รายงานการสอนห้อง ม.401 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ส30210 Akou English Supplemental Exam
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ31207 Robin Supplemental exam review & unit 4 test
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 อ31207 Robin Supplemental exam review & unit 4 test
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ31101 Robin Unit 4 review & test
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ 5 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 อ31101 Robin U4: Grammar and Vocabulary practice students 15 and 20 are absent (excused).
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ส30210 Akou Score Up Camp & Chapters 16-17
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 อ31207 Robin Unit 6B (Reading Explorer) Vocabulary Practice & Video + Score Up Camp Projects Students 17 and 25 are absent.
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 อ31207 Robin Unit 6B (Reading Explorer) Vocabulary Practice & Video + Score Up Camp Projects Students 17 and 25 are absent.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ส30210 Akou Chapter 16: The Downfall of Rome student 12 Mew was absent.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว30261 อรุณศิริ เส้นชั้นความสูง 12
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ31207 Robin Unit 6B: Reading Comprehension & Reading Skill student 12 Mew was absent
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ว31241 Michael Cellular Respiration Absent: 12
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 อ31101 Robin Reading Explorer, Unit 6a, Reading Skill & Vocabulary Practice students 12 and 25 were absent. Student 16 came in late to school.
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ31101 Robin Unit 4: Reading 1 Students 12 and 25 were absent. 16 arrived late to school.
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ31213 Kate CW4 News in Photos
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ส30210 Akou Myths Retold by Ovid & the Pantheon student 12 (Mew) is absent.
พุธ ที่ 23/08/2566 2 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ31207 Robin Unit 3 Core exam & Unit 4 gateway Students 1, 6. 12, and 20
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ31207 Robin Unit 3 Core exam & Unit 4 gateway Students 1, 6. 12, and 20
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ค31205 Earl Absolute value inequalites
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท31101 จินดาพร ทุกข์ของชาวนา
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ส30210 Akou Chapter 15: Rome & Christianity Students 6 (Tonklaw) and 12 (Mew) were absent. Students 14, 17, 18, and 24 were late to class without an excuse.
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 อ31101 Robin Transport of the Future & Listening practice (p.36-38)
พุธ ที่ 16/08/2566 8 อ31207 Robin Unit 3: Developing vocabulary students 08 and 12 are absent.
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ส30210 Akou Chapter 13 (Julius Caesar) & Chapter 14 (Augustus) students 08 (Pong) & 12 (Mew) were absesnt.
พุธ ที่ 16/08/2566 2 พ31101 พรทิพย์ นร.ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ส30210 Akou Supp Project & Makeup work for missing assignments
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ31207 Robin Supp Project (Natural Disasters Prevention)
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูก ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ 3,4,12,20 ขาดเรียน 23,24 ขอไปเตรียมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ว31201 Daryl Force in 1 dimension - Problem Solving Absent: 3, 4, 11, 20
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ว31201 Daryl Force in 1 dimension - Problem Solving Absent: 3, 4, 11, 20
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ค31205 Earl Mother’s Day Celebration
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ31101 Robin Unit 3: Gateway (Grammar in Context 1) student 12 (Mew) was absent
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ค31205 Earl Inequalities and Interval Notations 12 Mew 18 Yuan
พุธ ที่ 09/08/2566 2 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ31101 Robin Unit 3 (Driving the Future) pg. 33 Gateway
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 อ31207 Robin Unit 3 (Departure Time) Gateway pg. 32
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ค31205 Earl Rational Expressions
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ ไขมันและน้ำมัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ ไขมันและน้ำมัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ส30210 Akou The Roman Republic 05 Prame and 12 Mew were absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ31207 Robin Unit 4B (Is Prediction Possible?) Students 05 (Prame) is excused for a school trip and student 12 (Mew) is absent.
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว31241 Michael Cell Structure and Organelle Absent: 24 and 29
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว31241 Michael Cell Structure and Organelle Absent: 24 and 29
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ เลขที่ 24,29 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว31201 Daryl Force in 1 dimension
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว31201 Daryl Force in 1 dimension
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว31241 Michael Plasma Membrane Absent: 24 and 29
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ31101 Robin Reading Explorer (Unit 4A) 12 Mew
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ31101 Robin Reading Explorer (Unit 4A) 12 Mew
พุธ ที่ 26/07/2566 7 อ31213 Kate Story Composition: Chain Writing Activity Students numbers 5, 7, 12 and 20 are excused. No. 5 attended POSN student tutorials. & and 20 for personal leave. No. 12 is sick.
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ส30210 Akou Life in Rome (chapter 11) 5, 7, 12, 20 were excused for a Thai activity/exam prep
พุธ ที่ 26/07/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ 7,12,20
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว31201 Daryl Midterm results and retest Absent: 12, 17 Excuse: 5
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ค31205 Earl Subsets of real numbers 5 Prame 12 Mew 17 Yuan
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ส30210 Akou Unit 2: Rome class cancelled for M4 Field Trip
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ก31901 อาศุ โลกอาชีพ เลขที่ 3,4,12 ลาเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว31201 Daryl Midterm review Absent: 3, 4, 12
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว31201 Daryl Midterm review Absent: 3, 4, 12
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ว31241 Michael EXAM REVIEW Absent: 12
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค31205 Earl Chapter 2 Unit Test. Logic 12 Mew
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ส30210 Akou midterm exam review
พุธ ที่ 12/07/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ สรุปก่อนสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์ ทบทวนสอบ 12
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว30261 อรุณศิริ กระบวนการเกิดปิโตรเลียม และถ่านหิน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ส30210 Akou Midterm Exam Review 1 student 12 is absent due to illness
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว30261 อรุณศิริ หินแปร 12
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ31207 Robin Gateway: Reading Exercises 1,2,3 & 5. (Page 19) Student number 12 is absent.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบวัดความเครียด เลขที่ 13,15 ติว สอวน. , เลขที่ 22 นอนห้องพยาบาล
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว31201 Daryl Acceleration due to gravity Excuse: 13, 15
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว31201 Daryl Acceleration due to gravity Excuse: 13, 15
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ว31241 Michael Enzymes Absent: 12 and 20
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ31213 Kate News Collage Making
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ส30210 Akou Chapter 9 (Plato & Aristotle)
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ค31205 Earl Inverse, Converse, and Contrapositive
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว30121 เบญจวรรณ Ionic and Covalent bonding
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ Ionic and Covalent bonding
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ท31101 จินดาพร คำทับศัพท์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ส30210 Akou Chapter 8: Greek Philosophy & Socrates
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว31241 Michael Chemical Reaction Absent: 11
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว31241 Michael Chemical Reaction Absent: 11
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว31201 Daryl Acceleration - Problem Solving Absent: 11 Jay
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว31201 Daryl Acceleration - Problem Solving Absent: 11 Jay
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค31205 Earl Truth Tables of the give statements: Exercises 11-15 of Page 89 11 Jay
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค31205 Earl Continuation of Truth Table and Logical Arguments 12 Mew 17 Yuan (late)
พุธ ที่ 28/06/2566 7 อ31213 Kate HW2: Article Search Student number 20 is absent.
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ส30210 Akou Pelopnnesian war
พุธ ที่ 28/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว31201 Daryl Acceleration + Position Time Graph Absent: 12 Mew
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ค31205 Earl Truth Table: Logical Arguments 12 Mew(Siwanon)
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท31101 จินดาพร การเขียนจดหมาย 12
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ covalent bond
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ส30210 Akou The Golden Age of Athens (Chapter 6) Students QP (02), Prame (05), Jay (11), and Pingpink(25) were absent.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว30261 อรุณศิริ หินอัคนี 2,5,11 ไป รด. 24 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ก31901 อาศุ Present กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว31201 Daryl Class Review + Catch-up work
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว31201 Daryl Class Review + Catch-up work
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค31205 Earl Discussion of the Chapter Test Unit 1 17 Yuan (late)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ31207 Robin Unit 2B Reading Explorer All students are present
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ การหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย
พุธ ที่ 21/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ -
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ค31205 Earl Review for the Chapter Test 03 Jelly
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 3
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 พ31102 สมพอ สอบเก็บคะแนนทักษะการเดาะลูกการตีโต้ กีฬาแบดมินตัน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ เขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ เขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ส30210 Akou Chapter 4: Olympic Games
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรม เรื่องโรคทางใจ ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว31201 Daryl Picturing motion + Score up Project Documentation Absent: 20 Gam
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว31201 Daryl Picturing motion + Score up Project Documentation Absent: 20 Gam
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ31207 Robin Reading Explorer - Page 45-46 Absent: 20 Gam
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค31205 Earl Negative Statements 17 Yuan (late) 20 Gam (absent)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว31201 Daryl Quiz day - 6/13/23
พุธ ที่ 14/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ นร.ตรวจสุขภาพ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท31101 จินดาพร เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกหน้ามือ ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท31101 จินดาพร ประวัติผู้แต่งหัวใจชายหนุ่ม 12
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ ประโยชน์ของธาตุ เลขที่ 12 ลากิจ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ส30210 Akou Chapter 2: Athens student (12) Mew was absent
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว30261 อรุณศิริ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ 12
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว31241 Michael Atoms, Elements and Compounds Absent: NONE Late: 17 and 24
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว31241 Michael Atoms, Elements and Compounds Absent: NONE Late: 17 and 24
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค31205 Earl 1.2.1. Logic: Conjunction and Disjunction 12 Siwanon 17 Yuan (Late)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ก็ต่อเมื่อ”
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค31205 Earl Unit 2. Lesson 2: And and Or statement 12 Mew(Siwanon)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ส30210 Akou Unit 1 Project Research: Part 1 Student Mew (12) was absent.
พุธ ที่ 07/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 12
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว31201 Daryl Measurement and Graphing Data Absent: 12 Mew
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า…แล้ว”
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค31205 Earl Lesson 5: Logic: Determine if the statement is a proposition or not. 12 Siwanon (Mew)
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท31101 จินดาพร ใบงานนมัสการคุณานุคุณ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว31241 Michael Scientific Method Absent: 12
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว31241 Michael Scientific Method Absent: 12
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมพหุปัญญา 8 ด้าน ศิวะนนท์ (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31201 Daryl Score-up Camp Grouping + Project Concept
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31201 Daryl Score-up Camp Grouping + Project Concept
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค31205 Earl Real Life Applications of Sets 12 Siwanon 17 Yuan
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว31241 Michael SCIENTIFIC METHODS ABSENT - NO. 9
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม หรือ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค31205 Earl Lesson 4: Operation on Sets 17 Yuan (Late) 12 Mew
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ31213 Kate What is Journalism? ppt/PT1: I think Journalism is... none
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส30210 Akou Greek City States (types of government) Student Mew (12) was absent.
พุธ ที่ 31/05/2566 2 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกหน้าหลังมือ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง 12
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31201 Daryl Dimensional Analysis - Conversion of Units
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม "และ"
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค31205 Earl Examples of Venn Diagram 12 Siwanon
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท31101 จินดาพร แปลความบทนมัสการ 12
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 พ31102 สมพอ ทดสอบเก็บคะแนน ในเรื่องการเดาะลูกหน้ามือและหลังมือ ขาดเลขที่ 12
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ท31101 จินดาพร แปลความนมัสการมาตาปิตุคุณ 12
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ส30210 Akou Ancient Greek City-States & World Map Activity Mew (12) and Kwanjai (18) were absent.
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ส30210 Akou Ancient Greek City-States Student 12 (Mew) and (29) Kwan were absent, not student (18 Kwanjai).
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ศิวะนนท์ (ขาดเรียน) ,สุพิชญาฌ์ และ พาขวัญ (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ศิวะนนท์ (ขาดเรียน) ,สุพิชญาฌ์ และ พาขวัญ (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31201 Daryl Solving with Significant Figures + Worksheet; Dimensional Analysis Absent: 12, 24, 29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31201 Daryl Solving with Significant Figures + Worksheet; Dimensional Analysis Absent: 12, 24, 29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค31205 Earl Discussion on Subset and Power Sets / Quiz on Number Sets 24 Pink 29 Kwan 12 Mew
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว31241 Michael Structure and Function of Nervous System Absent: 24
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ การเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค31205 Earl Power set and Superset 24 PingPink
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส30210 Akou Unit 1 project topics students 08 and 24 were absent.
พุธ ที่ 24/05/2566 4 I30201 ธนกร จัดกลุ่มศึกษาค้นคว้า แนะนำรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 I30201 ธนกร จัดกลุ่มศึกษาค้นคว้า แนะนำรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา,แจกหนังสือ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว30121 เบญจวรรณ ธาตุและสารประกอบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว31201 Daryl Methods of Science - Significant Figures Absent: 24 Yiwha
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค31101 นัฐถพันธ์ ประพจน์ 24
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ค31205 Earl Lesson 2: Types of Set 30 Pink
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท31101 จินดาพร อินทรวิเชียรฉันท์11 24
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ท31101 จินดาพร โครงสร้างรายวิชา 12
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ส30210 Akou new zealand project & unit 1 project students 11 and 12 were absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน 11,14
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31201 Daryl Course Syllabus, Google Classroom and Class Dojo set-up Absent: 12 Mew
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31201 Daryl Course Syllabus, Google Classroom and Class Dojo set-up Absent: 12 Mew
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว31241 Daryl Orientation and Book Distribution Absent: ID 17296
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค31101 นัฐถพันธ์ นักเรียนทำกิจกรรมทางโรงเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ