รายงานการสอนห้อง ม.410 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ รายงานนักเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ รายงานนักเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างเส้นขนาน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 อ31201 Honey Conversation
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ก31901 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ 12 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างเส้นขนาน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง
พุธ ที่ 06/09/2566 4 I30201 รุ่งทิวา สอบปลายภาค ครบ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 I30201 รุ่งทิวา สอบปลายภาค ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ31201 Honey Exam review
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค31201 สิทธิกร เส้นขนาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค31201 สิทธิกร ความชัน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ว30121 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว30121 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว30121 สุกัญญา ค่าครึ่งชีวิต
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 อ31201 Honey TCP O
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 ขาดเลขที่ 8,16
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว30121 สุกัญญา พอลิเมอร์
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ แบบทดสอบเก็บคะแนน ปลายภาค
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ แบบทดสอบเก็บคะแนน ปลายภาค
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 อ31201 Honey TCP M
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค31201 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนตรรกศาสตร์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา ธาตุกัมมันตรังสี
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา ธาตุกัมมันตรังสี
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างจุดสองจุด
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ ทำแบบทดสอบ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 อ31201 Honey ISP J
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร ระยะระหว่างจุดสอ
พุธ ที่ 23/08/2566 4 I30201 รุ่งทิวา การอ้างอิง 40
พุธ ที่ 23/08/2566 3 I30201 รุ่งทิวา การอ้างอิง 40
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ -
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ31201 Honey TCP L 27
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ Classroom การเขียนประกาศ
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค31201 สิทธิกร นิเสธของประโยคที่มตัวบ่งปริมาณ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ค31201 สิทธิกร สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ค31201 สิทธิกร ค่าความจริงตัวบ่งปริมาณ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคม
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 อ31201 Honey ISP O
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ค31201 สิทธิกร ค่าความจริงตัวบ่งปริมาณ
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กิจการประกันภัย
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กิจการประกันภัย
พุธ ที่ 16/08/2566 4 I30201 รุ่งทิวา บทที่ 3 ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 3 I30201 รุ่งทิวา บทที่ 3 ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ31201 Honey Listening test
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะการเขียนพร้อมเฉลย
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค31201 สิทธิกร ประโยคเปิด
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Reading and conclusion unit 5
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ค31201 สิทธิกร การอ้างเหตุผล
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค31201 สิทธิกร การอ้างเหตุผล
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียน 24,36 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 การขายประกันชีวิต
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ว30121 สุกัญญา พอลิเมอร์
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 39
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 39
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ทดสอบระหว่างเรียนเรื่องการเขียนรูปแบบต่างๆ
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค31201 สิทธิกร สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค31201 สิทธิกร สมมูล
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค31201 สิทธิกร สมมูล
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว30121 สุกัญญา พอลิเมอร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว30121 สุกัญญา พอลิเมอร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สธป.
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียนประกาศ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรต
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรต
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 อ31201 Honey ISP M 39
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5แบบทดสอบความเครียด ครบ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร สอบปรับคะแนนกลางภาค
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การประกันชีวิต
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การประกันชีวิต
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค 17,39
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค 17,39
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ร่วมกิจกรรม
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ว30121 สุกัญญา นักเรียนไปทัศนศึกษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ว30121 สุกัญญา นักเรียนไปทัศนศึกษา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 อ31201 Honey ISP K 21, 39
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ก31901 อาศุ จัดการงานค้าง เลขที่ลา 16,21,30,39
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว30121 สุกัญญา ทบทวนก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค31101 ธวัชชัย สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ง30234 รติพร ยุวชนประกันภัย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร อบรมประกันภัย
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 39
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 39
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ31201 Honey Conversation practice 39, 43
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียน แบบฝึกพร้อมเฉลย
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค31201 สิทธิกร สอบอสมการ
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ชนิดของเซต
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค31201 สิทธิกร อสมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ส31101 สุพัตรา องค์กรสิทธิมนุษยชน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียนในรูปแบบต่างๆ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค31201 สิทธิกร อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลยเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ก31901 อาศุ Present เรื่องโรคทางใจ ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Quiz unit 3
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมการค่าสัมบูรณ์
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ31203 พลอยนภัส translate Unit 3
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 05/07/2566 4 I30201 รุ่งทิวา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 I30201 รุ่งทิวา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 36,39
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 36,39
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ31201 Honey Review 39
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ประเภทการเขียน
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค31201 สิทธิกร ค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ชนิดเซต
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ศ31101 ทิวากร วัฒนธรรมทางดนตรีที่แตกต่างกัน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ศ31101 ทิวากร วัฒนธรรมทางดนตรีที่แตกต่างกัน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สธป
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์ เลขที่39 32
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 อ31201 Honey ISP C 39
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหารว่าง -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหารว่าง -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท31101 รัชนีวรรณ คุณค่าด้านเนื้อหา
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท31101 รัชนีวรรณ เฉลยใบงานสุดท้าย
พุธ ที่ 28/06/2566 4 I30201 รุ่งทิวา บทนำ ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 I30201 รุ่งทิวา บทนำ ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 39
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 39
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ31201 Honey TCP-E 3, 5, 39
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ31203 ลภัสรดา เขียนคำศัพท์บทที่ 3 39
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สอบตรรกศาสตร์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม อารยา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไทย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สธป
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 อ31201 Honey Speaking test 21, 37, 39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน 21,39 ลาป่วย 37 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ง30234 รติพร ขนมอบบาร์นี่ 40
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร อสมการพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย (ต่อ)
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 21/06/2566 4 I30201 รุ่งทิวา บทที่ 1 ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 I30201 รุ่งทิวา บทที่ 1 ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 12,37
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 12,37
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ31201 Honey ISP D
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ส31101 สุพัตรา ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค31201 สิทธิกร สอบเก็บคะแนครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ตารางค่าความจริง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ศ31101 ทิวากร ทำแบบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีสากล และรูปแบบวงดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร ทำแบบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีสากล และรูปแบบวงดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สธป
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค31201 สิทธิกร สมบัติการไม่เท่ากัน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 อ31201 Honey ISP G
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ31201 Honey ISP G
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Translate passage unit 2
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 9 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 21
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 21
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส31101 สุพัตรา คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก กิจกรรมที่ 4 39
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ31203 พลอยนภัส เฉลยแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ค่าความจริงของประพจน์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค31201 สิทธิกร สมการเศษส่วนพหุนาม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ส31101 สุพัตรา พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว30121 สุกัญญา สมบัติตารางธาตุ เลขที่17
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว30121 สุกัญญา สมบัติตารางธาตุ เลขที่17
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย สธป
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 9 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 อ31201 Honey ISP F 12
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ เฉลยท้ายบทเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ง30232 วรรณี อาหารว่าง ชายไปเรียนร.ด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ง30232 วรรณี อาหารว่าง ชายไปเรียนร.ด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ แบบฝึกหัดเรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ31203 พลอยนภัส The adventures on the Mississippi
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 07/06/2566 4 I30201 รุ่งทิวา ประเด็นปัญหา ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 I30201 รุ่งทิวา ประเด็นปัญหา ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ31201 Honey ISP B
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ลักษณะของภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค31101 ธวัชชัย การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Adventures on the Mississippi
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 อ31201 Honey ISP A 11, 17
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Things to buy
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานลักษณะคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ง30232 วรรณี ปฏิบัติทำอาหารว่าง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง30232 วรรณี ปฏิบัติทำอาหารว่าง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง30234 รติพร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำแพนเค้ก และการทำไส้ขนม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง30232 วรรณี ปฏิบัติอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31201 สิทธิกร การแยกตัวประกอบพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ ใบงานเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 31/05/2566 4 I30201 รุ่งทิวา เลือกกลุ่ม ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 I30201 รุ่งทิวา เลือกกลุ่ม ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ31201 Honey TCP G 18, 36
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม (ใบงานที่ 1.1-1.2)
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค31201 สิทธิกร การแยกตัวประกอบพหุนาม
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Translate passage unit 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ตัวเชื่อมประพจน์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว30121 สุกัญญา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
อังคาร ที่ 29/05/2566 4 อ31101 ตวงทรัพย์ Unit 1 Vocabulary 15
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว30121 สุกัญญา การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค แบบฝึกพร้อมเฉลย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 อ31201 Honey TCP F 19,37
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ชัชยา ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค31101 ธวัชชัย นิเสธของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง30234 รติพร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา วิธีการเก็บคะแนน แนะนำการใช้เครื่องมือในการทำขนมอบ 19
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร สมบัติจำนวนจริง
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ สอนท่องอาขยาน
พุธ ที่ 24/05/2566 8 อ31203 พลอยนภัส Vocabulary unit 1 14 (ลา) ,36 (ขาด)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ง30201 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา / หน่วยที่ 1
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ง30201 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา / หน่วยที่ 1
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa 14,36
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, กิจกรรม Elsa 14,36
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31201 Honey 23/05/2023 - TCP D / TCP B (02) 18, 26, 32
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม 18, 26(ลาป่วย โควิด)
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ31101 ตวงทรัพย์ Unit1:Vocabulary -
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค แบบฝึกพร้อมเฉยล
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค31201 สิทธิกร สมบัติจำนวนจริง ชมพูนุช, พิมพ์มาตุ, สุพิชฌาย์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Interesting things 18,26,36 (ลา)
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค31101 ธวัชชัย ประพจน์ 18 ,36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน แจกหนังสือเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน แจกหนังสือเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค31201 สิทธิกร ระบบจำนวนจริง พิมพ์มาตุ, สุพิชฌาย์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา / สังคมมนุษย์ 26,36
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค31201 สิทธิกร แนะนำรายวิชา สุพิชฌาย์, อชิรญา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ ทำแบบฝึกและเฉลย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว30121 สุกัญญา ธาตุ อะตอม เลขที่ 34 40
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ31203 พลอยนภัส แนะนำรายวิชา 40, 36(ลา)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B/ ISP A 36, 40
เสาร์ ที่ 19/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ แจกหนังสือ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค31101 ธวัชชัย แนะนำรายวิชา 36
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ง30232 วรรณี ชี้แจงเนื้อหาในรายวิชาอาหารว่าง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง30232 วรรณี ชี้แจงเนื้อหาในรายวิชาอาหารว่าง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค31201 สิทธิกร นักเรียนหญิงเข้าแถวด้านล่าง ผู้ชายประชุมรักษาดินแดน
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 1 ท31101 รัชนีวรรณ เข้าแถวที่อาคารโดม พบปะผู้บริหารและกิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ