รายงานการสอนห้อง ม.416 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ก31901 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้นม 4
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม บอกแนวข้อสอบ -
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม บอกแนวข้อสอบ -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ก31901 อาศุ ทบทวนวิชาที่เรียนในชั้น ม.4
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เชิงทำนาย 18 (ป่วย)
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เชิงทำนาย 18 (ป่วย)
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว30161 วรรษมล กรรแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว30161 วรรษมล กรรแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ31217 ชุติมา Present Perfect 2
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ 3,7,12,22,23,24,30 ลาเรียน
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นักเรียนทำโครงงาน(ต่อ) ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นักเรียนทำโครงงาน(ต่อ) ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอหัวข้องานบูรณาการ ทบทวนงานบูรณาการ ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอหัวข้องานบูรณาการ ทบทวนงานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ31101 Daniel Vocabulary + Grammar
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 อ31101 Daniel Vocabulary + Grammar
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบทดสอบความเครียด ครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอตัวอย่างโครงงาน วางแผนโครงงาน นักเรียนบางส่วนไปติว สอวน.
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอตัวอย่างโครงงาน วางแผนโครงงาน นักเรียนบางส่วนไปติว สอวน.
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว30161 วรรษมล 4.1กล้องโทรทรรศน์หลายช่วงคลื่น
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว30161 วรรษมล 4.1กล้องโทรทรรศน์หลายช่วงคลื่น
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว31103 ธงชัย ทดสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว31103 ธงชัย ทดสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค31111 สิทธิกร เฉลยแบบฝึกหัดตรรกศาสตร์
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค31111 สิทธิกร เฉลยแบบฝึกหัดตรรกศาสตร์
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน (ยังไม่ครบ 2 กลุ่ม) นัดหมายครั้งหน้านำเสนอหัวข้อโครงงาน ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน (ยังไม่ครบ 2 กลุ่ม) นัดหมายครั้งหน้านำเสนอหัวข้อโครงงาน ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว30161 วรรษมล สอบ บทที่1-2 ทบทวนเนื้อสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว30161 วรรษมล สอบ บทที่1-2 ทบทวนเนื้อสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ31101 Daniel Test Review + Work Catch up + P{roject
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ31101 Daniel Test Review + Work Catch up + P{roject
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 13,24 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ส31101 สุพัตรา สิทธิมนุษยชน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ท31101 รัชนีวรรณ ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค31111 สิทธิกร การอ้างเหตุผล
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค31111 สิทธิกร สัจนิรันดร์
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค31111 สิทธิกร สัจนิรันดร์
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ31101 Daniel Mid Term Review
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล สร้างแอปด้วย Glideapps และเลือกโครงงาน เตรียมนำเสนอครั้งหน้า ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล สร้างแอปด้วย Glideapps และเลือกโครงงาน เตรียมนำเสนอครั้งหน้า ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว30161 วรรษมล เขตเอื้อชีวิต ปรากฎการณ์บนดวงอาทิตย์
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว30161 วรรษมล เขตเอื้อชีวิต ปรากฎการณ์บนดวงอาทิตย์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 อ31101 Daniel Mid Term Review
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ31101 Daniel Mid Term Review
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่แนวราบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่แนวราบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ส31101 สุพัตรา วัฒนธรรมสากล
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค31111 สิทธิกร ค่าความจริงตัวเชื่อมประพจน์, ตารางค่าความจริง
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร ค่าความจริงตัวเชื่อมประพจน์, ตารางค่าความจริง
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ31217 ชุติมา Unit 6 เลขที่ 27 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล พัฒนาระบบอัตโนมัติ (ประตูอัตโนมัติ) งานกลุ่ม วรรณวริน (ขาด)
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล พัฒนาระบบอัตโนมัติ (ประตูอัตโนมัติ) งานกลุ่ม วรรณวริน (ขาด)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ31101 Daniel Writing + Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ31101 Daniel Writing + Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลขที่ 2 รายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลยที่ 2 รายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ท31101 รัชนีวรรณ เฉลยใบงานหัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหนุามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค31111 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนเรื่องเซต
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค31111 สิทธิกร ประพจน์ ตัวเชื่อมประพจน์
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร ประพจน์ ตัวเชื่อมประพจน์
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ31217 ชุติมา Unit 5 Past Simple เลขที่ 12 ลากิจ
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล พัฒนาระบบอัตโนมัติ (ระบบถังขยะอัตโนมัติ) ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล พัฒนาระบบอัตโนมัติ (ระบบถังขยะอัตโนมัติ) ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว30161 วรรษมล โชติมาตร สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ศินาย
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว30161 วรรษมล โชติมาตร สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ศินาย
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ไปรด 1 คน (เลขที่ 14)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว31103 ธงชัย ทดลองการวัดละเอียด
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ31217 ชุติมา Unit 4 present continuous and present simple (exercise Unit 4) นักเรียนมาเรียนครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ31101 Daniel Grammar + Vocabulary
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอมทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบห์ร
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอมทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบห์ร
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส31101 สุพัตรา พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ท31101 รัชนีวรรณ เฉลยใบงานเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ ส่งท้ายคาบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม - (นักเรียนชายไป รด.)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม - (นักเรียนชายไป รด.)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ท31101 รัชนีวรรณ แบบฝึกหัดเรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ เศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ เศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว31103 ธงชัย The Chain Rule
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ31217 ชุติมา Present Continuous and Present Simple นักเรียนมาเรียนครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับ python -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับ python -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว30161 วรรษมล กฎของฮับเบิล รูปร่างกาแล็กซี ครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว30161 วรรษมล กฎของฮับเบิล รูปร่างกาแล็กซี ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31143 สาวิณี Monosaccharide
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว31143 สาวิณี Monosaccharide
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค31111 สิทธิกร แผนภาพเวนน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานเรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประเภทเครื่องดนตรีไทย วิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประเภทเครื่องดนตรีไทย วิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ พหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว31143 สาวิณี หมู่ฟังก์ชัน สารอนินทรีย์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ พหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ พหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ31101 Daniel Vocabulary and grammar
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ31101 Daniel Vocabulary and grammar
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch และสร้างเกมด้วย Scratch (กลุ่ม) มาครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับโปรแกรม Scratch และสร้างเกมด้วย Scratch (กลุ่ม) มาครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม 1.2 การขยายตัวของเอกภพ/ส่งผลการทดลองในคาบ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม 1.2 การขยายตัวของเอกภพ/ส่งผลการทดลองในคาบ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ31101 Daniel Reading + grammar
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ31101 Daniel Reading + grammar
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน เข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว31103 ธงชัย ค่าความคลาดเคลื่อน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว31103 ธงชัย ค่าความคลาดเคลื่อน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31143 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว31143 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค31111 สิทธิกร สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ท31101 รัชนีวรรณ สอนท่องบทอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร - -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน แจกหนังสือเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค31111 สิทธิกร การเขียนเซต สมาชิกเซต
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค31111 สิทธิกร การเขียนเซต สมาชิกเซต
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว31143 สาวิณี คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31103 ธงชัย ตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ31217 ชุติมา Introduction นักเรียนมาเรียนครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว31123 ศิราณี เลขนัยสำคัญ
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล ทบทวนวิชาวิทยาการคำนวณ ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล ทบทวนวิชาวิทยาการคำนวณ ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน และหนังสือ /ทำกิจกรรม1.1 ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31101 Daniel Vocabulary Unit 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน และหนังสือ /ทำกิจกรรม1.1 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ31101 Daniel pretest no student was absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ31101 Daniel pretest no student was absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ครบ 30 คน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท31101 รัชนีวรรณ คัดอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ31101 Daniel Google classsroom set up, pre-test 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส31101 สุพัตรา สังคมมนุษย์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว31103 ธงชัย คำอุปสรรค
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว31103 ธงชัย คำอุปสรรค
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31143 สาวิณี บทนำชีววิทยา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว31143 สาวิณี บทนำชีววิทยา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค31111 สิทธิกร แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 4 ท31101 รัชนีวรรณ ปฐมนิเทศนักเรียน และให้นักเรียนเข้าClass room
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ส31101 สุพัตรา แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร ฝ่ายบริหารพบนักเรียน และกิจกรรมผูกโบว์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร ฝ่ายบริหารพบนักเรียน และกิจกรรมผูกโบว์ -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ