รายงานการสอนห้อง ม.309 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ 11ลา
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 อ23201 Adoni Activity no class
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ส23101 รวิษฎา งานมุทิตาจิต
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ23201 Daniel Review
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ/สอบหน่วย 4
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ท23101 วรรณา มารยาทการฟังและดูสารอย่างวิเคราะห์วิจารณ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 43 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ศ23103 ศศิมา สรุปบทเรียน 2 คน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 อ23201 Daniel TCP P, ISP2 O, 24, 43
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ท23101 วรรณา การฟังและดูสารอย่างวิเคราะห์วิจารณ์
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 อ23201 Adoni ISP2 O / TCP L
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ส23101 รวิษฎา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ กรด-เบส
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ กรด-เบส
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ท23101 วรรณา แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 อ23201 Daniel TCP P ISP2 N 17, 19, 31
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ส23103 ลักขณา ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโฏสินทร์
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท23101 วรรณา การเขียนย่อความ
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ thunkable app test
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ thunkable app test
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ23201 Daniel TCP N, ISP2 N 19
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ค23201 สุกัญญา แบบฝึกหัดชุดที่ 6
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ท23101 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าเรื่องพระบรมราโชวาท
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ศ23103 ศศิมา บทที่3(แลกคาบเพราะไปค่าย EP) 19 ป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ท23101 วรรณา การเขียนจดหมาย
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ท23101 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าพระบรมราโชวาท 17,19,31,38
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ท23101 วรรณา การศึกษาพระบรมราโชวาท 17,19,31,38
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 M 17, 19, 31
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ค23201 สุกัญญา พาราโบลา
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ท23101 วรรณา การศึกษาเรื่องพระบรมราโชวาท
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ท23101 วรรณา ประวัติความเป็นมาเรื่องพระบรมราโชวาท
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ท23101 วรรณา การเขียนจดหมายกิจธุระ
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 3-4
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ23201 Daniel TCP N, Listening Test 11, 17, 21, 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ส23101 รวิษฎา กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและสากล
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน เลขที่ 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ เลขที่ 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 อ23201 Adoni TCP L
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ร.1 - ร.3
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ23201 Daniel Listening Test, TCP J 19, 21,
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ค23201 สุกัญญา พาราโบลา y=ax^2+k
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ท23101 วรรณา การเขียนโฆษณา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com ครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 K 15, 17, 19
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ส23103 ลักขณา การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 พ23101 วิเชียร การอนามัยการเจริญพันธุ์ 42
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ท23101 วรรณา นักเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพร
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ท23101 วรรณา การเขียนคำขวัญ คำคม
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ23101 ชูจิตร การใช้ so, such มาครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ23201 Daniel TCP J, ISP2 J
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ งานศิลปไทยและสากล 24
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 อ23203 รวิพล Reading : Eleven dead in China after middle school gymnasium roof collapse
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 อ23203 รวิพล Reading : Eleven dead in China after middle school gymnasium roof collapse
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ท23101 วรรณา คัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ม.3
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ศ23103 ศศิมา องค์ประกอบนาฏศิลป์ สลับคาบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมกลุ่ม : พหุปัญญากับการวางแผนการศีกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ศ23103 ศศิมา การแสดงนาฏศิลป์ 15 36 20
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 อ23201 Adoni ISP J / TCP K 15, 17, 19, 36
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ส23101 รวิษฎา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ศ23103 ศศิมา การแสดงหมู่ ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 อ23201 Adoni Review/Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ส23103 ลักขณา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำแบบทดสอบหน่วยที่ 3 -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 พ23101 วิเชียร ใบงานที่ 2 วิเคราะห์สื่อโฆษณา 42
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค23201 สุกัญญา แยกตัวประกอบโดยหารสังเคราะห์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ท23101 วรรณา สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ23101 รวิพล นักเรียนทำแบบฝึกหัด Vocabulary and Reading Comprehension
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ส23103 ลักขณา ความขัดแย้งใน ศต.ที่ 20
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ23201 Adoni ISP review / TCP G
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน และแจ้งกำหนดส่งงานกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ง23101 ไชยยา นำเสนอธุรกิจในชีวิต 5 20 22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ค23201 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกชุดที่ 6 เลขที่ 5,20,22
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 อ23201 Adoni Activity
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ส23103 ลักขณา สอนทวีปแอฟริกา ให้ทำแบบทดสอบทวีปแอฟริกา
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ23201 Daniel ISP2 E, TCP D 3, 23, 46
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) เด็กชายคณิศร ถาวรรัตน์ เลขที่ 3 เด็กหญิงญาณิศา อรรถพิมล เลขที่ 23 เด็กหญิงพิชาญาพร สมบูรณ์วรรณะ เลขที่ 46
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ แบบทดสอบหลังเรียน 3,23
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 อ23203 รวิพล นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัน International Day พร้อมทำใบงานเกี่ยวกับงาน
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 อ23203 รวิพล นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัน International Day พร้อมทำใบงานเกี่ยวกับงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบพหุนามโดยการจัดกลุ่มและการแจกแจง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค23201 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกชุด 4
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท23101 วรรณา การวิเคราะ์และวิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น 42
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการค้นหาตนเอง -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 H, TCP D
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2 ครั้งที่ 1 ทำแบบฝึกชุดที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ23101 ชูจิตร conjunction มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ท23101 วรรณา การประเมินความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท23101 วรรณา นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน classroom homework
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน classroom homework
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ23201 Daniel TCP G, ISP2 H
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนศิลป์ 3 มิติ
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่3
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนและสอบเก็บคะแนน เลขที่ 46 มาสาย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนและสอบเก็บคะแนน เลขที่ 46 มาสาย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 9 ศ23103 ศศิมา สอบรำ 4 ป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินคุณค่า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง เลขที่ 4 (ลา)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 อ23201 Adoni ISP I / TCP H
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ส23103 ลักขณา การปฏิวัติอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ สอบ การเขียนทางเดินแสงของกระจกและเลนส์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา การแยกตัวประกอบพหุนามโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ แบบฝึกชุดที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ23101 ชูจิตร Clothes มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 2,4,16,20,26,31,35,3840,42,43 ไปสอบ สอวน.คณิตศาสตร์
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 40ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอนวิธี
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอนวิธี
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ภัยพิบัติและแนวทางการจัดการของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ส23103 ลักขณา ทดสอบก่อนเรียน สอนพัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ23201 Adoni TCP F / TCP G
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค23201 สุกัญญา ทบทวนการแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ การเตรียมชิ้นงานสำหรับใช้เป็นคะแนนสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 อ23203 รวิพล Reading: Three arrested including 14-year-old ทำ Test 5 -
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ23203 รวิพล Reading: Three arrested including 14-year-old ทำ Test 5 -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ นักเรียนมาเรียนครบทุกคน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ นักเรียนมาเรียนครบทุกคน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ23101 ชูจิตร Test unit 1 36 ลา, 42 ลา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท23101 วรรณา ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 36,42
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ ตรวจกิจกรรมทบทวนความรู้
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ 36 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ศ23103 ศศิมา นักเรียนตรวจสุขภาพ 2 คน 36,42(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ23201 Daniel Speaking Test, ISP2 D 36, 42
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ส23103 ลักขณา นำเสนอพัฒนาการด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ท23101 วรรณา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค23201 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ23101 ชูจิตร Review Unit 1 มาครบ
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ส23103 ลักขณา นำเสนองาน -
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ23201 Daniel TCP F, Speaking Test 14, 19
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของศิลปินไมย 14
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ23203 รวิพล Reading news : Colombia plane crash -
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ23203 รวิพล Reading news : Colombia plane crash -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ ทดสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities เด็กชายเวศกฤษฑิชัย มงคลแผ้ว เลขที่ 14 (ติดโควิด)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 7 เลขที่ 14 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ23101 ชูจิตร Review : gerund & infinitive, present simple & present continuous 3 (ลา)ม 33 (ลา)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ท23101 วรรณา ศัพท์บัญญัติ 3,33ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กชายคณิศร ถาวรรัตน์ เลขที่ 3 (ลา) เด็กหญิงพิชชานันท์ คมคาย เลขที่ 33 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 G, 5, 33
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส23103 ลักขณา กิจกรรมรวมกันร่วมเล่าเรื่อง นำแผ่นมารวมตามยุคสมัยจัดลำดับความสำคัญก่อนรวมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยนั้นแล้วนำมาเล่าเรื่อง มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ สอบเก็บคะแนน เรื่อง พันธุกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ23101 ชูจิตร Writing & grammar present simple and present continuous มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ท23101 วรรณา คำทับศัพท์
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 2 ดำเนินกิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง พัฒนาการของทวีปยุโรป -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ23201 Daniel TCP E 36
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค23201 สุกัญญา การทำส่วนให้เป็นจำนวนตรรกยะ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ23101 ชูจิตร แต่งประโยคการใช้ gerund มาครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาจีน 17 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล เลขที่ 17 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ศ23103 ศศิมา ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน/ประวัตรำวง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 F 17,
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ ความผิดปกติทางพันธุกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 พ32101 วิเชียร ใบงานที่1.2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละวัย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค23201 สุกัญญา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง เลขที่ 17(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาจีน 17 ติดโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร 17 ติดโควิด 19ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา 17, 19
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี 17
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา 17, 19
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ23101 ชูจิตร Listening & speaking การเชิญชวนและการขอร้องอย่างสุภาพ มาครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 3 นำเสนอ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สรุปประวัติจังหวัดปทุมธานีด้วยคลิป VD0 เลขที่ 17 ติดโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ23201 Daniel TCP C, ISP2 B
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค23201 สุกัญญา การบวกการลบกรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 4 เลขที่ 17(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ข ง้ก่าเล่าใหม่ 7 17
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร เลขที่ 7 และ 17 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร เลขที่ 7 และ 17 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ23101 ชูจิตร Work in pair จับคู่สนทนา
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท23101 วรรณา คำยืมภาษามอญ 7 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กชายธนวัฒน์ นวีภาพ เลขที่ 7 (ติดโควิด) นักเรียนขออนุญาตไปตรวจโควิดที่ห้องพยาบาล ในคาบกิจกรรมแนะแนว(คาบที่ 5) ผลตรวจ ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ศ23103 ศศิมา ใบงานที่1 ภาษาท่า
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 B, TPC C
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 2 ของนักเรียนมาอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม บอกจุดที่ควรปรับแก้ไข เพื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำในงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอได้ ให้นักเรียนปรับแก้ไขใบงานได้และทำใบงานที่ 3 ให้เสร็จและส่งในวันเสาร์ มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ทำแบบฝึกชุดที่ 2 -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ23101 ชูจิตร Tell me about your interests! มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท23101 วรรณา การยืมคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 1 เลขที่ 2,26
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชีล
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ23101 ชูจิตร Unit 1 All about me (activity)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ23101 ชูจิตร Unit 1 All about me (activity) 2 ลากิจ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 โดยนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ เลขที่ 2 (ไปงานศพญาติ) เลขที่ 26 (ติดโควิด-19)
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ23201 Daniel TCPA, ISP2 A
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 26 ติดโควิด
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้ง ตำแหน่งและอาณาเขต
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ23203 รวิพล อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค23101 นัฐถพันธ์ กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว23101 อภิชาติ โครโมโซมกับการค้นพบของเมนเดล 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว23101 อภิชาติ โครโมโซมกับการค้นพบของเมนเดล 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค23201 สุกัญญา แนะนำรายวิชาเนื้อหาที่เรียน และการให้คะแนน เลขที่ 26(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 26 ลาป่วย นักเรียนคนอื่นๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างดี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 26 ลาป่วย นักเรียนคนอื่นๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างดี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท23101 วรรณา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน 26 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา ทดสอบความรู้พื้นฐาน แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ปฐมนิเทศการเรียนกิจกรรมแนะแนว และบทบาททางสังคม -ครบ-
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ศ23103 ศศิมา ชี้แจงรายละเอียดวิชา แจกหนังสือ มาครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 A, TCP A, 20
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ใบงานที่ 1 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว23101 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดวิชา 15,26
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค23201 ศศิมา แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท23101 วรรณา นักเรียนร่วมกิจกรรมพี่ผูกโบให้น้อง น้องผูกโบให้พี่
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ