รายงานการสอนห้อง ม.314 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 อ23101 รวิพล ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษในเทอมนี้
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 อ23101 รวิพล ทบทวน ส่งงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อบุคลและสังคม
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อบุคลและสังคม
พุธ ที่ 06/09/2566 6 อ23101 รวิพล ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ส่งงาน
พุธ ที่ 06/09/2566 3 อ23201 Honey Exam review 1, 21, 27
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน เลขที่ 25 , 28 , 40 (ซ้อมการนำเสนอกิจกรรมบูรณาการ โดย ครูนรากร เป็นผู้ดูแล)
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 อ23201 Honey ISP O 1, 15, 21
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ23101 รวิพล รีวิวเตรียมสอบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ -ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย-สากล
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ -ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย-สากล
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ แลกคาบกับครูจิรสุดา
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 1 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 30/08/2566 3 อ23201 Honey ISP N 1 21
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน 1
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน 1
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตหนาวและเขตขั้วโลก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 อ23201 Honey TCP P
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน -
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ23101 รวิพล Future Simple vs Future Continuous
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ -
พุธ ที่ 23/08/2566 3 อ23201 Honey ISP M 1, 21
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 อ23201 Honey TCP N 1, 19, 21, 33
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ท23101 จิรสุดา การเขียนชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ค23203 พรชัย พาราโบลา -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ค23203 พรชัย พาราโบลา -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ท23101 จิรสุดา การเขียนโฆษณา
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ท23101 จิรสุดา คำคม
พุธ ที่ 16/08/2566 3 อ23201 Honey Listening test 1, 21,
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ท23101 จิรสุดา คัดกรองการอ่าน ละเขียน
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com เด็กหญิงพิชญามญธุ์ เพียราช เลขที่ 32 (ติดโควิด) เลขที่ 2 , 14 , 18 ไปแข่งขันฟุตบอล เลขที่ 1 , 21 ไปแข่งขันตะกร้อ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 อ23201 Honey ISP K 1, 21, 31
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ เลือกใช้วัสดุ
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ เลือกใช้วัสดุ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 อ23201 Honey TCP L 1, 21, 27, 33
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 อ23101 รวิพล การ ใช้too enough so such
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ ที่ราบ&หมู่เกาะ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 อ23101 รวิพล How to use too enough so such
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ศ23102 นรากร การปฏิบัตขลุ่ยเพียงออ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ศ23102 นรากร การปฏิบัตขลุ่ยเพียงออ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 อ23101 รวิพล The genres of music
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ท23101 จิรสุดา โคลงสี่สุภาพ
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ23201 Honey ISP J 1, 21
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ง23101 ไชยยา ติดตามงานธุรกิจและงานที่นร.ค้างส่ง 1,2 14 15 18 21 25 ไม่เข้าเรียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค23203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ค23203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้เขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 อ23201 Honey TCP J 1, 21, 41
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 อ23101 รวิพล รีวิวข้อสอบ Conversation
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท23101 จิรสุดา สุนทรียภาพทางด้านวรรณศิลป์
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา เด็กชายกวิเชษฐ์ แก้วประเสริฐ เลขที่ 1 เด็กชายสุรศักดิ์ สมผิว เลขที่ 21
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ23201 Honey ISP G + EXAM REVIEW 1, 21
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ง23101 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค23203 พรชัย เฉลยแบบทดสอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ค23203 พรชัย เฉลยแบบทดสอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ กิจกรรมเศรษฐีไทยในอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ23101 รวิพล Review Unit1-2
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการคมนาคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค23203 พรชัย เตรียมสอบกเตรียมสอบกางภาค -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ค23203 พรชัย เตรียมสอบกเตรียมสอบกางภาค -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ23101 รวิพล ทบทวนแนวข้อสอบ Conversation
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ23201 Honey ISP D 21
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต -
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต -
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์ 19
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว23101 นุชนาถ เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องคลื่น
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยวิธีเปลี่ยนหมู่และการแจกแจง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 อ23201 Honey TCP G 1, 21
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 อ23101 รวิพล Work 12 : Listening test
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา ถ่ายรูป
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ท23101 จิรสุดา การคัดลายมือ
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (ถึงภาษา)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 อ23201 Honey TCP-H 21
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 พ23101 สมพอ นำเสนองานหน้าชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 8 ศ23102 นรากร นำเสนอการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ศ23102 นรากร นำเสนอการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา การใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ23101 รวิพล Present perfect vs Past Simple worksheet
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ท23101 จิรสุดา การประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ23201 Honey Speaking test 9, 39
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์ 9 39
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ เด็กชายกวิเชษฐ์ แก้วประเสริฐ เลขที่ 1 (ลาป่วย) เด็กชายนนทกร บ่อแตน เลขที่ 9 (ลาป่วย) เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์แก้ว เลขที่ 39 (ติดโควิด)
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 44
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ23201 Honey ISP F
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความ 44
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ23101 รวิพล นักเรียนทำงานใน Google Classroom Work 8 -9
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น เขตหนาวและเขตขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส 20205 ทิพวรรณ การหมั้นเเละสมรส -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว23101 นุชนาถ เฉลยใบงานและส่งใบงานที่ 7-12
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว23101 นุชนาถ เฉลยใบงานและส่งใบงานที่ 7-12
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ23101 รวิพล การใช้ used to be used to
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ23201 Honey ISP B 1, 18
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ง20202 กุลจิรา มาตราส่วน ใบงาน 3 18
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ง20202 กุลจิรา มาตราส่วน ใบงาน 3 18
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่/สอบหลังเรียนหน่วย 1 18
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities เด็กชายวรณัฐฐ์ ม่วงเขียว เลขที่ 18 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตร้อน เขตแห้งแล้งของทวีปอเมริกาเหนือ 18 (โควิด)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ23201 Honey ISP A 1, 18, 19, 21
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว23101 นุชนาถ พันธุวิศวกรรมและเฉลยแบบฝึกหัดทางพันธุกรรม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ท23101 จิรสุดา ศัพท์บัญญัติ 18
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 พ23101 สมพอ จับกลุ่มทำงานท้ายหน่วยที่ 1 เลขที่ 18
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ23101 รวิพล ทบทวนการใช้ Gerund Infinitive , Present Simple , Present Continuous
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 20 (โควิด)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส 20205 ทิพวรรณ สอบกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรบทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรบทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา คำทับศัพท์ 18, 20
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กชายสิรวิชญ์ เครือพันธ์ เลขที่ 20 (ลา) เด็กชายภูมิธรรม ศรีปัญญา เลขที่ 24 (ลา)
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ23201 Honey TCP H 20, 24
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ง20202 กุลจิรา การเขียน มาตรฐานเส้นต่างๆ ใบงานที่ 2 เส้นต่างๆ 20,24 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ง20202 กุลจิรา การเขียน มาตรฐานเส้นต่างๆ ใบงานที่ 2 เส้นต่างๆ 20,24 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ง23101 ไชยยา นำสนอของเก่าเล่าใหม่ 20
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาอังกฤษ 20
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ 20
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ 20
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ23101 รวิพล Kahoot ทบทวนการใช้ Gerund vs To infinitive
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง20251 บุณย์เรือง เดคูพาจ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ง20251 บุณย์เรือง เดคูพาจ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส 23103 ทิพวรรณ เอกเทศสัญญา -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 อ23101 รวิพล ร้องเพลง Gerund
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/รายงานหน้าชั้น
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/รายงานหน้าชั้น
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา ทำแบบฝึกทักษะคำยืม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว23101 นุชนาถ กฎของเมนเดล ต่อจากครั้งที่แล้ว และทำแบบฝึกหัดในสมุด3 ข้อ พร้อมส่งสมุดในคาบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว23101 นุชนาถ กฎของเมนเดล ต่อจากครั้งที่แล้ว และทำแบบฝึกหัดในสมุด3 ข้อ พร้อมส่งสมุดในคาบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ23201 Honey TCP F
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ง20202 กุลจิรา มาตรฐานตัวอักษรการเขียนแบบ ใบงานที่ 1 ตัวอักษร -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ง20202 กุลจิรา มาตรฐานตัวอักษรการเขียนแบบ ใบงานที่ 1 ตัวอักษร -
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ของเก่าเล่าใหม่ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค23203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค23203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาจีน - ญี่ปุ่น
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ คะเนเดียนชีลด์ 35
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ส23101 ชนินทร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี 35, สอนแทนคุณครูทิพวรรณ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ กฎของเมนเดลและทำใบงาน 1-6 นัดส่ง 30 พ.ค.2566
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาเขมร
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 พ23101 สมพอ หน่วยที่1เรื่อง ช่วงวัยชีวิต เลขที่ นร . ที่ขาด เลขที่ 35
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ23101 รวิพล Listening test Work 4-5
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ23101 รวิพล Listening test Work 4-5
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ23101 รวิพล Listening test Work 4-5
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก 16,35
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่2 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่2 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ปทุมธานี -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กหญิงแพรชมพู อยู่คำ เลขที่ 33 (ลา) เด็กหญิงวรัทยา วงค์นาค เลขที่ 35 (ติดโควิด) เด็กหญิงอริสา วสุรัตน์ เลขที่ 38 (ลา)
พุธ ที่ 24/05/2566 3 อ23201 Honey TCP C 1, 33, 35
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่อง วิวัฒนาการการเขียนแบบ 33 35 38
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่อง วิวัฒนาการการเขียนแบบ 33 35 38
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23201 Honey TCP C 1, 33, 35
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน 16 ,33
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค23101 วรากฤช คำตอบของอสมการ
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 16, 33
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค23101 วรากฤช แนะนำอสมการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลองจิจูด ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ใบงานที่ 1.1 16, 33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ แจกหนังสือแนะนำวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ23201 Honey TCP A 1, 16, 33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท23101 จิรสุดา คำต่างประเทศในภาษาไทย 16, 33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ23201 Honey TCP A 1, 16, 33
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ23101 รวิพล Pre-Test -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 ธัญลักษณ์ (ลา)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค23203 พรชัย แนะนำรายวิชาพร้อมทั้งบอกข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23203 พรชัย แนะนำรายวิชาพร้อมทั้งบอกข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค23101 วรากฤช แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ท23101 จิรสุดา รับอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท23101 จิรสุดา รับอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ แจกอุปกรณ์การเรียนและบัตรนักเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว23101 นุชนาถ แจกอุปกรณ์การเรียนและบัตรนักเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ