รายงานการสอนห้อง ม.305 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 2 อ23101 Winta Students completed a self-study and were instructed to complete any late work prior to end of grading period Students were arrived after a school event
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ23101 Winta Class review of unit 4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 อ23101 Winta Finished unit 4 context 1 and started prefixes Number 20 was absent.
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ23101 Winta Grammar context 1 Number 15 was absent
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 พ23101 วิเชียร ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา สอบบท4 และปิดครอส ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ส23101 รวิษฎา กิจกรรม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 2 อ23101 Winta Gateway book: Vocabulary in context - page 44 Absent: 20, 24
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ -
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ23101 Winta Unit 3 Test 35
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 พ23101 วิเชียร ใบงานที่ 3.1 การอนามัยเจริญพันธุ์ 35
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา จบบท3 ติดตามท่ารำ 35 ,23 ป่วย
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ23213 Samara Limerick Activity Student #35 Mona is absent. Most students did great in their work even with minimal supervision.
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ส23101 รวิษฎา ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมพรีมา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ23101 Winta Unit 3 Grammar and context review All present
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอเหคุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน ร.5 ครูสรุปให้นักเรียน
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 อ23101 Winta Unit 3 Vocab Quiz All present
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 ค23101 รมิตา การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดจำนวนจริง 11 20
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ ผสมผสานงานทัศนศิลป์
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com เด็กชายปวิณวิช แก้วสีนวน เลขที่ 11 (ลาพบแพทย์)
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ23101 Winta Unit 3 Grammar and context 11, 20 absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ศ23103 ศศิมา ติดตามงานประดิษฐ์ท่ารำ ขาด2
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ23213 Samara Chain writing
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย (นำเสนอ ร.1 - ร.3)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ง23102 กุลจิรา วงจรไฟฟ้า ใบงานที่ 6 11 (ไป สก )
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ค23101 รมิตา การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ค23231 สุธิสา จำนวนจริง
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เด็กชายปภิณวิช แก้วสีนวน เลขที่ 11 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ23101 Winta Unit 3 Lesson 1 Vocabulary - making sentences student no. 11 is absent
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ค23231 สุธิสา สอบซ่อมคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 พ23101 วิเชียร อนามัยการเจริญพันธุ์
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ23213 Samara Limerick / figurative language
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ง23102 กุลจิรา ประเภทและเครื่องมือในงานช่าง ลาป่วย 6 11
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ไทยและสากล 6
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ส23103 ลักขณา การสถาปนากรุงเทพมหานคร ใบงานที่ 4.1 -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ค23101 รมิตา แนะนำสมการกำลังสอง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค23231 สุธิสา แนวข้อสอบ แบบฝึกหัดเสริม
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค23221 วัลยา สอบหลังเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ วิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดพระอภัยมณี
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค23101 รมิตา สอบท้ายหน่วย
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดพาราโบลา
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 อ23101 Winta #7 is absent Unit 2 Lesson 6 Grammar in Context 2 Completed
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ส23103 ลักขณา สอนทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ให้ทำแบบทดสอบทวีปออสเตรเลีย ฝากให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรื่องความขัดแย้ง (สงครามโลก ครั้งที่ 1, 2 และสงครามเย็น
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค23101 รมิตา ถ่ายรูป 11
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน 7 11 ลา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน และแจ้งกำหนดส่งชิ้นงานที่จะใช้เป็นคะแนนปลายภาค
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ส23103 ลักขณา นักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ23101 Winta Thai activity. Everyone is in the auditorium.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ค23231 สุธิสา การนำสมการกำลังสองไปใช้
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบโดยใช้ ทบ เศษเหลือ
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides/workbook No absent today.
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ23101 Winta no absences Completed Unit 2 Lesson 2 Reading
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค23101 รมิตา ตรวจแบบใึกหัด
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 พ23101 วิเชียร ท้ายหน่วย 1
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ศ23103 ศศิมา ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา แบบทดสอบแอฟริกา
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ส23101 รวิษฎา สอบข้อเขียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ง23102 กุลจิรา ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ส23101 รวิษฎา สอบกากบาท เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 30 ข้อ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 อ23101 Winta no absences completed Unit 2 Lesson 1
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส23103 ลักขณา ทวีปอเมริกาใต้ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ ประวัติที่มาพระอภัยมณีหนี
พุธ ที่ 28/06/2566 2 อ23101 Winta #25 is absent Completed unit 2 lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการค้นหาตนเอง เด็กหญิงชลัยรัตน์ ไอศุริยกรเทพ เลขที่ 25 (ขาด)
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส23103 ลักขณา ศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ง23102 กุลจิรา เครื่องใช้ไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส23103 ลักขณา ปฏิวัติอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ เด็กหญิงซิซญา ติยะพรัญชัย เลขที่ 26 (ลา)
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ การอ่านจับใจความสำคัญ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค23101 รมิตา สอบเรื่องอสมการ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 8
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค23101 รมิตา สอบเรื่องอสมการ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดที่ 6
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Quiz
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ส23103 ลักขณา ทดสอบก่อนเรียน ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ เนื้อหา พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 พ23101 วิเชียร นำเสนองาน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ศ23103 ศศิมา สอบปฏิบัติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ค23221 วัลยา ทบทวนก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค23101 รมิตา แยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟต้องรู้ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดสมการพาราโบลา 4
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การประเมินความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ23101 Winta #16 is absent Went over homework assignment, gave them their pop quiz marks back and did unit 1 review
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนองานของห้องพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ค23101 รมิตา ทบทวนการแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ค23231 สุธิสา แบงฝึกหัดสมการพาราโบลา4
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ค23221 วัลยา การทำส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ การประเมินคุณค่าและความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส23103 ลักขณา นำเสนอชิ้นงาน ทำแบบฝึกหัดทบทวนพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ23101 Winta #3, #33, #30 are excused because of teacher ceremony Started Unit 1 Lesson 7 developing speaking activity will need to continue this lecture next class
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา3
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การอ่านตีความ
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ23101 Winta no absences Unit 1 Lesson 6 completed
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค23101 รมิตา การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว23101 นุชนาถ ทบทวนโรคทางพันธุกรรมและพันธุวิศวกรรม และเฉลยแบบฝึกหัดทางพันธุกรรม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส23101 รวิษฎา ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา3
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 อ23101 Winta Quiz 23, 25 absent
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส23103 ลักขณา กิจกรรมรวมกลุ่มเล่าเรื่อง นำแผ่นภาพ 12 ภาพมารวมกลุ่มตามยุคสมัยของทวีปยุโรปช่วยกันสรุปสาระสำคัญ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ23209 รวิพล Everything is drowning
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ23209 รวิพล Everything is drowning
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดที่ 3 ข้อ2-4
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค23221 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ23101 Winta #21, 25 is absent #23 and #35 have teacher excuse from class due to a robot presentation Unit 1 Lesson 5 not completed due to technical issues
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กชายอติลักษณ์ ปามา เลขที่ 21 (ลา) เด็กหญิงชลัยรัตน์ ไอศุริยกรเทพ เลขที่ 25 (ลา)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ23213 Samara Classwork: Speech Storytelling All are present except student no. 1. Student no. 1 has COVID.
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางสังคม ้ศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของทวีปยุโรป กิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 พ23101 วิเชียร ใบงาน 1.2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในเเต่ละด้านของแต่ละวัย
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ23213 Samara Out for NZ 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ ศัพท์บัญญัติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ23101 Winta #21 is absent (Adluk Pama) Went over the homework assignment. Also had technical issues that affected my ability to help the class review on the grammar content. The port in room 1909 is broken and cannot connect to the TV
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว23101 นุชนาถ โรคทางพันธุกรรมต่อ ทั้ง5 รูปแบบ จากนั้นทำแบบฝึกหัดหน้า 18–19 ในคาบ และเฉลยใบงาน 4 ใบงาน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว23101 นุชนาถ โรคทางพันธุกรรมต่อ ทั้ง5 รูปแบบ จากนั้นทำแบบฝึกหัดหน้า 18–19 ในคาบ และเฉลยใบงาน 4 ใบงาน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวงมาตรฐาน,ร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เลขที่15 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ค23101 รมิตา ทำแบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค23221 วัลยา การบวกและการลบกรณฑ์ที่สอง
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ คำทับศัพท์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ23101 Winta No one is absent. Completed Unit 1 Lesson 3 on Present continuous, adverbs, present simple. Assigned them in class activity/homework to be done next class. This class is very loud, hard to control, lacks discipline and listening skills. Requires a second teacher for monitoring this class otherwise it can be very difficult for one teacher to conduct a lesson while also micromanaging the class. It can be very unrealistic to teach in this class without assistance.
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา 33
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว23101 นุชนาถ โรงทางพันธุกรรม2ลักษณะ การบ้านใบงานที่1-4
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ23101 Winta #33 absent Pakjira Completed Unit 1 Lesson 1 and 2 Personality Profile. Assigned HW due for Thursday.
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 29/05/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาจีน-ญี่ปุ่น
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ง23102 กุลจิรา เทคนิดการบริหารเวลา ใบงานที่ 1 32 ลากิจ
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ผลงานของศิลปิน 32
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว20201 ภคพร โจทย์การเปลี่ยนหน่วย ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว20201 ภคพร โจทย์การเปลี่ยนหน่วย ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 2 ของนักเรียนมาอธิบายจุดควรปรับแก้บอกเหตุผลเพราะอะไร นักเรียนสามารถหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปรับหัวข้อประเด็นให้สอดคล้องกับหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในใบงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 เลขที่ 32 (ไปต่างจังหวัด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ23101 Winta #32 Pimchanok was absent today in class. Everyone else is present. Continued with Unit 1 Lesson 1. Class was energetic and responsive but many students were on their phones and were being disruptive
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ค23101 รมิตา สำรวจความไม่เท่ากัน
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชีล
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษามอญ-พม่า
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23101 Winta Everyone is in attendence Went over Unit 1 Topic 1 Personality Profile but there was technical difficulties that made us 15-20 minutes delayed. Left the class with an Activity to do in person so that we can discuss it in class next time. Will still need to complete Unit Topic 1 next class because of delay.
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค23231 สุธิสา ค่าฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรมหลักฐาน ให้ทำใบงานที่ 2 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ23103 ศศิมา ชี้แจงรายวิชา และ ใบงานที่1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ค23221 วัลยา กรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค23101 รมิตา ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่อง หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้งและอาณาเขต
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว20201 ภคพร อธิบายรายวิชา ชี้แจงการเก็บคะแนนต่างๆ เรียนเรื่องปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว20201 ภคพร อธิบายรายวิชา ชี้แจงการเก็บคะแนนต่างๆ เรียนเรื่องปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23231 สุธิสา แนะนำฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 อ23101 Winta Google classroom & receiving books
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ทำใบงานที่ 1 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค23101 รมิตา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ