รายงานการสอนห้อง ม.209 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ22201 Oliver rev 0
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ท22101 ดุษณี ทบทวนเรื่องศิลาจารึกหลักที่1 -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ บูรณาการ ครบ
พุธ ที่ 06/09/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรง สนามของแรง แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 4 40
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 จ่อยนายแน่มาก 10 14 37 40
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง 10 14 40
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง 10 14 40
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-P 1,9,10,32
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ท22101 ดุษณี กลอนสุภาพ 32,33
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ สมบัอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงพยุง 13 26
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-O 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ท22101 ดุษณี วิเคราะห์คุณค่าของศิลาจารึกหลักที่1 -
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงเสียดทาน แรง แรงดันของของเหลว แรงพยุง -
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงเสียดทาน แรง แรงดันของของเหลว แรงพยุง -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-O
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
พุธ ที่ 23/08/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 -
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ -
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-P 16,32,34
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท22101 ดุษณี ศิลาจารึกหลักที่1และฝึกคัดพยัญชนะลายสือไทย 16,32,34
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 16 34
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 16 34
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ท22101 ดุษณี บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวก 22,32
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ค22101 พรชัย การคูณเอกนาม -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-N 6
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท22101 ดุษณี ทดสอบการอ่านทำนองเสนาะ บทเาภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา -
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ นักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ค22101 พรชัย ร่วมกิจวันวิทยาศาสตร์ -
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-N 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ท22101 ดุษณี ศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช -
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ อัตราเร็ว ความเร็ว แรงลัพธ์ -
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ อัตราเร็ว ความเร็ว แรงลัพธ์ -
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-M 32
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ท22101 ดุษณี ม.209เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต -
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเร็ว อัตราเร็ว -
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ ปริมาตรของทรงกระบอก ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ ทรงหระบอก ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-L 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ท22101 ดุษณี บทสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมา _
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง การกระจัด 8 39 ลาป่วย
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง การกระจัด 8 39 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ค22201 แพรวพรรณ ทรงกระบอก ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา ซ้อมร้องเพลงและตบมือตามค่าโน้ต เลขที่27ไปทัศนศึกษาที่สวนฯใหญ่
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ22201 Oliver Listening test 0
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 เรื่อง อบายมุข6 -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบประสาท 20
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรุ้ที่ 2.2 ยาเสพติดให้โทษ -
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 อ22201 Oliver TCP-J 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ท22101 ดุษณี หลักการฟังและการดูสื่อ -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง ประดิษฐ์นาฬิกาจากแผ่นซีดี -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท22101 ดุษณี ทดสอบการคัดกรองการอ่านและการเขียนของสพฐ. -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค22101 พรชัย การแปลงทางเรขาคณิตการเลื่อนขนาน -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา จังหวะและการขับร้องสากล
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ แจ้งคะแนนสอบ แนวทางการแก้คะแนน ทบทวนเนื้อหาสาระ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ22201 Oliver ISP2=K 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท22101 ดุษณี สอบซ่อมเรื่องการเขียนบรรยายและเขียนพรรณนาโวหาร -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ22201 Oliver review 0
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ท22101 ดุษณี แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่2 เรื่อง การสร้างคำและรูปแบบประโยค _
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา กิจกรรมที่ 3.3 นำเสนองานกลุ่ม กิจกรรมปักหมุดทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การหาปริมาตรของทรงปริซึม ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิว ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary Kahoot
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบขับถ่าย -
พุธ ที่ 12/07/2566 2 พ22101 เอกปกรณ์ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ22101 คนึงนิจ เฉลย Test unit 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ -
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 อ22201 Oliver review 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท22101 ดุษณี การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา 18 ลาป่วย
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 3.2 หัวใจทำงานอย่างไร
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 3.2 หัวใจทำงานอย่างไร
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Exercise unit 2
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท22101 ดุษณี การเขียนเรียงความ เรื่องสัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบความยาว15บรรทัด (คำนำ เนื้อเรื่องและสรุป) 29
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค22101 พรชัย ปริมาตรปริซึม -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติการสร้างสรรค์บทเพลง 29
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-C 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ท22101 ดุษณี เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ ปริซ ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนน ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Reading
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ แบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด 37
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 อ22201 Oliver TCP G 37
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ การวัดชีพจร ความดันเลือด กิจกรรม อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร -
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ การวัดชีพจร ความดันเลือด กิจกรรม อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมอุปกรณ์ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบนาฬิกา -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค22101 พรชัย เฉลยแบบทดสอบ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่ม 3.3 ปักหมุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรป (เก็บคะแนนในสมุด)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุด เครื่องหมายโยงเสียง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ สังคมในสมัยอุยธรรมดา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-E 30
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท22101 ดุษณี -หลักเกฑณ์การคัดลายมือ -ฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ 30 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ค22101 พรชัย การหาค่ารากโดยการตั้งหาร -
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-G 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท22101 ดุษณี แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการสร้างคำและรูปแบบประโยค จำนวน 10ข้อ -
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ ส่วนประกอของเลือด การหมุนเวียนเลือด การวัดชีพจร -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ส่วนประกอของเลือด การหมุนเวียนเลือด การวัดชีพจร -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค22101 พรชัย รากที่สาม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป (การบ้าน สรุปทรัพยากร กิจกรรมที่ 2.2)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา ตบมือตามค่าโน้ตและสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค22101 พรชัย การดำเนินการกรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ อาณาจักรอยุธยา
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-H 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ท22101 ดุษณี ประโยคความรวมและตัวอย่าง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท 8
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึดหัดเสริม ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Wh-Questions
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างหัวใจ 8
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค22101 พรชัย การหาค่ารากที่สองโดยการตั้งหาร -
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Reading
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก 8,18
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-H 8,18
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท22101 ดุษณี ประโยคสามัญ และยกตัวอย่างประโยคสามัญ 8, 18
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม Lab งานบูรณาการ เรื่อง ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบเบญจรงค์ห้าสี 8
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม Lab งานบูรณาการ เรื่อง ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบเบญจรงค์ห้าสี 8
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา 8
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท22101 ดุษณี ส่วนประกอบของประโยค และรูปแบบของงานบูรณาการม.2 8 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค22101 พรชัย การหาค่ารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ ตั้งใจเรียน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง 8
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-D 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ท22101 ดุษณี -คำสนธิ -แบบฝึกทักษะ 3ข้อ -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา สอนเรื่องลักษณะภูมิอากาศ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การปกครองอยุธยาตอนต้น
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเข้มข้นของสารละลาย ทำใบงานที่ 2.3 -
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค22101 พรชัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-F 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท22101 ดุษณี -คำสมาส -ยกตัวอย่างคำสมาส -
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ เฉลยใบงาน 2.2 สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารในหน่วยร้อยละโดยมวล/มวล -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ เฉลยใบงาน 2.2 สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารในหน่วยร้อยละโดยมวล/มวล -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท22101 ดุษณี คำบาลี คำสันสกฤต 32 ลากิจ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป (การบ้านเก็บคะแนน กิจกรรมที่ 1.2) ตั้งใจเรียน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา การบันทึกโน้ตสากล 32
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ ปัจจัยการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-G 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท22101 ดุษณี ทดสอบท่องบทอาขยาน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 9 ค22201 แพรวพรรณ โจทย์ปัญหาการประยุกต์ทฟษฎีบทพีทาโกรัส ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป (จัดกลุ่มสอบท่อง "เกมแผนที่ออนไลน์")
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่องสะท้อนพฤติกรรม -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่องสะท้อนพฤติกรรม -
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ค22201 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ สภาพละลายได้ของสาร ทำใบงาน 2.2 -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-E 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท22101 ดุษณี คำซ้อนและตัวอย่าง -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การวิเคและสังเคราะห์ข้อมูล งาน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท22101 ดุษณี -คำประสม -บันทึกการอ่าน2เรื่อง (การบ้าน) - ฝึกท่องอาขยาน 14,32
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ส221010 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป มาครบ ตั้งใจเรียน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การวัดเวลา 14,32
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ศ22101 ชนากานต์ วิเคราวิจารณ์งานทัศนศิลป์
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ สรุปเรื่องการวัดพื้นที่ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค22101 พรชัย โจทย์ปัญหาการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 14,32
อังคาร ที่ 30/05/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบ เรียนวันจันทร์ลืมบันทึกการสอนค่ะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.1 ระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไร -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 อ22201 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท22101 ดุษณี -ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก จำนวน10ข้อ พร้อมเฉลย -ฝึกท่องอาขยานเป็นกลุ่ม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.3 ชนิดของตัวละลายและคัวทำละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.3 ชนิดของตัวละลายและคัวทำละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Verb to be Verb to do
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท22101 ดุษณี -สาธิตท่ารำแม่บท กลุ่มละ1ท่ารำ - วิเคราะห์คุณค่าเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก -ฝึกท่องอาขยาน -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหา ทิศ สัญลักษณ์/การอ่านและแปลแผนที่ (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.1 ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ ส่งใน classroom หรือ บนโต๊ะะครู วันที่ 4/06/66) มาครบ (ตั้งใจเรียน)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรี เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ22201 Oliver IS2 2-B 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 I20201 อภันตรี แบ่งกลุ่มนักเรียนที่บริเวณโดม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 I20201 อภันตรี แบ่งกลุ่มนักเรียนที่บริเวณโดม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท22101 ดุษณี ท่องจำอาขยาน เรื่อง รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ ปราบนนทก -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา เรื่อง มาตราส่วน การคำนวณมาตราส่วน (การบ้าน ส่งวันที่ 29/0566) มาครบ ตั้งใจเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัด 1.2 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค22101 พรชัย กิจกรรมสธป. -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ วิธการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัด 1.1 ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Conversation role playing
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ22101 คนึงนิจ Conversation role playing
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว22101 เพ็ญจันทร์ โลกในมุมมองของวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ โลกในมุมมองของวิทยาศาสตร์ เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาได้อย่างไร -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ โลกในมุมมองของวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค22101 พรชัย การแก้ปัญหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 23/05/2566 9 ค22101 พรชัย ทำงาน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Make a conversation about introduce yourself and someone else
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ ชี้แจงรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แจ้งรายระเอียดของรายวิชาแนะแนว เช่น มีกี่หน่วยการเรียนรู้ มีกี่เรื่องในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่านในรายวิชากิจกรรมแนะแนว แนะนำตัวเองด้วยการทำใบงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 อ22201 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท22101 ดุษณี อ่านออกเสียงบทประพันธ์และถอดคำประพันธ์กลอนบทละครเรื่องรามเกีบรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก หน้า63-66 มอบหมายศึกษาอ่านหน้า67-68 เป็น การบ้าน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว22101 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จัดกลุ่มทำกิจกรรม กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จัดกลุ่มทำกิจกรรม กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
อังคาร ที่ 22/05/2566 9 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ22101 คนึงนิจ Introduce yourself
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท22101 ดุษณี วีดีโอเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค22101 พรชัย ความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ส221010 เพ็ญพิกา เนื้อหาหน่วยที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของแผนที่ (การบ้าน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ในลิงค์ Google form ส่งภายในวันนี้) มาครบ ตั้งใจเรียนดีมาก ตอบคำถามดี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน ชี้แจงรายละเอียดในรายวิชาดนตรี ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค22101 พรชัย แนะนำรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ท22101 ดุษณี แนะนำการเรียน ท22101 7
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 9 ว22103 ดุษณี แนะนำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ส221010 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ แจ้งโครงสร้างรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 6 ท22101 ดุษณี แนะนำการสอนท22101 -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ ชี้แจงรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 10 ว22103 แพรวพรรณ แนะนำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ