รายงานการสอนห้อง ม.306 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 อ23101 Winta Unit 4 test All are present
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 อ23209 รวิพล ทบทวน ส่งงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 อ23209 รวิพล ทบทวน ส่งงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ23101 Winta Classwork/review p. 53, follow up on assignments in gc. All are present
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ23101 Winta Unit 4 Food listening activity Number 18 and 4 absent
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน เลขที่ 18
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 อ23101 Winta Unit 4 developing vocabulary prefixes Number 9 and 13 were absent.
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 4 grammar context 1 Number 20 and 13 absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 อ23213 Samara Cover Teacher Student # 21 is absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ23101 Winta Unit 4 Grammar in context 1
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา จบบทเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศแบบอบอุ่น หนาวและขั้วโลกในทวีปอเมริกาใต้ แลกคาบกับครูชนะชนม์
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 อ23213 Samara Limerick Activity No one is absent in the class. All students were cooperative and submitted their work. They all did great.
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้เขตร้อนและเขตแห้งแล้ง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ23101 Winta Unit 4 Vocabulary in context All are present
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา จบบท3 ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 อ23101 Winta Field trip
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ23101 Winta Unit 3 Vocabulary Quiz All are present
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ค23101 รมิตา การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 3 Developing vocabulary All present
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ ผสมผสานงานทัศนศิลป์
อังคาร ที่ 08/08/2566 9 อ23101 Winta Prefix All present
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ง23102 กุลจิรา วงจรไฟฟ้า ใบงานที่ 6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 อ23213 Samara Chain Writing
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนภูมิประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้-ละติจูดและความสูงของพื้นที่ เข้าแทนครูรมิตา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา ติดตามการประดิษฐ์ท่ารำ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ค23101 รมิตา การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีใช้สูตร
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้่
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ23209 รวิพล Read the news : Beyonce honors dancer stabbed to death at Brooklyn gas station
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ23209 รวิพล Read the news : Beyonce honors dancer stabbed to death at Brooklyn gas station
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 อ23209 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 อ23209 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 อ23213 Samara Limerick / Figurative language
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ไทยและสากล 8
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เด็กชายธนดล พุ่มโพธิ์ เลขที่ 8
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค23231 สุธิสา เก็บคะแนนเอกสารการสอน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ค23231 สุธิสา ทบทวนพาราโบลา
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ค23221 วัลยา สอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค23101 รมิตา แนะนำสมการกำลังสอง 4,22
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ23101 Winta Review Students number 3 (Puri) and 22 (Ikkyu) are absent.
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค23231 สุธิสา แนวข้อสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ วรรณศิลป์ในงานประพันธ์
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ค23101 รมิตา สอบท้ายหน่วย
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ วิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดพระอภัยมณี
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ23101 Winta #4 is absent Porpor completed Unit 2 on Grammar in Context 2 : Used to, be used to, and would
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน และแจ้งกำหนดส่งชิ้นงานที่จะใช้เป็นคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ค23101 รมิตา แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 4
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides No one is absent but 2 students ( kanun 20, fame 21) went for tutoring math.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ ทบ เศษเหลือ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides/workbook All are present.
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค23231 สุธิสา การนำสมการกำลังสองไปใช้
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบโดยใช้ ทบ เศษเหลือ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ว20201 ภคพร โจทย์การเคลื่อนที่แนวดิ่ง แรงและการหาแรงลัพธ์
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว20201 ภคพร โจทย์การเคลื่อนที่แนวดิ่ง แรงและการหาแรงลัพธ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ง23102 กุลจิรา เครื่องหมายความปลอดภัย -
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 2 Reading Activity
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ค23101 รมิตา ทบทวนตรวจงานการแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว23101 นุชนาถ ทดลองคลื่นกล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว23101 นุชนาถ ทดลองคลื่นกล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 อ23101 Winta #18 is absent completed Unit 2 Lesson 1 review and went over the homework
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงก่าสอง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ23209 รวิพล แปลข่าว
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ23209 รวิพล แปลข่าว
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 อ23101 Winta no absences complted unit 2 lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ ประวัติที่มาพระอภัยมณี
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วังโบราณ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ศ23103 ศศิมา หลักการประดิษฐ์ท่ารำ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบค้นหาตนเอง ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว23101 นุชนาถ คลื่นกลและทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว23101 นุชนาถ คลื่นกลและทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ23209 รวิพล ทำ Test 4
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ23209 รวิพล ทำ Test 4
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ23101 Winta #25 (old number) is excused had to sign a form for it. Half of the class about 13 people went to do a math exam (#4, #7, #8, #12, #14, #15, #16, #20, #21, #26, #30, #31, #33) Completed Unit 1 Lesson 8
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลาในรูปทั่วไป
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค23101 รมิตา สอบเรื่องอสมการ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว20201 ภคพร สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว20201 ภคพร สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ23101 Winta no absences did Unit 1 Quiz
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ค23221 วัลยา ทบทวนก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ศ23103 ศศิมา ซ้อมรำและสอบปฏิบัติรำวงมาตรฐาน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดสมการพาราโบลา 4
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 อ23101 Winta #4 was not in class but students told me had a soccer game Went over Homework review, did unit 1 review
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท23101 ชนะชนม์ การประเมินความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ค23101 รมิตา ทบทวนการแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 7: Developing Speaking Lesson, assigned Hw
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา4
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การประเมินความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟต้องรู้ ใบงาน 3 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น แบบหนาวและแบบขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ค23101 รมิตา การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา3
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 อ23101 Winta Listening activity and discussion on fonts All are present
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค23101 รมิตา เฉลยโจทย์ปัญหาอสมการ 20
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 8 ค23221 วัลยา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 อ23209 รวิพล Reading :Everything in drowning -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ23209 รวิพล Reading :Everything in drowning -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ เขตภูมิอากาศเขตร้อนและเขตแห้งแล้ง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ23101 Winta no absences. Class went very smoothly. Completed Unit 1 Lesson 4. There is some disturbance with students being on their phones from students sitting in the first row.
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค23231 สุธิสา ตัวเชื่อม ถ้า…แล้ว ก็ต่อเมื่อ
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค23231 สุธิสา วมการพาราโบลารูปแบบที่2
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว20201 ภคพร การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว20201 ภคพร การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว20201 ภคพร การเปลี่ยนหน่วย การหาระยะทางและการกระจัด
อังคาร ที่ 06/06/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ ครบ (สอนคาบแรกแต่ครูต่างชาติบันทึกผิดคาบ)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงานที่ 2 หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศ
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การสร้างศัพท์บัญญัติ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ23213 Samara Finish Meter Practice 0 absent
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท23101 ชนะชนม์ คำทับศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ23209 รวิพล Reading comprehension
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ23209 รวิพล Reading comprehension
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ23101 Winta Unit 1.3 Grammar-Present Simple 10 Newton
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ง23102 กุลจิรา ทักษะการจัดการ ใบงาน 1 การบริหารจัดการเวลา -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาจีนญี่ปุ่น
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำแบบฝึกหัดในคาบหน้า 17-19
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำแบบฝึกหัดในคาบหน้า 17-19
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาเขมร
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว23101 นุชนาถ เมนเดล และแบบฝึกหัดหน้า 9
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เกรตเพลนส์ - เกาะและหมู่เกาะ ครบ
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ ผลงานของศิลปิน
อังคาร ที่ 29/05/2566 5 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลารูปแบบที่ 1
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวงมาตรฐาน และ สอนร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 พ23101 สมพอ แนะนำเนื้อบทเรียน แจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์แบบไมโทรซีสและไมโอซีส
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์แบบไมโทรซีสและไมโอซีส
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค23101 รมิตา สำรวจความไม่เท่ากัน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คะเนเดียนชีลด์ ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค23231 สุธิสา สมการกำลังสอง
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษามอญ-พม่า
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว20201 ภคพร อธิบายรายวิชา สัดส่วนคะแนน ปริมาณกายภาพและหน่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว20201 ภคพร อธิบายรายวิชา สัดส่วนคะแนน ปริมาณกายภาพและหน่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์ ทำแบบฝึกในชีท
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ใบงานที่ 1.1 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค23221 วัลยา กรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ 21
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค23101 รมิตา ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ23103 ศศิมา ชี้แจ้งบทเรียนและเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ ภาษาท่า ไม่ได้เช็ค เพราะอินเตอร์เน็ทขัดข้อง ทำให้ไม่ทราบชื่อนักเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กขายวงศธร ภู่วราชัย เลขที่ 21
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค23231 สุธิสา แนะนำฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 อ23101 Winta Google classroom, received books, and began the diagnostic test
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท23101 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ค23221 วัลยา แนะนำรายวิชา เกม kahoot แบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค23101 รมิตา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 เส้นลองจิจูด และทำเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ23101 Winta syllabus & diagnostic test all of the students were at assembly
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ