รายงานการสอนห้อง ม.312 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนองานบูรณาการ -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ เคลียร์คะแนน และเก็บคะแนนเรื่องดุลสมการ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ เคลียร์คะแนน และเก็บคะแนนเรื่องดุลสมการ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 อ23101 รวิพล ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ส่งงาน
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว23101 ปารณีย์ ข้างขึ้นข้างแรม
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 2 อ23201 Honey Exam review
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 อ23101 รวิพล ติวแนวข้อสอบ Conversation ม.3
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ23201 Honey ISP O
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง, วิวัฒนาการดนตรีไทย-สากล
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง, วิวัฒนาการดนตรีไทย-สากล
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการเคมี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการเคมี
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ23201 Honey ISP N 19, 29
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ส23101 ชนินทร์ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ23101 รวิพล ทบทวนการใช้ Feeling adjective ed ing
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ23201 Honey TCP P 9, 19
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้และสัตว์ป่าในทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ Thunkable
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ Thunkable
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น หนาวและขั้วโลกในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 อ23201 Honey TCP N
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ปฏิกิริยาเคมี
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ปฏิกิริยาเคมี
พุธ ที่ 16/08/2566 2 อ23201 Honey Listening test 11
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ เลขที่ 45 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ช่วงปฏิรูปประเทศ
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ท23101 จิรสุดา วิเคราะห์พระบรมราโชวาท
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ท23101 จิรสุดา วิเคราะห์พระบรมราโชวาท
พุธ ที่ 09/08/2566 2 อ23201 Honey ISP K 45
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ 45
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ23201 Honey TCP L
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ภูมิประเทศที่ราบและหมู่เกาะในทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com เด็กหญิงนัชชา ยลธรรธรรม เลขที่ 32 (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ23201 Honey ISP J 27, 29
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ง23101 ไชยยา นำเสนอธุรกิจ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 อ23201 Honey TCP J 17, 27
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ส23101 ชนินทร์ แจ้งคะแนนกลางภาค/สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบ วัสดุ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบ วัสดุ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมกลุ่ม : พหุปัญญากับการวางแผนการศีกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน 1
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน 1
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ท23101 จิรสุดา สุนทรียภาพทางด้านวรรณศิลป์
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา เด็กชายกฤตนัน อนุเวชศิริเกียรติ
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ23201 Honey Exam review 1
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ง23101 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 อ23101 รวิพล ทบทวน Fashion vocabulary
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท23101 จิรสุดา พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ23101 รวิพล รีวิว แนวข้อสอบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ23201 Honey ISP H 5
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ส23101 ชนินทร์ กิจกรรมเศรษฐีไทยในอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา การใช้วงเวียน รูปเรขาคณิต -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ง20202 กุลจิรา การใช้วงเวียน รูปเรขาคณิต -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุกัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุกัมมันตรังสี
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ23101 รวิพล ทบทวนการทำข้อสอบ Conversation
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ23201 Honey ISP D
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 อ23101 รวิพล ทบทวนแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เรื่อง Conversation
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยวิธีเปลี่ยนหมู่และการแจกแจง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 อ23201 Honey TCP D
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ส23101 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ลักษณะทั่วไปทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ EQ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ EQ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการค้นหาตนเอง เด็กหญิงมาลัยแก้ว ประสพกิจ เลขที่ 41 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา รูปเรขา การใช้วงเวียน 1
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ง20202 กุลจิรา รูปเรขา การใช้วงเวียน 1
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 1 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 1 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ (ความหนาแน่นของประชากร)
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ท23101 จิรสุดา การคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกา -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 พ23101 สมพอ นำเสนองานหน้าชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ23201 Honey TCP-H
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ศ23102 นรากร นำเสนองานการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ศ23102 นรากร นำเสนองานการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบและเทคโนโลยี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบและเทคโนโลยี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว23101 ปารณีย์ Cell divition
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา Dimensions ใบงาน 4 24
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ง20202 กุลจิรา Dimensions ใบงาน 4 24
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ นักเรียนไปซ้อมกิจกรรมม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ นักเรียนไปซ้อมกิจกรรมม
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา การประเมินคุณค่าจากการอ่าน
พุธ ที่ 21/06/2566 2 อ23201 Honey Speaking test 19
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์ 19
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิอากาศเขตอบอุ่น เขตหนาวและเขตขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 อ23101 รวิพล Present perfect vs Past Simple ทำชีท เป็นการบ้าน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค23201 วัลยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ23201 Honey ISP F 13
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตร้อนและเขตแห้งแล้งในทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบอัลกอลอทึม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบอัลกอลอทึม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ23101 รวิพล การใช้คำเชื่อม fanboys
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว23101 ปารณีย์ เรื่อง การถ่ายทอดของยีน บน Autosom
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค23201 วัลยา การทำส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ23201 Honey ISP B
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ง23101 ไชยยา ทดสอบหน่วยที่ 1 19
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ตัวย่อเขตภูมิอากาศ 5 เขต
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ท23101 จิรสุดา ศัพท์บัญญัติ 16
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ23101 รวิพล Fashion vocabulary
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ23201 Honey ISP A 19
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 19
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ รูปแบบนามธรรม 35
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ รูปแบบนามธรรม 35
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กชายทินนภัทร ชูประเสริฐ เลขที่ 11 (ช่วยกิจกรรมฝ่ายโสต) เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว เลขที่ 35 (ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค23201 วัลยา การทำส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส 23103 ทิพวรรณ เศรษฐกิจยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุและสารประกอบ มาครบทุกคน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุและสารประกอบ มาครบทุกคน
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำทับศัพท์ 33
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค23201 วัลยา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ23201 Honey TCP H 5, 33
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ 33 (เป็นโควิด)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 33
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 อ23101 รวิพล Present Simple vs Present Continuous -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาอังกฤษ 33
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กหญิงนันท์นภัส ผ้าผิวดี เลขที่ 33 (ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค23201 วัลยา การบวกและการลบกรณฑ์ที่สอง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา การเขียน ความหมาย การใช้งาน เส้นต่างๆในงานเขียนแบบ ใบงาน 2 เส้น -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ง20202 กุลจิรา การเขียน ความหมาย การใช้งาน เส้นต่างๆในงานเขียนแบบ ใบงาน 2 เส้น -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการแยกสาร นักเรียนมาเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการแยกสาร นักเรียนมาเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท23101 จิรสุดา ทำแบบฝึกหัดเรื่องคำยืม 34
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค23201 วัลยา การบวกและการลบกรณฑ์ที่สอง
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ23201 Honey TCP F
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ23201 Honey TCP F 34
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ของเก่าเล่าใหม่ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เกรตเพลนส์ - เกาะและหมู่เกาะ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาจีน - ญี่ปุ่น
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาเขมร
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ23101 รวิพล Listening test
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 พ23101 สมพอ หน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 อ23201 Honey TCP E
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงคำนวณ 10
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงคำนวณ 10
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล เลขที่ 10
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค23201 วัลยา การหาค่ากรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกทักษะที่ 2
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ก23921 ปิยชาติ แนะนำกฎระเบียบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ ใบงาน 1 เรื่อง มาตรฐานตัวอักษร -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ ใบงาน 1 เรื่อง มาตรฐานตัวอักษร -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร นักเรียนมาครบและตั้งใจเรียนดีมาก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร นักเรียนมาครบและตั้งใจเรียนดีมาก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษามอญ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค23201 วัลยา การหาค่ารากที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 1
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23201 Honey TCP C
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส23101 ชนินทร์ ลองจิจูด ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค23101 วรากฤช คำตอบของอสมการ
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 อ23101 รวิพล Classroom language
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท23101 จิรสุดา สาเหตุของการยืมคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว23101 ปารณีย์ คำศัพท์พื้นฐาน วิชาพันธุศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว23101 ปารณีย์ คำศัพท์พื้นฐาน วิชาพันธุศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ท23101 จิรสุดา คำต่างประเทศในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค23201 วัลยา กรณฑ์ที่สอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค23101 วรากฤช แนะนำอสมการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ23201 Honey TCP A
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ23201 Honey TCP A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน ลา 2 คน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน ลา 2 คน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาววิทยาการคำนวณ 3 34,39
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาววิทยาการคำนวณ 3 34,39
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ปฐมนิเทศการเรียนกิจกรรมแนะแนว และบทบาททางสังคม เลขที่ 34 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ เลขที่ 39 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส สุขตระกูล
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค23201 วัลยา แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน 34, 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา และรายละเอียดการเก็บคะแนน 9 และ 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา และรายละเอียดการเก็บคะแนน 9 และ 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา/ชี้แจงคะแนน/ทดสอบความรู้ก่อนเรียน ขาดเรียนเลขที่ 9 และ 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา/ชี้แจงคะแนน/ทดสอบความรู้ก่อนเรียน ขาดเรียนเลขที่ 9 และ 39
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค23101 วรากฤช กิจกรรมพี่ผูกโบว์น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ