รายงานการสอนห้อง ม.206 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ค22101 อำไพ ทบทวนก่อนสอบ ไม่มี
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค22101 อำไพ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่6 นาฏศิลป์ไทยการละครไทย นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่6 นาฏศิลป์ไทยการละครไทย นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ค22101 อำไพ การหารเศษส่วนพหุนาม ไม่มี
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
พุธ ที่ 06/09/2566 1 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Reading 0
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 อ22101 Colin Missing Work 07
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ค22101 อำไพ การคุณเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ การอ่าน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว22201 สราวีย์ นำเสนอเค้าโครงโครงงาน ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Revision All are present
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ โมเมนต์ -
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว22101 สราวีย์ โมเมนต์ -
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ แรงดัน แรงพยุง โมเมนต์ -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ แรงดัน แรงพยุง โมเมนต์ -
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ แรงลัพธ์ -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ เนื้อหาศิลาจารึก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนาแน่มาก -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ค22101 อำไพ การบวกลบเอกนาม 13
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ว22201 สราวีย์ อัตราเร็ว ความเร็ว -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว22201 สราวีย์ อัตราเร็ว ความเร็ว -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Test 0
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค22101 อำไพ เอกนาม ไม่มี
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Missing Work 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ การเคลื่อนที่ -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 2 0
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.3 อบายมุข 6 -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ สามัคคีเสวก -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 1 01, 02, 08, 10, 15, 20, 23, 33
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนไปราชการ 2 คน เลขที่4,24 และนักเรียนลาป่วย 10 คน เลขที่ 1,2,10,13,15,16,20,23,30,33
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนไปราชการ 2 คน เลขที่4,24 และนักเรียนลาป่วย 10 คน เลขที่ 1,2,10,13,15,16,20,23,30,33
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค22101 อำไพ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทย์
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ22213 Kate Assign Final Project groups ABSENT: 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 34, 36
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 4 Vocabulary 01, 02, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 29, 30, 33, 36
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ ลาป่วย 15 คน ประกอบด้วย เลขที่ 1 2 8 9 10 13 15 16 20 23 26 29 30 33 36
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายภาษาไทย ไม่มี
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา นักเรียนไปค่ายภาษาไทย นักเรียนไปค่ายภาษาไทย
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ศ22103 อรรถยา นักเรียนไปค่ายภาษาไทย นักเรียนไปค่ายภาษาไทย
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายรักษ์การอ่าน ไม่มี
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค22101 อำไพ การสะท้อน(ต่อ) ไม่มี
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว22201 สราวีย์ การวางแผนงาน การเขียนเอกสารอ้างอิง -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 1 0
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว22201 สราวีย์ เขียนเค้าโครงโครงงาน ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 อ22101 Colin Missing Work Assignment
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 อ22101 Colin Missing Work Assignments 0
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก -
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน(ต่อ) ไม่มี
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท -
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท -
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ22213 Kate Chain Writing Activity Students 30 and 31 are excused for student tutorials.
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน ไม่มี
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary / Unit 3 Test 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ง22102 ณัฐพร ทดสอบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ งานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 Listening 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 ยาเสพตืดให้โทษ -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ส22101 ฐาปนี แจ้งคะแนนสอบใน Google Classroom และแจ้งให้นักเรียนส่งงานค้างภายในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.2566 และสอนเรื่องทวีปแอฟริกา -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ แจ้งคะแนนกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค22101 อำไพ ปริมาตรของทรงกระบอก ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 Reading 0
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3.2 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 2 คน เลขที่21 34
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3.2 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 2 คน เลขที่21 34
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ไม่มี
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย 22
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย 22
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ค22101 อำไพ สอบเก็บคะแนนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ไม่มี
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ22101 Colin Midterm exam prep 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค22101 อำไพ ปริมาตรของปริซึม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทวีปยุโรป และทำกิจกรรมปักหมุดแผนที่ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 อ22101 Colin Missing work 0
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวของปริซึม ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค22101 อำไพ แนวข้อสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 200 ข้อ ไม่มี
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Revision 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความดัน ชีพจร ไม่มี
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Test 0
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค22101 อำไพ รากที่สาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก 31(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ ประโยครวม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ท22201 เจริญ การเขียนจุดมุ่งหมาย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ โครงสร้างประโยค
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 2 0
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค22101 อำไพ เรื่องโจทย์ปัญหารากที่สอง ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ22213 Kate Presentation Draft: Genre Collection
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ค22101 อำไพ รากที่สอง(โจทย์ปัญหา) ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 1 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค22101 อำไพ โจทย์ปัญหารากที่สอง ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ง22102 ณัฐพร องค์ประกอบของดิน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Writing 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4น้ำใจ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค22101 อำไพ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ/ทำแบบฝึกหัด2.3 ข ข้อ 1 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ คำสมาสวิธีสมาส
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ คำสมาสวิธีสมาส
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท22201 เจริญ ใบงานที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม -
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา สอบคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค22101 อำไพ รากที่สอง/ทำแบบฝึกหัด 2.3 ก ไม่มี
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ สอบย่อย สารละลาย ต่อระบบหมุนเวียนเลือด -
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ สอบย่อย สารละลาย ต่อระบบหมุนเวียนเลือด -
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ค22101 อำไพ รากที่สอง / ทำแบบฝึกหัด 2.3 ก ไม่มี
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค22101 อำไพ จำนวนอตรรกยะ / ทำแบบฝึกหัด 2.2 34
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน 34 ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2.2 Reading 34
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท22201 เจริญ การเขียนบันทึก
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ สารละลาย เฉลย สรุปความรู้ 34
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ง22102 ณัฐพร เครื่องมือทางการเกษตร
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ บาลี,สันสกฤต
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2.1 Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ส22103 วิภา อยุธยาตอนกลาง-ปลาย การปกครอง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ 1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ 1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค22101 อำไพ จำนวนตรรกยะ (ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม) และทำแนวข้อสอบข้อ 1 - 53 1 7 19
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยาตอนต้น 1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ปัจจัยที่ทำให้เกิดเขตภูมิอากาศ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง สะท้อนพฤติกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว22201 สราวีย์ คิดหัวข้อโครงงาน -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 อ22101 Colin Unit Revision (pages 16-17) No one is absent
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท22201 เจริญ กิจกรรมไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค22101 อำไพ แบบฝึกหัดเสริมเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนตรรกยะ ไม่มี
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ และมีขอไปจัดพาน
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ และมีขอไปจัดพาน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค22101 อำไพ การหาตัวเลขตำแหน่งทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำ ไม่มี
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารละลาย กิจกรรมการทดลองบูรณาการ 1
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารละลาย กิจกรรมการทดลองบูรณาการ 1
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ22213 Kate Story Elements ppt and CW2
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ค22101 อำไพ การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ไม่มี
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Writing 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท22201 เจริญ เขียนเล่าเรื่อง
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นหน่วยร้อยละ ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ง22102 ณัฐพร การจำเเนกประเภทของพืช
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ การสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ22101 Colin Class project presentations 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส22103 วิภา การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ นักเรียนเข่าค่าย อบรมที่แกรนต์กาล่าโรส -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ นักเรียนเข่าค่าย อบรมที่แกรนต์กาล่าโรส -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 13 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 13 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค22101 อำไพ การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 1 ใหญ่ 13
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ การทดลองสภาพละลายได้ของสาร 13
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ การทดลองสภาพละลายได้ของสาร 13
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ22213 Kate Assign Midterm Project Genres 2 absent
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค22101​ อำไพ ทำแบบฝึกหัด​ท้ายบทและแนวข้อสอบ 8 34
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Grammar Present simple/ Present Continuos/ Articles 08, 34
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท22201 เจริญ เขียนเล่าประสบการณ์
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ 8 กับ 34
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ สอบท่องบทอาขยาน -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ส22101 ฐาปนี ทวีปยุโรปและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 34 รุจินา (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ส22103 วิภา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 34 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 3 - 6 34
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ ทดสอบรามเกียรติ์ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 อ22101 Colin Term 1 Project 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท22201 เจริญ การเขียนเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค22221 สุจินตนา กิจกรรมเสริมบุคลิกภาพ -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1-2 ไม่มี
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ การทดลองสภาพละลายของสาร กิจกรรม 2.3 -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ท22101 สุภาภรณ์ สรุปรามเกียรติ์
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ การทดลองสภาพละลายของสาร กิจกรรม 2.3 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ22213 Kate Genre ppt/Kahoot none
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัด 1.1 ข ข้อ 5-9 ส่งวันพรุ่งนี้ในคาบเรียน ไม่มี
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท22201 เจริญ การเขียนเบื้องต้น
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายได้ของสาร ใบงาน 2.2 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ง22102 ณัฐพร ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส22101 ฐาปนี ทบทวนการหามาตราส่วนในแผนที่และส่งการบ้าน เรียน ทิศ และสัญลักษ์ในแผนที่ และการแปลความแผนที่ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Listening 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส22103 วิภา การวิเคราะห์หลักฐาน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว 33 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว 33 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่ : งานทำท้ายคาบหากไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านส่งวันจันทร์หน้า) 33 รรินดา (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส22103 วิภา ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 ข ข้อ 1 - 4 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค22221 สุจินตนา การวัดพื้นที่ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค22221 สุจินตนา ชี้แจงระเบียบวินัย -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ ที่มารามเกียรติ์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ข้อ 4 - 5 ใหญ่ ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ สารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ สารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อใช้ทำงานในคาบต่อไป ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ สารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ สารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อใช้ทำงานในคาบต่อไป ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค22101 อำไพ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ข้อ 1-3 ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค22221 สุจินตนา การวัด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 อ22101 Colin Unit 1.1 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท22201 เจริญ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ หน่วย 1 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 ไม่มี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง22102 ณัฐพร เเนะนำรายวิชาการงานอาชีพ4 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ อาขยาน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 อ22101 Colin Teacher Introduction and Pre-Test 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส22103 วิภา ประวัติศาสตร์ปทุมธานี ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ 15
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1/2566 เกณฑ์การผ่านวิชาแนะแนว การสร้างกลุ่มไลน์ ทำใบงานนี่คือตัวฉัน การแนะนำตัวเองของครูและนักเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ชี้แจงเนื้อหา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ส22103 วิภา แจกหนังสือ คำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนน เนื้อหาโดยรวม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค22101 อำไพ แนะนำบทเรียน/ทำข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การเก็บคะแนน มาครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ แจกหนังสือเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว22201 สาวิณี ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1-3 และแบ่งกลุ่มทำโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 อ22101 Colin Diagnostic test no one absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท22201 เจริญ แจกหนังสือเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค22221 สุจินตนา แจกอุปกรณ์เรียนและมอบหมายภาระหน้าที่ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค22221 สุจินตนา ร่วมกิจกรรมพี่ผูกโบให้น้อง -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ