมล ชี้แจงรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน ลาออก 1 คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ31101 กัญญ์วรา ชี้แจงรายละเอียดของวิชาเรียน , แจกหนังสือเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ31101 วิมล ชี้แจงรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน ลาออก 1 คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ31101 กัญญ์วรา ชี้แจงรายละเอียดของวิชาเรียน , แจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส31101 สุพัตรา สังคมมนุษย์ 11
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว กิรติ ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ31207 Robin Unit 1: Intro to Vocab 11 - Dami
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส30210 Akou social issues project student 11 was absent (personal leave)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31201 Daryl setting up google classroom, class dojo, and introduction 11
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส30210 Akou syllabus and unit 1 project students 08, 11, 18, and 28 were absent
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค31205 Earl Set Game (Introduction to Set) 11 Giratee 18 Nitchapa 19 Nithinat 29 Pinyapa 8 Sittinai
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 อ31213 Kate Syllabus and Introduction ABSENT: 8, 11, 18, 19, 29
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา 8,11,19,29
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค31205 Earl Set Game (Introduction to Set)
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท31101 จินดาพร แนะนำวิชา โครงสร้างรายวิชา 18,19,29
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค31205 Earl Course Syllabus/Setting Class Expectations 19 Nithinat Virangkul 29 Pinyapa Warapswiset
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว30121 เบญจวรรณ รับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค31205 Earl Students Orientation Students have orientation with the Director at the assembly area.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ