รายงานการสอนห้อง ม.414 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ก31901 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม 4 เลขที่ 12,20 ลา
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา ติดตามงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 อ31201 Nick Review 4,6,8,12,22,32
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ว30121 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ว30121 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวข้อสอบ 28,5,6,15
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวข้อสอบ 28,5,6,15
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ31201 Nick ACTIVITY 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ขาดเรียน 15,32,33,36,38
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว30121 สุกัญญา ค่าครึ่งชีวติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 อ31201 Nick TCP O 2 6 19 22 25 32 33 38
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา ธาตุกัมมันตรังสี
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา ธาตุกัมมันตรังสี
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ31201 Nick TCP M 2,4,6,8,26,40
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 อ31201 Nick ISP J O 19 25
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Articles and presentations
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ การอ่านบทความ ข้อ7 บทที่7 28
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 28,23,19
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 28,23,19
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันชีวิต
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 อ31201 Nick ISP N 19 23 28
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Talk about feeling , exercise 4-5
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ การแปลบทความ ความหมายคำศัพท์บทที่ 8 19,28
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 จ30213 วีรภัทร 汉字的特点/形状 作业:找图片写汉字 4
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 จ30213 วีรภัทร 汉字的特点/形状 作业:找图片写汉字 4
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ 8,28,32
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา พอลิเมอร์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 อ31201 Nick LISTENING TEST 28
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา About feeling 28 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ คำอวยพรวันแม่ ทำการ์ด สอบอ่านบทสนทนา 28
พุธ ที่ 09/08/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ บทสนทนาบทที่5 ฝึกสนทนา -
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ การแปล บทสนทนา(เสริม) คำศัพท์บทที่7 25,32
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ31201 Nick TCP K 16
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ 21 ลาป่วย,38 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรต
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Checking out second hand city 21(ลาป่วย) 38 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ31201 Nick ISP 2 M 15,19,21,25,38
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Moments in Life
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ จับคู่ฝึกพูดบทสนทนาบทที่6 แต่งบทสนทนา我学习汉语 21,25,38
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ การฟัง แบบถาม-ตอบ ครบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 อ31201 Nick Field trip
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Highlighted words 16,21,22,25,27,32,34,40 (ลากิจ) 28,29,33. (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ก31901 อาศุ โลกอาชีพ เลขที่ 5,6 แข่งฟุตบอล เลขที่ 22 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ว30121 สุกัญญา ทบทวนก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว30121 สุกัญญา ทบทวนก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Collecting all work
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Present perfect continuous exercise
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ การแปลบทสนทนาบทที่5 ฝึกสนทนา 19,38
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ คำศัพท์บทที่5 การใช้是 5-6-38
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 5,6,38
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 5,6,38
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ31201 Nick ISP C 4,5,6,15,38
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบวัดความเครียด เลขที่ 14,38 ลากิจ , เลขที่ 29,32 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Join the activity
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 อ31201 Nick ISP H 4,6,,8,15,19
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Present perfect, present perfect continuous
พุธ ที่ 05/07/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ อ่านคำศัพท์บทที่4 บทสนทนา วาดหน้ากากจีน 5,6
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ว30121 สุกัญญา คาบที่3 ร่วมกิจกรรมงานอินเตอร์ คาบที่4 สอบสารประกอบไอออนิก
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว30121 สุกัญญา คาบที่3 ร่วมกิจกรรมงานอินเตอร์ คาบที่4 สอบสารประกอบไอออนิก
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ ทบทวนการอ่าน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ ทบทวนบทที่4 -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท31101 เจริญ ทบทวนหัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 อ31201 Nick ISP G 15, 22, 30, 32
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Comparison activity
พุธ ที่ 28/06/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ ฝึกสนทนาถาม ตอบ ความหมายการใช้คำศัพท์บทที่2 ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ31201 Nick TCP E 15,19
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ก31901 อาศุ Present กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน 25 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา ทดสอบโครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Exercise
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ ทดสอบเขียนตารางค่าความจริง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ บทสนทนาบทที่1 ฝึกร้องเพลงจากพินอิน 15
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 I30201 กิ่งเดือน การเขียนจุดมุ่งหมายของการศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 I30201 กิ่งเดือน การเขียนจุดมุ่งหมายของการศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ การแต่งประโยค การอ่านเลขจีน -
พุธ ที่ 21/06/2566 8 จ30213 วีรภัทร 1.汉语拼音规则 2.แบบฝึกหัดท้ายบท 3.สอบอ่านเพิ่มเติม -
พุธ ที่ 21/06/2566 7 จ30213 วีรภัทร 1.汉语拼音规则 2.แบบฝึกหัดท้ายบท 3.สอบอ่านเพิ่มเติม -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ การหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา บทบาทของการเป็นพลเมืองดี
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ ทบทวนบทที่ 2, คำศัพท์บทที่3 -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ การแต่งประโยคจากคำศัพท์บทที่2 ฝึกสนทนา เลขที่15
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรม เรื่องโรคทางใจ ธัญชนก (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์ เลขที22
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ การหาค่าความจริงประพจน์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ท31101 เจริญ สอบบทอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ท31101 เจริญ ความเป็นมาหัวใจชายหนุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 อ31201 Nick ACTIVITY 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 จ31203 ธิดารัตน์ การแปลประโยค ฝึกสนทนา สิริมนต์ ลาป่วย , สุกฤตา ลากิจ
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ นิเสธของประพจน์
พุธ ที่ 14/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ คัดคำศัพท์บทที่ 2 ความหมาย หน้าที่ของคำ วริศา,วิภาษณีย์ ลากิจ
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ ความหมายคำศัพท์บทที่2 การแต่งประโยค ปาลีรัตน์ , ปวริศา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 29,31
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 29,31
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ31201 Nick TCP F 12,1520,29,31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ31205 ชุติมา ทำงานที่ค้างส่งให้เรียบร้อย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) อมรเชษฐ์, อิษรานุวัฒน์ (ลาป่วย) , นันท์ณัศกรณ์(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 อ.31101 พระเอก Reading by using present simp/ present continuous tense and stative verbs
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 อ31201 Nick ISP F 25,33,36
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ ประโยคแนะนำตัว 11 ประโยค ขีดพื้นฐานของตัวอักษรจีน น.ส.วิภาษณีย์ อ่อนแย้ม ลาป่วย นร ชายไปเรียนรด
พุธ ที่ 07/06/2566 4 I30201 กิ่งเดือน ประเด็นปัญหา -
พุธ ที่ 07/06/2566 3 I30201 กิ่งเดือน ประเด็นปัญหา -
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า…แล้ว”
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ คำศัพท์บทที่1 คัดศัพท์ สอบนับเลข50-1 -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ก31901 อาศุ (ต่อ)กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา 8 ด้าน ธัญชนก (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Present Simple , present continuous
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ หรือ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ท31101 เจริญ บันทึกการอ่าน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 อ31201 Nick ISP B 5,6,16,22,34
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Adjectives preposition
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน เส้นขีดพื้นฐานของตัวอักษรจีน คัดลำดับขีด 你,我 _
พุธ ที่ 31/05/2566 8 จ30213 วีรภัทร 1.汉语拼音(发音) 2.汉语拼音变调 3.การบ้าน คัดศัพท์พินอิน และฝึกอ่าน สัปดาห์หน้ามีทดสอบอ่าน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 จ30213 วีรภัทร 1.汉语拼音(发音) 2.汉语拼音变调 3.การบ้าน คัดศัพท์พินอิน และฝึกอ่าน สัปดาห์หน้ามีทดสอบอ่าน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 I30201 กิ่งเดือน รูปแบบธุรกิจ -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ "และ"
พุธ ที่ 31/05/2566 6 I30201 กิ่งเดือน รูปแบบธุรกิจ -
พุธ ที่ 31/05/2566 4 I30201 กิ่งเดือน เลือกกลุ่ม IS -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 I30201 กิ่งเดือน เลือกกลุ่ม IS -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร เครื่องดนตรีไทย และวิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร เครื่องดนตรีไทย และวิวัฒนาการดนตรีไทยจากกรุงสุโขทัย-ปัจจุบัน -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ สอบเขียนสัทอักษรพินอิน การนับเลข -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ การนับเลขจีน 1-50 | 50-1 สอบการเขียน声调10分 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 อ31205 ดารารัตน์ Reading 2 Birthday around the world -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประโยชน์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประโยชน์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน พิชญดา,เมธาพร (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม 32,34
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Find the meaning of the story and exercise
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ การเชื่อมประพจน์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 อ31201 Nick ISP A 6, 8, 16, 34
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา Characters Larger than life มีนักเรียนเพิ่มใหม่สองคน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ สระเดี่ยว วรรณยุกต์ ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ ประพจน์
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 I30201 กิ่งเดือน เลือกกลุ่มและแนะนำรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 I30201 กิ่งเดือน เลือกกลุ่มและแนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 จ30213 วีรภัทร 1.อธิบายรายวิชา 2.汉语拼音 -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 จ30213 วีรภัทร 1.อธิบายรายวิชา 2.汉语拼音 -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา สังคมมนุษย์ 34 (ลาออก)
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 จ31201 ธิดารัตน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน มาเรียนครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 จ31201 ธิดารัตน์ แนะแนวการสอน เลขที่30,31 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa 32,33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa 32,33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ31205 ดารารัตน์ Unit 1 Festival -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 ความหมายของการประกันภัย 32,33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 ความหมายของการประกันภัย 32,33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ31201 Nick TCP B 7,32,33,34,40
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา 34
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว30121 สุกัญญา ธาตุ อะตอม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา/แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ 31101 ลภัสรดา Talk about yourself by using Canva
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท31101 เจริญ ปฐมนิเทศวิชาเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 อ31201 Nick Introduction 3,5,12,16,34
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 อ 31101 ลภัสรดา แจกหนังสือ , ทำความรู้จักนักเรียน ,คำอธิบายรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ