รายงานการสอนห้อง ม.208 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา ติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 อ22201 Oliver rev 0
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 I20201 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 I20201 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา ทบทวนก่อนสอบ ติดตามงานค้าง
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว22102 นภา สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ -
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 จ่อยนายแน่มาก -
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละคร นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละคร นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 อ22201 Oliver REV 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว22102 นภา ตรวจแบบฝึกหัด และเฉลย -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ว22102 นภา ตรวจแบบฝึกหัด และเฉลย -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Reading about the sculptures
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-P 0
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Unit test
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว22102 นภา สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงของโลก -
พุธ ที่ 30/08/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Past Continuous
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วย 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 1 คน ญาณิศา โปร่งฟ้า
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วย 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 1 คน ญาณิศา โปร่งฟ้า
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 อ22201 Oliver TCP-P 20,32
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-0 24,36
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Describe the object
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ ประวัติลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ว22102 นภา แรง แรงเสียดทาน -
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 -
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว22102 นภา ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และเฉลยใบงาน -
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์พื้นเมืองและชิ้นงานบูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์พื้นเมืองและชิ้นงานบูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 อ22201 Oliver TCP-N 0
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ว22102 นภา ความเร็ว อัตราเร็ว -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ว22102 นภา ความเร็ว อัตราเร็ว -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Make sentences about prepositions of places
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-N 0
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Key Grammar : Prepositions of place , singular and possessive nouns
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ การบวกลบเอกนาม
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว22102 นภา ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ -
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Writing directions
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ การหมุน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Writing direction
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-M 0
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ กิจกรรมวันแม่ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Famous places to visit
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ ปริมาตรของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว22102 นภา ใบงาน4.2 -
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Conversation with partner
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3อบายมุข6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ ปริมาตรของทรงกระบอก ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ ปริมาตรของทรงกระบอก ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ22201 Oliver TCP-L 32
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว22102 นภา กืจกรรมที่4.2 ใบงานที่4.1 -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ว22102 นภา กืจกรรมที่4.2 ใบงานที่4.1 -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Talk about errands and where to go
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 อ22201 Oliver Listening tests 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 3
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Where are you going?
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว22102 นภา ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย -
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Finding words
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจักการเรียนรู้ที่ 2.2 -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 อ22201 Oliver TCP-J
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ว22102 นภา สอบปรับคะแนน และส่งงานที่ยังค้างส่ง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ว22102 นภา สอบปรับคะแนน และส่งงานที่ยังค้างส่ง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ การเลื่อนขนาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ บอกคะแนนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Compound Words
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-K 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 2
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ เคลียร์งาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Review unit 1-2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 อ22201 Oliver review 0
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การหาปริมาตรของปริซึม ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา How to cook (บูรณาการ)
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ ออกกำลังกาย -
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 อ22201 Oliver review 0
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ22201 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ ซ่อมสอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-C 12
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 I20201 จิรสุดา เข้าร่วมงานวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 I20201 จิรสุดา เข้าร่วมงานวันภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Talking about errands
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนน ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง การเเตรียมอุปกรณ์ -
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Unit 3
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด -
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดหัดท้ายบท ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 อ22201 Oliver TCP-G 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว22102 นภา กิจกรรม3.1เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ว22102 นภา กิจกรรม3.1เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ พื้นทีผิวของทรงกระบอก
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Describing people
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-E 0
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Exercise page 28
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ปริซ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ พื้นที่ผิวปริซึม
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึท้ายบท ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว22102 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป -
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ท22101 ชัยยุทธ Quizการสร้างคำ,ประโยค
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ22201 Oliver TCP-H 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว22102 นภา ใบงาน2.3 และเฉลยใบงาน -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว22102 นภา ใบงาน2.3 และเฉลยใบงาน -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-H 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 บทนำ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 บทนำ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ท22101 ชัยยุทธ ประโยค
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหักท้ายบท ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศ และชี้แจงงานบูรณาการวิชาสังคมศึกษา -
พุธ ที่ 21/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Writing invitations, ask and answer
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก -
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ส22103 วิภา การต่างประเทศในสมัยอยุธยา 35
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ22201 Oliver TCP-F 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ สอบซ่อม เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 อ22201 Oliver isp2-d 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 บทนำ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 บทนำ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Vocabulary for teacher’s day
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมที่2.3 -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี นักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส22103 วิภา เศรษฐกิจ สังคม อยุธยา
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส22103 วิภา เศรษฐกิจ สังคม อยุธยา
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ทบทวนลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป และทำแบบฝึกหัดลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรปส่งท้ายคาบ -
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Ask answer questions about activities
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ท22101 ชัยยุทธ การสร้างคำ
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ส22103 วิภา การปกครอง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ22201 Oliver TCP-E 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนอตรรกยะ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนตรรกยะ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-G 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 I20201 จิรสุดา บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Unit test
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ สอบเป็บคะแนนครั้งที่ 1 13
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่องสะท้อนพฤติกรรม 10(ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ 10
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส22103 วิภา อยุธยา 10
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว22102 นภา ใบงาน2.2 10
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป (ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ) แจกแผนที่ทวีปยุโรปให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศพร้อมแยกภูมิภาค ส่งสิ้นเดือนมิถุนายน 10 พันธวัจน์ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Adverb of frequency
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ สอนเนื้อหา 1.2ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 10 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ สอนเนื้อหา 1.2ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 10 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนตรรกยะ เลขที่5 ชุติเดช เลขที่6 ณพลวิศว เลขที่10 พันธวัจน์ เลขที่12 ภัทรธร เลขที่15 รัชพล เลขที่23 ธัญชนก
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ22201 Oliver ISP2-F 5,15.236,10,12
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 I20201 จิรสุดา ตั้งประเด็นปัญหา ตั้งชื่อเรื่อง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 I20201 จิรสุดา ตั้งประเด็นปัญหา ตั้งชื่อเรื่อง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 9 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 9 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 9 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 ก22921 อรรถยา ชี้แจงเรื่องการเลือกชุมนุม นักเรียนมาครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ท22101 ชัยยุทธ การสร้างคำ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5,6,15,23
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 10 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา กิจกรรม สธป คัดเลือกตัวแทนห้องเพื่อลงสมัครเลือกประธานรุ่น 5 6 15 23 ลาป่วยcovid
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก22921 อรรถยา เปิดเทอมปีการศึกษา1/2566 แจกบัตรนักเรียน แจ้งเรื่องพบครูของลูกรัก รับเซทเครื่องเขียน รับสมุด นักเรียนมาครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก22921 อรรถยา อบรมเรื่องระเบียบวินัยโดยรองภาสกร นักเรียนมาเรียนครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ศ22103 อรรถยา ลูกเสือซ้อมสวนสนาม
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบงานประดิษฐ์ 5 6 15 23
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส22103 วิภา ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 5,6,15,23
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ สรุปเรื่องการวัดพื้นที่ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว22102 นภา สภาพละลายได้ของสาร -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Matches the definition 5,6,15,23 (ลาป่วย-โควิด)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ท22101 ชัยยุทธ ทบทวนคำรู้เดิม,สอบเก็บคะแนนอ่านทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 5,6,7,15,23(ลาป่วยทุกคน)
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ส22103 วิภา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอน 5,6,7,15,23
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5,6,7,15,23
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนขาดเรียน 3 คน เลขที่ 5 7 15 (ลาป่วย โควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนขาดเรียน 3 คน เลขที่ 5 7 15 (ลาป่วย โควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ22201 Oliver TCP-C 5,7,15
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว22102 นภา ใบงาน2.1 และกิจกรรม 2.1 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ว22102 นภา ใบงาน2.1 และกิจกรรม 2.1 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ท22101 ชัยยุทธ สอบเก็บคะแนนอ่านทำนองเสนาะ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท22101 ชัยยุทธ บทวิเคราะห์รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-B 3
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 I20201 จิรสุดา จัดกลุ่ม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดที่1.2 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 I20201 จิรสุดา จัดกลุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Listen and answer the questions , conversations
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดที่ 1.2 ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส22103 วิภา ปทุมธานี
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว22102 นภา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือ ชี้แจงเนื้อหา -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Interview work in pair
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท22101 ชัยยุทธ ความเป็นมา,ฝึกอ่านทำนองเสนาะ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แจ้งรายระเอียดของรายวิชาแนะแนว เช่น มีกี่หน่วยการเรียนรู้ มีกี่เรื่องในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่านในรายวิชากิจกรรมแนะแนว แนะนำตัวเองด้วยการทำใบงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน 19 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค22201 แพรวพรรณ การคำนวณพื้นที่ 19
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส22103 วิภา ปทุมธานี หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส22103 วิภา สำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล คำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนนและการเข้าเรียน 19
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ22201 Oliver TCP A 19
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 1.1 เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 1.1 เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา โครงสร้างรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ แจกหนังสือเรียน ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อทำงานในคาบเรียนต่อไป 19
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Vocab , answerQ page 7 19
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา โครงสร้างรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ แจกหนังสือเรียน ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อทำงานในคาบเรียนต่อไป 19
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 พ22101 เอกปกรณ์ แนะนำเนื้อหาและกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ ชี้แจงรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ และทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา แจกหนังสือ เกณฑ์คะแนน Introduce yourself
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 6 ท22101 ชัยยุทธ แจกหนังสือเรียน ชี้แจงเนื้อหาของการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ แจกหนังสือเรียน, อธิบายรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ส22101 ฐาปนี แจกอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ