รายงานการสอนห้อง ม.415 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 พ31101 พรทิพย์ แนวข้อสอบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 อ31101 Winta Self study and class review of unit 4 Number 26 absent
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ31101 Winta Self study and class review of unit 4 Number 26 absent
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 อ31101 Winta Unit 4 Da Vinci listening activity classwork/homework suffix assigned Number 26 was absent
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว31181 ณัฐพล การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 1
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 อ31101 Winta Unit 4 grammar context 1
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and Unit 4 Vocabularies
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ว31181 ณัฐพล วิเคราะห์เชิงทำนาย ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ว31181 ณัฐพล วิเคราะห์เชิงทำนาย ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม 4
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 9 วิชาที่เรียนในชั้น ม.4 เลขที่ 14 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ก31901 อาศุ Present เปิดโลกกว้างอาชีพฯ กลุ่ม 1-4 เลขที่ 14 ลาป่วย
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 พ31102 สมพอ การแข่งขันประเภทเดี่ยว ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 อ31101 Winta Vocabulary and Grammar review 20
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 อ31101 Winta Unit 3 Test 20
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ31217 ชุติมา Present Perfect
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 อ31101 Winta Unit 4 Vocabulary in context 25, 26
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ 20 เป็นโควิด 25 ไปหาหมอ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ 20 เป็นโควิด 25 ไปหาหมอ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 (งานกลุ่ม เปิดโลกอาชีพ สู่เส้นทางการศึกษา) ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูก ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ นิทานเวตาล
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and context review All are present
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ31101 Winta Unit 3 Quiz All present
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ31101 Winta Unit 3 Grammar and context #14 absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 อ31101 Winta Unit 3 Vocabulary and Grammar in context All present
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 อ31101 Winta Unit 3 Vocabulary and Grammar in context All present
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ31217 ชุติมา คะแนนสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว31181 ณัฐพล ชี้แจงโครงงานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว31181 ณัฐพล ชี้แจงโครงงานบูรณาการ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว30161 วรรษมล กิจกรรม๔.1 กล้องโทรทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว30161 วรรษมล กิจกรรม๔.1 กล้องโทรทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 พ31101 พรทิพย์ วัฒนธรรมไทยเรื่องเพศ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 หน้าต่างหัวใจ เลขที่ 11 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ก31901 อาศุ พิธีถวายพระพร
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ค31111 สิทธิกร ตรรกศาสตร์
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค31111 สิทธิกร ตรรกศาสตร์
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ สอบแก้
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว31103 ธงชัย ทดสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว31103 ธงชัย ทดสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 12 ขาดเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ค31111 สิทธิกร สรุปเนื้อหากลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค31111 สิทธิกร สรุปเนื้อหากลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 อ31101 Winta #12 August is absent Completed Unit 2 Lesson 6 Grammar in Context 2: Past Perfect tenses
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ31217 ชุติมา Unit 5-6 เลขที่ 14 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ31101 Winta #14 Bua is absent Completed Unit 2 Developing Vocab Phrasal Verbs related to work
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน (ยังไม่นำเสนออีก 2 กลุ่ม) กชพร (ขาด)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงาน (ยังไม่นำเสนออีก 2 กลุ่ม) กชพร (ขาด)
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค31111 สิทธิกร การอ้างเหตุผล
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ทำใบงาน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบวัดความเครียด ลาป่วย เลขที่6,7
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ค31111 สิทธิกร สัจนิรันดร์
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค31111 สิทธิกร สัจนิรันดร์
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย 3,20
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 อ31101 Winta #3, #20 absent Completed Unit 2 Lesson 3 Grammar Context 1 Past Simple, Past Continuous, Past Habits and States
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ31101 Winta #3, #5, #11 Phu (excused to go to the hospital), #20
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว31181 ณัฐพล GlideApp ทำแอปฯบันทึกการบ้าน แบ่งกลุ่มโครงงาน ถ่ายรูปเล่มโครงงานและนำเสนอครั้งต่อไป กรภัคมน ธีร์ธัญสิทธิ์ ชวิศา (ขาด)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว31181 ณัฐพล GlideApp ทำแอปฯบันทึกการบ้าน แบ่งกลุ่มโครงงาน ถ่ายรูปเล่มโครงงานและนำเสนอครั้งต่อไป กรภัคมน ธีร์ธัญสิทธิ์ ชวิศา (ขาด)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่แนวราบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่แนวราบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ก31901 อาศุ Present กิจกรรม โรคทางใจ เลขที่ 10 ลาป่วย
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว31103 ธงชัย การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว30161 วรรษมล สี อุณหภูมิ สเปกตรัม
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค31111 สิทธิกร ตารางค่าความจริง
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ31101 Winta Completed Unit 1 Lesson 8 Developing writing Using roll numbers: Student #2, and Student #3 is absent
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ว31181 ณัฐพล ระบบอัตโนมัติ (งานกลุ่ม) ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว31181 ณัฐพล ระบบอัตโนมัติ (งานกลุ่ม) ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ค31111 สิทธิกร อสมการพหุนาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนเรื่องเซต
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหนุามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแก้อสมการของพหนุามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ เล่าเรื่องย่อ หัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ค31111 สิทธิกร ประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค31111 สิทธิกร ประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ31101 Winta no absences Unit 1 review kahoot
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว31181 ณัฐพล Tinkercad ระบบประตูอัตโนมัติ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว31181 ณัฐพล Tinkercad ระบบประตูอัตโนมัติ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ว30161 วรรษมล LAB ความสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว30161 วรรษมล LAB ความสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซต
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 พ31101 พรทิพย์ กิจกรรมไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ก31901 อาศุ นักเรียนตรวจสุขภาพ ครบ
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ ประวัติและความเป็นมาเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค31111 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ31101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 6
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ31217 ชุติมา Present Simple เลขที่ 28 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน (ยังไม่ได้เขียน if-else) ศิริกานดา (ขาด)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน (ยังไม่ได้เขียน if-else) ศิริกานดา (ขาด)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว30161 วรรษมล จบบทที่1 ส่งเอกสารท้ายคาบ 28
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว30161 วรรษมล จบบทที่1 ส่งเอกสารท้ายคาบ 28
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอมของโบร์ห
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค31111 สิทธิกร การดำเนินการระหว่างเซ็ต
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค31111 สิทธิกร การดำเนินการระหว่างเซต
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13 ลากิจ(รด.)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท31101 รัชนีวรรณ แบบฝึกหัดเรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง นักเรียนชายไป รด (เหลือนักเรียนชายในห้อง 2 คน)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ เศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว31103 ธงชัย The Chain Rule
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว31143 สาวิณี Monosaccharides
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว31143 สาวิณี Monosaccharides
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอมดอลตัล ถึงรัทเทอร์ฟอร์ด
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว31123 ศิราณี แบบจำลองอะตอมดอลตัล ถึงรัทเทอร์ฟอร์ด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว31143 สาวิณี Monosaccharide
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ค31111 สิทธิกร สับเซตและพาวเวอร์เซ็ต
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค31111 สิทธิกร สับเซตและพาวเวอร์เซ็ต
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว31143 สาวิณี หมู่ฟังก์ชัน มอนอแซ็คคาร์ไรด์
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว31143 สาวิณี หมู่ฟังก์ชัน มอนอแซ็คคาร์ไรด์
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ31101 Winta All in attendance. Completed Unit 1 Lesson 3 Grammar. Assigned them some participation homework for next week on tenses. Will review answers next week. This class is very responsible, and efficient
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ31217 ชุติมา Present continuous นักเรียนมาเรียนครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับ Scratch และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างเกมด้วย Scratch มาครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับ Scratch และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างเกมด้วย Scratch มาครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2การขยายตัว ของเอกภพ ส่งผลแลปในคาบ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2การขยายตัว ของเอกภพ ส่งผลแลปในคาบ ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว31143 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค31111 สิทธิกร สับเซต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31103 ธงชัย ค่าความคลาดเคลื่อน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31103 ธงชัย ค่าความคลาดเคลื่อน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท31101 รัชนีวรรณ สอนท่องอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ จำนวนจริง
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว31103 ธงชัย ตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ค31111 สิทธิกร การเขียนเซต สมาชิกเซต
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค31111 สิทธิกร การเขียนเซต สมาชิกเซต
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว31143 สาวิณี คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31143 สาวิณี คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชาบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยานและฝึกบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว31123 ศิราณี เลขนัยสำคัญ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31101 Winta All in attendance no absences We worked on Unit Topic 1 School life in Higher Education (completed both pages). Class was well disciplined and respectful.
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว31123 ศิราณี เลขนัยสำคัญ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ31217 ชุติมา Introduction นักเรียนมาครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว31181 ณัฐพล ทบทวนวิทยาการคำนวณ ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว31181 ณัฐพล ทบทวนวิทยาการคำนวณ ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31123 ศิราณี แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท31101 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยาน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน/ทำกิจกรรม 1.1กำเนิดและวิวัฒนาการเอกภพ ส่งในคาบหน้า7-8 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ แนะนำรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน/ทำกิจกรรม 1.1กำเนิดและวิวัฒนาการเอกภพ ส่งในคาบหน้า7-8 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ แนะนำรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว31143 สาวิณี บทนำชีววิทยา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค31111 สิทธิกร แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31103 ธงชัย ธรรมชาติของฟิสิกส์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31103 ธงชัย ธรรมชาติของฟิสิกส์
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 3 ท31101 รัชนีวรรณ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ก31901 อาศุ แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ