รายงานการสอนห้อง ม.411 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 อ31201 Honey Conversation practice 1, 12, 13, 27
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ก31901 อาศุ ทบทวนใบงานวิชาที่เรียนในชั้น ม4 12,19 ลาป่วย
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ31201 Honey Exam review 1, 12, 19, 27, 31
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ บูรณาการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว31181 พินทิพา ทบทวน 40
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว31181 พินทิพา ทบทวน 40
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 อ31201 Honey TCP O 1, 3, 12, 13, 19, 27, 31
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ 1 ลาป่วย
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 อ31201 Honey TCP M 1
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ ทำแบบฝึกทักษะต่อจากคาบที่แล้ว
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ง30234 รติพร แต่งกายให้งาม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 อ31201 Honey ISP J 1, 27, 29, 31
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ก31901 อาศุ งานกลุ่ม เปิดโลกกว้างอาชีพ ฯ 29 ลาป่วย/20 แข่งตะกร้อ
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 อ31201 Honey TCP L 1, 27, 29, 31
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 35,5
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 35,5
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ31201 Honey ISP O 1, 5, 13, 27, 29, 31
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ค31101 สุธิสา การดำเนินการระหว่างเซต1 1
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ 16,12 ลาป่วย 1 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ31201 Honey Listening test 1, 5, 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ นิทานเวตาล
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ Carbohydrate
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ Carbohydrate
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กิจการประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กิจการประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ31201 Honey ISP N 23, 27, 29
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ31203 พลอยนภัส Reading Unit 5
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนประกาศ
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 16 ขาดเรียน เลขที่ 37 ลาป่วย
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 อ31201 Honey TCP K 1, 29, 37
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเขียนในรูปแบบต่างๆ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ค31101 สุธิสา เพาเวอร์เซต 1
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 การขายประกันชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 การขายประกันชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ31201 Honey ISP M 1, 27
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ค31101 สุธิสา สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การประกันชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การประกันชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 อ31201 Honey ISP K 1, 13, 37
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะ
พุธ ที่ 26/07/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี กิจกรรม แคมปัส ทัวร์
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ก31901 อาศุ นักเรียนเข้าอบรมภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ สอบแก้
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สรุปก่อนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 16,17,20,21
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 16,17,20,21
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค31101 สุธิสา ทบทวนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ อบรมยุวชนประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ อบรมยุวชนประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 อ31201 Honey Activity
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค31101 สุธิสา ชนิดของเซต วรัญญู (นักกีฬา) อาทิตย์ (นักกีฬา) นิธิพัฒน์ (นักกีฬา) อิงชญา (นอนห้องพยาบาล)
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ ป่าดงพงไพร พร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 ความเครียด 1,18 ขาดเรียน 16,20 แข่งตะกร้อ
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 อ31201 Honey Exam review 1
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ง30234 รติพร เค้กกล้วยหอม ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 1,3,11,13,30
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 1,3,11,13,30
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Sheet: Present Perfect & Present Perfect Continuous
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค31101 สุธิสา การเท่ากันของเซต
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน การประกันวินาศภัย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน การประกันวินาศภัย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ31201 Honey ISP D 1, 37
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ค31101 สุธิสา การเขียนเซต
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ31203 พลอยนภัส translate Unit 3
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ Ionic and Covalent bonding เลขที่ 18 อิทธิณัฐลาป่วย
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ Ionic and Covalent bonding เลขที่ 18 อิทธิณัฐลาป่วย
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ Ionic and Covalent bonding
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 พ31101 พรทิพย์ เตรียมงานวันอินเตอร์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 34,39
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 34,39
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Coversation Test 34 39
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค31101 สุธิสา สอบเก็บคะแนนเรื่องตรรกศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ31201 Honey Thai teacher requested practice for International Day -
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Job interview / curriculum vitae
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลขที่ 23,30 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 อ31201 Honey TCP-E 1, 12, 16, 20, 23, 30
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 พ31102 สมพอ ตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 5,6,7,8,9,10,12,14,17,18,19,22 ไปรด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ค31101 สุธิสา สอบพาราโบลา1
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ง30234 รติพร คุ๊กกี้ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ง30234 รติพร คุ๊กกี้ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ สอบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม(เฉลย)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค31201 ผานิตย์ ช่วง 37
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Sheet: Present Simple&Presentcontinuous
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค31101 สุธิสา ตารางค่าความจริง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี -ing/infinitive forms
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ เล่าเรื่องย่อ หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 อ31201 Honey ISP H
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค31201 ผานิตย์ สมการเศษส่วนพหุนาม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ 3,14
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง30234 รติพร บาร์วนี่ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 37,14
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 37,14
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค31201 ผานิตย์ การบวก ลบ เศษส่วนพหุนาม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Game: Comparative
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 อ31201 Honey ISP G 14, 37
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี lifestyle นักเรียน 10 คน ทำพานไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ ประวัติและความเป็นมาเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของประพจน์
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ก31901 อาศุ นักเรียนตรวจสุขภาพ 6,37 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ31201 Honey ISP F 37
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 37
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง30234 รติพร แพนเค้ก ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ ประโยชน์ของธาตุ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ เฉลยท้ายบทเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค31201 ผานิตย์ เศษส่วนพหุนาม 37
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Personal quality
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของตัวเชื่อม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การประกันวินาศภัย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การประกันวินาศภัย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ31201 Honey ISP B
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ31203 พลอยนภัส แบบฝึกหัด The Adventures on the Mississippi
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมเฉลย
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Exercise Unit 1 People & Work 18. 27.
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค31201 ผานิตย์ เศษส่วนพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ31203 พลอยนภัส The adventures on the Mississippi
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ เลขที่ 37,39 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ เลขที่ 37,39 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง นฤทธิ์ (ไม่เข้าเรียน)
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ31201 Honey ISP A
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ ไอโซโทป
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานลักษณะคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค31201 ผานิตย์ สมการพหุนามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Phrasal verb
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์ (นิเสธ และ หรือ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ31201 Honey TCP G
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ31203 พลอยนภัส Presentation : Performance
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ ลักษณะของภาษา พร้อมแบบฝึก
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน พัชรพร (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 อ31201 Honey TCP F 37
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ31203 พลอยนภัส Presentation : the world of books
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหารว่าง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยคพร้อมแบบฝึก
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ง30232 วรรณี ทำอาหารว่าง -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Read and present
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31203 พลอยนภัส Translate passage unit 1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D + C 12, 31
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค31101 สุธิสา ประพจน์
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค31101 สุธิสา ประพจน์
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค ทำแบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค ทำแบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ31101 เฉลิมศรี Characters Larger than Life
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค31201 ผานิตย์ ทบทวนพหุนามตัวแปรเดียว 37
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31203 พลอยนภัส Vocabulary unit 1 37 (ลา)
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ อะตอมและตารางธาตุ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ อะตอมและตารางธาตุ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค31201 ผานิตย์ สมบัติของจำนวนจริง
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว อิงชญา ขาดเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B 23
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B 23
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยานและฝึกบทอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค31201 ผานิตย์ สมบัติของจำนวนจริง -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง30234 รติพร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนน เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท31201 ณัฐพงศ์ บทเรียนเรื่องการผูกประโยค ทำแบบฝึกทักษะ พร้อมเฉลย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ง30232 วรรณี แจ้งงานคาบหน้า
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ง30234 รติพร ชี้แจงรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา วิธีการเก็บคะแนน ความสัมพันธ์ในครอบครัว 5 ติดโควิด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ31203 พลอยนภัส แนะนำรายละเอียดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ แจกหนังสือ บทนำเนื้อหาแรก
เสาร์ ที่ 19/05/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ แจกหนังสือ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา และแนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม Elsa 13,18,31
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา และแนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม Elsa 13,18,31
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค31201 ผานิตย์ แผนผังจำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ31101 เฉลิมศรี Introduce myself
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค31101 สุธิสา แนะนำบทเรียน การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ง30201 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชาการประกันภัย นักเรียนที่ขาดเรียน เลขที่ 31 , 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง30201 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชาการประกันภัย นักเรียนที่ขาดเรียน เลขที่ 31 , 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ31203 พลอยนภัส แจกอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ