รายงานการสอนห้อง ม.204 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย/แนวข้อสอบ นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย/แนวข้อสอบ นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง สอบย่อย ไม่มี
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง สอบย่อย ไม่มี
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ค22101 อำไพ ทบทวนก่อนสอบ ไม่มี
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก 1
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ22101 Colin Unit 4 Reading 01
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 อ22101 Colin Unit 4 Revision 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค22101 อำไพ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ค22101 อำไพ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ การรับสาร
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ โมเมนต์ 5 25
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ22101 Colin Missing Final Work students 05 and 29 were absent.
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ ศิลาจารึก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ว22201 สราวีย์ สอบปลายภาค 5 19
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว22201 สราวีย์ สอบปลายภาค 5 19
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 อ22101 Colin Post-test Absent: 5, 19
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเสียดทาน 7 19 36
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเสียดทาน 7 19 36
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ค22101 อำไพ การคู๊พหุนามกับพหุนาม 7 9 36
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเร่ง -
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 -
พุธ ที่ 23/08/2566 3 อ22213 Kate Final Project Groups #36 absent
พุธ ที่ 23/08/2566 2 อ22101 Colin Unit 4Test / Vocabulary 36
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ ศิลาจารึก
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 2 36
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ว22201 สราวีย์ เค้าโครงโครงงาน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ว22201 เพ็ญจันทร์ เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 1 0
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ค22101 อำไพ เอกนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ การเคลื่อนที่ -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ การเคลื่อนที่ -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ค22101 อำไพ การหมุนบนแกนพิกัดฉาก ไม่มี
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ 1 6 8 14
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ ทำโครงงาน
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค22101 อำไพ การหมุน 6 8
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง 6,8 ลาป่วย
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ22101 Colin Unit 4 Vocabulary 06, 08
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายภาษาไทย ไม่มี
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค22101 อำไพ การสะท้อน(ต่อ) ไม่มี
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 2 0
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 1 23
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค22101 อำไพ การสะท้อน ไม่มี
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ -
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท ไม่มี
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 ยาเสพติดใ้ห้โทษ -
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ22101 Colin Missing work completion 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ สอบกลางภาษาไทยเพิ่มเติม
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน ไม่มี
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก -
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary / Test 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ว22201 สราวีย์ การออกแบบการทดลอง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน ไม่มี
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ งานบูรณาการ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน กลางภาค หน่วยที่3สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน กลางภาค หน่วยที่3สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ การทดลองผ่าหัวใจ ไต เฉลยข้อสอบกลางภาค ไม่มี
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ว22101 สราวีย์ การทดลองผ่าหัวใจ ไต เฉลยข้อสอบกลางภาค ไม่มี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ค22101 อำไพ ปริมาตรของทรงกระบอก ไม่มี
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค22221 สุจินตนา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย -
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 ยาเสพติดให้โทษ 24(ลากิจ)
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection Student number 24 is absent.
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ22101 Colin Unit 3 Reading 24
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ ประโยครวม
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค22101 อำไพ สอบเก็บคะแนนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 28
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary 28
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ว22201 สราวีย์ เขียนที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ 22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว22201 เพ็ญจันทร์ ทีีมาความสำคัญและจุดประสงค์โครงงาน 22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ22101 Colin Midterm exam prep 28
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ไม่มี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ท22201 รัชนีวรรณ ใบงานหน่วยที่ 4
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบหายใจ 1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบหายใจ 1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค22101 อำไพ ปริมาตรของปรืซึม ไม่มี
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว22201 สราวีย์ ระบบหายใจ ไม่มี
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว22201 สราวีย์ ระบบหายใจ ไม่มี
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ22101 Colin Unit 2 Revision 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 อ22101 Colin Unit 2 Test 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค22101 อำไพ รากที่สาม ไม่มี
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ องค์ประกอบของเลือด -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ องค์ประกอบของเลือด -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค22101 อำไพ รากที่สาม ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี นักเรียนถ่ายรูป DSchool ทำการบ้านแบบฝึกหัดลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป ( 6 ข้อ) 1 กฤตภาส (ลาป่วย)
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา สวนสนาม
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง 31
พุธ ที่ 28/06/2566 3 อ22213 Kate Presentation Draft: Genre Collection Student number 31 is absent
พุธ ที่ 28/06/2566 2 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 2 31
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ค22221 สุจินตนา ปริซึม 14 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ ใบงานหน่วยที่ 3 และเขียนรักการอ่าน
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ สมาส-สนธิ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค22101 อำไพ โจทย์ปัญหารากที่สอง ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 2 Vocabulary 1 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว22201 เพ็ญจันทร์ คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 2 Writing 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค22101 อำไพ การหารากที่สอง(ต่อ) ไม่มี
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ท22201 รัชนีวรรณ ใบงานหน่วยที่ 3
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค22101 อำไพ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ/ทำแบบฝึกหัด2.3 ข ข้อ 1 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 2.1 Vocabulary 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ สมาสวิธีสมาส
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ เขียนรายงาน
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ สอบย่อยสารละลาย ระบบหมุนเวียนเลือด -
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ22213 Kate HW2 Mix and Match none
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ วิธีสังเกตคำบาลี สันสกฤต
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค22101 อำไพ รากที่สอง / ทำแบบฝึกหัด 2.3 ก ไม่มี
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน 1 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 2.2 Reading 01
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 2.1 Vocabulary Unit 2.1 Vocabulary
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค22101 อำไพ จำนวนอตรรกยะ ทำแบบฝึกหัด 2.2 หน้า 19-20 ไม่มี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น เลขที่ 19 และ 33 ลาไปฉีดวัคซีนที่สภากาชาด
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น เลขที่ 19 และ 33 ลาไปฉีดวัคซีนที่สภากาชาด
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารละลาย กิจกรรมบูรณาการ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารละลาย กิจกรรมบูรณาการ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค22101 อำไพ จำนวนตรรกยะ (ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม) และทำแนวข้อสอบข้อ 1 - 53 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี แบบฝึกหัด ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป (ทำในคาบ) -
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ การเขียน
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารในหน่วยร้อยละ +งานในหนังสือหน้า 45-47 -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ -
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ22213 Kate CW2: Story Elements 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส22103 วิภา อยุธยา
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค22101 อำไพ การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน / ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 2 ใหญ่ ไม่มี
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Revision 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 1 Writing 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค22101 อำไพ จำนวนตรรกยะ / ให้ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 1 ใหญ่ ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส22101 ฐาปนี ภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปยุโรป และลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส22103 วิภา ค่ายคอมฯ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส22103 วิภา ค่ายคอมพิวเตอร์
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ ใบงาน 2.3 -
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ22101 Colin Student project presentations 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ สอบท่องบทอาขยาน -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัด​ท้ายบทและแนวข้อสอบ ไม่มี
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Grammar Present continuous/ Present simple/ Articles 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง 19 ไปต่างประเทศกับครอบครัว
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง 19 ไปต่างประเทศกับครอบครัว
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ผลของอุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร ไม่มี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ ผลของอุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร ไม่มี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส22103 วิภา การตีความ 19 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค22101 อำไพ บทกลับ​ของทฤษฎีบท​พี​ทา​โกรัส​ทำ​แบบฝึกหัด​1.2 ข้อ 3 -​6 19
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา จับกลุ่มเพื่อดำเนินการทำงาน 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา จับกลุ่มเพื่อดำเนินการทำงาน 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส22103 วิภา เสริมสร้างบุคลิกภาพ
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ บันทึกรักการอ่าน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ สภาพละลายได้ของสาร ใบงาน 2.2 ไม่มี
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่องรู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ22213 Kate Genre ppt and Kahoot none
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ22101 Colin Student Projects 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ส22103 วิภา ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 27
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญการเกษตร
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1 และ 2 27
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ รามเกียรติ์ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค22221 สุจินตนา การวัดปริมาตรและน้ำหนัก 27 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit Test 1 27
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว22201 สราวีย์ การคิดหัวข้อโครงงาน ไม่มี
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ว22201 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมสำรวจและเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ22101 Colin Unit 1 Listening 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส22101 ฐาปนี ทบทวนการหามาตราส่วนในแผนที่และส่งการบ้าน เรียน ทิศ และสัญลักษ์ในแผนที่ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนมาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนมาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายของสาร กิจกรรมการทดลอง 2.3 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายของสาร กิจกรรมการทดลอง 2.3 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 ข ข้อ 1 - 4 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส22103 วิภา ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่ : เป็นงานทำท้ายคาบหากส่งไม่ทันให้ส่งวันจันทร์หน้า) -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค22221 สุจินตนา การวัดพื้นที่ -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ องค์ประกอบของสารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แจ้งรายละเอียดรายวิชากิจกรรมแนะแนว เช่น ชื่อและจำนวนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและแผนการจักการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน ข้อตกลงในห้องเรียน แนะนำตัวเองผ่านในงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 อ22213 Kate Introduction and Syllabus none
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ22101 Colin Unit 1 Reading 0
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ ที่มารามเกียรติ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท22201 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยานและฝึกบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส22103 วิภา ปทุมธานี ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ อาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา มาเรียนครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค22101 อำไพ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค22221 สุจินตนา การวัด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ22101 Colin Unit 1.1 Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว22201 สราวีย์ ความหมาย และประเภทของโครงงาน ไม่มี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว22201 สราวีย์ ความหมาย และประเภทของโครงงาน ไม่มี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ22101 Colin Teacher Introduction / Pre-Test 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค22101​ อำไพ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ไม่มี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ท22201 รัชนีวรรณ แนะนำวิชาการเขียนเชิงวิชาการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส22101 ฐาปนี แผนที่ และองค์ประกอบของแผนที่ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ22103 อรรถยา แนะนำรายวิชา อธิบายโครงสร้างรายวิชา แจกหนังสือเรียน จับกลุ่มเพื่อเตรียมการทำงาน 1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ หน่วย 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 เลขที่ 1 เด็กชายกฤตภาส สุนทราณู
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ว22101 สราวีย์ หน่วย 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 เลขที่ 1 เด็กชายกฤตภาส สุนทราณู
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส22103 วิภา แจกหนังสือ คำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนน เนื้อหาโดยรวม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 พ22101 เอกปกรณ์ แนะนำเนื้อหาและกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค22101 อำไพ แนะนำบทเรียนและตกลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการเก็บคะแนน 1
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ชี้แจงเนื้อหา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ แจกหนังสือเรียนภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ แจกหนังสือเรียนภาษาไทย -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ