รายงานการสอนห้อง ม.207 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 อ22201 Oliver REV 0
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 จ่อยนายแน่มาก -
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 อ22201 Oliver REV 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ สรุปทบทวน การเคลื่อนที่และแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ทดสอบ แรงพยุ โมเมนต์ของแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ ทดสอบ แรงพยุ โมเมนต์ของแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-P
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ สมบัตอื่นๆ ของเลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ สมบัติอื่นๆของยกกำลัง ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-P 0
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนาแน่มาก -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 อ22201 Oliver 1SP2=O 13
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ค22201 แพรวพรรณ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-N O
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงเสียดทาน -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 33 ป่วย
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 33 ป่วย
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 เรื่อง บุคลิกเสี่ยง -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ค22101 พรชัย การบวกลบพหุนาม -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติขับร้อง 33
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-N 33
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค22101 พรชัย ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-M 0
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค22101 พรชัย การแปลงทางเรขาคณิต -
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3อบายมุข6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ ปริมาตรของทรงกระบอก ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 อ22201 Oliver TCP-L 5,42
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ อัตราเร็ว ความเร็ว 5 42
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบสืบพันธุ์ การเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบสืบพันธุ์ การเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 อ22201 Oliver Listening test 0
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-j,k o
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค22101 พรชัย การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 อ22201 Oliver TCP-J 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบประสาท -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Review
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 ยาเสพติดให้โทษ 5,8,21
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ สรุปทบทวนก่อนสอบกลางภาค สอบระบบหมุนเวียนเลือด -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ สรุปทบทวนก่อนสอบกลางภาค สอบระบบหมุนเวียนเลือด -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนจัดการเรียนที่2.2 ยาเสพติดให้โทษ -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 อ22201 Oliver review 0
พุธ ที่ 12/07/2566 5 พ22101 เอกปกรณ์ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ โจทย์การหาพื้นที่ผิว ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Grammar kahoot
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ22101 คนึงนิจ Exercise unit 2
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของปริซึม ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค22101 พรชัย ปริมาตรปริซึม -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ22201 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบขับถ่าย -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ นำเสนองาน -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค22101 พรชัย ปริซึมและทรงกระบอก -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-C 0
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา นำเสนองาน เรื่อง เศรษฐกิจเหมืองแร่ (เก็บคะแนน 10 ข้อ)
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนน 13
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Reading unit 2
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ ปริซ ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ บทที่ 2 ปริซึมและทรงกระบอก ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค22101 พรชัย เฉลยแบบทดสอบ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 อ22201 Oliver TCP-G 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 3.1 เซลล์เม็ดเลือด กิจกรรม 3.3 กิจกรรมมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจรอย่างไร -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Test
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ส่วนประกอบของเลือด การหมุนเลือด หลอดเลือด -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-E 0
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมขของทวีปยุโรป (จับกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่ม)
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค22101 พรชัย ทดสอบหลังเรียนจำนวนจริง -
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส22103 นภัทร นำเสนอสังคม วัฒนธรรมอยุธยา -
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ท22101 ชัยยุทธ ตอบคำถามสรุปการสร้างคำ,ประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ22101 คนึงนิจ Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ ชวนคิด ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค22101 พรชัย รากที่สาม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส22103 นภัทร การเมือง เศรษฐกิจสมัยอยุธยา 34(ลา)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-H 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง สารละลาย -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมบูรณาการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมบูรณาการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Wh-Questions
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค22101 พรชัย การดำเนินการกรณฑ์ที่สอง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ ร่วมกิจกรรมPride
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-H 0
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค22101 พรชัย การหาค่ารากที่สองโดยการตั้งหาร -
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบท ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ส22103 นภัทร ชิ้นงานอาณาจักรอยุธยา 28
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค22101 พรชัย การหาค่ารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองอยุธยา 28
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-F 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างหัวใจ 28
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก 28
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 I20201 กิ่งเดือน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 I20201 กิ่งเดือน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค22101 พรชัย จำนวนตรรกยะและรากที่สอง -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-D 0
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองตอนต้น -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิอากาศ การบ้าน กิจกรรมที่ 1.2 อ่านและแปลความหมายของแผนที่ นักเรียนบางส่วนไปทำพาน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค22101 พรชัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่องที่ราบสูง เทือกเขา เกาะของทวีปยุโรป ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น -
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ท22101 ชัยยุทธ การสร้างคำ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ การประยุกต์ ทบ.พีทาโกรัส 28 นอนที่ห้องพยาบาลค่ะ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ส22103 นภัทร การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 28(ป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ22201 Oliver TCP-E 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร โดยปริมาตรต่อปริมาตร -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง 13
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-G 13
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป วิทยาลาป่วย ตั้งใจเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 13
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตของทวีปยุโรป (งานกลุ่มปักหมุดประเทศในแผนที่ เกมออนไลน์) 13,31 ลาป่วย ตั้งใจเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส22103 นภัทร การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 13(ลาป่วย),31(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ การประยุคต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 13(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้อย่างไร 13
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้อย่างไร 13
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค22101 พรชัย สอบเก็บคะแนนพีทาโกรัส 13
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ การสร้างคำ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรี เรื่อง การบันทึกโน้ตสากล 13,19,31
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 อ22201 Oliver ISP3-F 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ze3gmtq ธานี บอร์ดเกม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ze3gmtq ธานี บอร์ดเกม
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ เกริ่นนำการสร้างคำ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ วิทยา ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 5 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค22101 พรชัย โจทย์ปัญหาการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 14,32
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ สรุปเรื่องการวัดพื้นที่ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ การปรับพฤติกรรม/ใบงานที่1.3 13(ขาหัก) 19(เกิดอุบัติเหตุ) มีใบรับรองแพทย์
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง มาตราส่วน การคำนวณระยะทางของแผนที่ (การบ้านฝึกคำนวณระยะทางของแผนที่ 3 ข้อ) ลาป่วย เลขที่ 13
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญของการเกษตร
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ท22101 ชัยยุทธ สอบเก็บคะแนนอ่านทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 อ22101 คนึงนิจ Role playing
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ส22103 นภัทร นำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 13
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 อ22201 Oliver TCP-C 13
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ เฉลยกิจกรรม 1.1 องค์ประกอบของสารละลาย นำเสนอผลการทำกิจกรรมที่ 2.3 13
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.1 องค์ประกอบของสารละลาย กิจกรรม 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.1 องค์ประกอบของสารละลาย กิจกรรม 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Role playing
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรีสากล เรื่ององค์ประกอบของดนตรี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว 13 (ลาป่วย) 21(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค22101 พรชัย เฉลยปัญหาความสัมพันธ์ของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 13
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-B 0
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-B 13
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 อ22201 Oliver ISP2-B 13
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ze3gmtq ธานี องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ze3gmtq ธานี องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส22101 เพ็ญพิกา สอนหน่วยที่ 1 เรื่อง มาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์ ความหมายของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ เลขที่ 13 (ลาป่วย) เด็กๆ ตั้งใจเรียน ให้ความร่วมมือดี
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค22101 พรชัย การแก้ปัญหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค22201 แพรวพรรณ แบบฝึกหัด 1.1 13 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Conversation
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ แนะนำโครงสร้างรายวิชา (การบ้านติดแปะโครงสร้างฯ/แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1) เลขที่ 13 (วิทยา ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส22103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 13(ลา)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ4 มาเรียนครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท22101 ชัยยุทธ ความเป็นมา และตัวละครรามเกียรตื์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ,ฝึกอ่านทำนองเสนาะ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค22201 แพรวพรรณ การคำนวณพื้นที่ 13 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ22101 คนึงนิจ Introduce yourself
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค22201 แพรวพรรณ ชี้แจงรายวิชา/ทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1 เลขที่13 (วิทยา) ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค22101 พรชัย ความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ส22103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา 13(ลา)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 อ22201 Oliver TCP A 13
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว22101 เพ็ญจันทร์ ทำกิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร 13
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ22101 คนึงนิจ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ เกณฑ์การให้คะแนน สร้างไลน์กลุ่ม รายละเอียดเนื้อหาที่เรียนในภาคเรียนที่1/2566 ทำในงานนี่คือตัวฉัน ครูและนักเรียนแนะนำตัวเอง 13
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค22101 พรชัย แนะนำรายวิชา พร้อมทั้งข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ แจกหนังสือเรียน ชี้แจงเนื้อหาของการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำวิชาเรียน เนื้อหาในรายวิชา ชี้แจงข้อตกลงในรายวิชา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 อ22201 คนึงนิจ ISP2 LESSON A 1 missing no.1-
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว22103 คนึงนิจ แนะนำโครงสร้างรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว22103 คนึงนิจ แนะนำโครงสร้างรายวิชา -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ