รายงานการสอนห้อง ม.203 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ว22201 เบญจวรรณ สอบปลายภาค การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ว22201 เบญจวรรณ สอบปลายภาค การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง สรุปความรู้ -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง สรุปความรู้ -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ22213 Kate Creative Writing - Students having unfinished work and unturned assignments were given time to complete everything. An extra credit assignment was also assigned for those who wanted extra points for the finals. None
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ค22101 อำไพ ทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ไม่มี
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 อ22101 Colin Unit 4 Reading 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ค22101 อำไพ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว22201 อชิตพน เตรียมนำเสนอโครงงาน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ว22201 อชิตพน เตรียมนำเสนอโครงงาน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 อ22101 Colin CW and HW Completed Absentee: None
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 เรื่อง “จ่อย…นายแน่มาก” -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ ฟังดูพูด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ สธป
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ ลายสือไทย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ โมเมนต์ -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว22201 เบญจวรรณ โครงร่างโครงงานบทที่1-3
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ว22201 เบญจวรรณ โครงร่างโครงงานบทที่1-3
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา ปฏิกิริยา 14 27
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ว22101 สราวีย์ แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 14 27
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 อ22101 Colin Unit 4 Test / Vocabulary 01
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค22101 อำไพ การคูณพหุนามกับพหุนาม ข้าวฟ่าง
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ท22101 สุภาภรณ์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 2 11, 21
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนบรรณานุกรม
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ อัตราเร็ว ความเร็ว 21
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ค22101 อำไพ เอกนาม 21 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว22201 อชิตพน บทที่ 1
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ว22201 อชิตพน บทที่ 1
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 1 17, 32
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระยะทาง การกระจัด 17 32
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระยะทาง การกระจัด 17 32
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 อ22213 Kate Stage DIrections and perform practice script
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติขับร้อง 17,26,34
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ22101 Colin Unit 4 Vocabulary 14, 26
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ค22101 อำไพ การหมุน 17 26
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค22221 สุจินตนา ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ค22101 อำไพ การหมุน 17 26
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 2 17, 26
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง 17,26 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ว22201 อชิตพน นักเรียนไปเข้าค่าย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ว22201 อชิตพน นักเรียนไปเข้าค่าย
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายรักษ์การอ่าน 8
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ค22101 อำไพ การสะท้อน(ต่อ) 8
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 1 8
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา ซ้อมร้องเพลง ตบมือตามค่าโน้ต 8
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ 21 26
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ค22101 อำไพ การสะท้อน 21 26
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 อ22101 Colin Missing Work Assignments 21
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ 21
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ 21
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ สุโขทัย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ22213 Kate Shakespeares Plays ppt/ CW3 Change the Play #21 Kaowfang absent
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 เรื่อง อบายมุข6 -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ22101 Colin Complete any outstanding assignment 21 Kaowfang
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทยาเสพติดตามลักษณะ 21,28
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 อ22101 Colin Missing Work Assignments 21
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ค22101 อำไพ การเลื่อนชนาน(ต่อ) ไม่มี
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก 28 ลาป่วย
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน ไม่มี
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary / Unit Test 27, 28
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ งานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน ไม่มี
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ง22102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ท22201 จินดาพร การตั้งชื่อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ว22201 อชิตพน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ว22201 อชิตพน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 อ22101 Colin Missing work 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ การทดลองผ่าหัวใจ ไต -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ว22101 สราวีย์ การทดลองผ่าหัวใจ ไต -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว22201 เบญจวรรณ การกำหนดหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว22201 เบญจวรรณ การกำหนดหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ สรุปเนื้อหาก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด _
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 อ22101 Colin Unit 3 Reading 0
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ไม่มี
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค22221 สุจินตนา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ค22101 อำไพ สอบเก็บคะแนนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ไม่มี
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค22221 สุจินตนา ปรึซึม -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ค22101 อำไพ ปริมาตรของปริซึม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว22201 อชิตพน เสนอหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว22201 อชิตพน เสนอหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว22101 สราวีย์ ระบบหายใจ ไม่มี
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว22101 สราวีย์ ระบบหายใจ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวชองปริซึม ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ22101 Colin Unit 2 Revision 0
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค22101 อำไพ ตัวอย่างแนวข้อสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 200 ข้อ ไม่มี
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ22101 Colin Unit 2 Vocabulary 2 /Unit 2 Test 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา สร้างสรรค์บทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนบันทึก
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่ม 3.3 ปักหมุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรป (เก็บคะแนนในสมุด)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความดันเลือด ชีพจร -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ค22101 อำไพ รากที่สาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท22201 จินดาพร การเขียนประสบการณ์พิเศษ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 2 32
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความแตกต่างของเม็ดเลือด เลขที่ 32
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ ความแตกต่างของเม็ดเลือด เลขที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ22213 Kate Presentation: The Genre Collection Student number 32 is absent
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ ดูแลนักเรียนถ่ายภาพ 31
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 1 32
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ค22101 อำไพ นักเรียนเดินสวนสนาม ไม่มี
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค22101 อำไพ นักเรียนเดินสวนสนาม ไม่มี
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ค22101 อำไพ รากที่สอง(โจทย์ปัญหา) ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 2 Writing 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนบันทึกการสอน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป (การบ้าน สรุปทรัพยากร กิจกรรมที่ 2.2)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ค22101 อำไพ การหารากที่สอง(ต่อ) ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท22201 จินดาพร มารยาทการเขียน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว22201 อชิตพน นักสืบงานวิจัย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว22201 อชิตพน นักสืบงานวิจัย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 อ22101 Colin Unit 2.3 Listening 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่องน้ำใจ -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ คำสมาสวิธีสมาส
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ท22101 สุภาภรณ์ คำสมาสวิธีสมาส
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ค22101 อำไพ ซ้อมเดินสวนสนาม ไม่มี
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค22101 อำไพ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ / ทำแบบฝึกหัด 2.3 ข ข้อ 1 ใหญ่ ไม่มี
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา ปริซึม -
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ค22101 อำไพ รากที่สอง / ทำแบบฝึกหัด 2.3 ก ไม่มี
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 2.1 Vacabulary 0
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุดและเครื่องหมายโยงเสียง -
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนเว้นวรรค -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ บาลี,สันสกฤต
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ สารละลาย แบบฝึกหัดท้ายหน่วยหน้า 45-47 ไม่มี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค22101 อำไพ จำนวนอตรรกยะ ทำแบบฝึกหัด 2.2 หน้า 19-20 ไม่มี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท22201 จินดาพร การเขียนย่อหน้า
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ22101 Colin Student project presentations 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นสารละลาย กิจกรรมบูรณาการ ไม่มี
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นสารละลาย กิจกรรมบูรณาการ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 อ22213 Kate CW2 Story Elements, A Christmas Carol
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ เนื่องจากพิธีไหว้ครู กำหนอเวลาคลาดเคลื่อน จึงเป็นคาบพักของนักเรียน ม.2 -
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ค22101 อำไพ การเดินสวนสนาม ไม่มี
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิอากาศ
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ค22101 อำไพ การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ไม่มี
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 1 Grammar / Articles 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส22103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.2)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ การสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ค22101 อำไพ จำนวนตรรกยะ / ให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 7 และ 8 ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ท22201 จินดาพร นักเรียนอบรมคอมพิวเตอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว22201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ว22201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ22213 Kate CLASS CANCELLED cancelled
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ นักเรียนเข้าค่าย อบรมที่แกรนด์กาล่าโรส -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ22101 Colin no content Class canceled due to Robot camp
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค22101 อำไพ การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 1 ใหญ่ ไม่มี
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป (การบ้าน จัดกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ฝึกเล่นเกมแผนที่ออนไลน์) ครบ ตั้งใจเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค22101​ อำไพ ทำแบบฝึกหัด​ท้ายบทและแนวข้อสอบ 11
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ22101 Colin Unit 1 Grammar Present simple / Present Continuous 11
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา การบันทึกโน้ตสากล 11
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนบันเทิงคดี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว22201 อชิตพน ฝึกการตั้งปัญหา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว22201 อชิตพน ฝึกการตั้งปัญหา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ22101 Colin Term 1 Project 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว22101 สราวีย์ อุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร การทดลองกิจกรรม 2.4 ไมมี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว22101 สราวีย์ อุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร การทดลองกิจกรรม 2.4 ไมมี
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ งาน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ22213 Kate Assign Midterm Project/HW1 none
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม / ใบงานที่1.3 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ22101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 0
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 3-6 ไม่มี
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ สรุปรามเกียรติ์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ 1
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ (การบ้านกิจกรรมที่ 1.1 ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ ส่งวันที่ 7/06/66) มาครบ เด็กๆ ตั้งใจเรียนดีมาก
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ22101 Colin Unit 1 Listening 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1-2 ใหญ่ ไม่มี
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรี เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ท22201 จินดาพร การเขียนบันทึก(รักการอ่าน)
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา เรื่อง มาตราส่วน/การคำนวณระยะทางของแผนที่ (การบ้าน ฝึกคำนวณระยะทางของแผนที่ 3 ข้อ ส่งวันที่ 1/05/66) มาครบ ตั้งใจเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายได้ของสาร ใบงาน 2.2 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญของการเกษตร มาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 อ22101 Colin Unit 1 Reading 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายของสาร ทำ lab กิจกรรม 2.3 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ สภาพการละลายของสาร ทำ lab กิจกรรม 2.3 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ22213 Kate Genre ppt/Kahoot None
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ22101 Colin Unit 1 Vocabulary 0
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท22101 สุภาภรณ์ ลูกเสือ -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค22101 อำไพ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส / ทำแบบฝึกหัด 1.1 ข ข้อ 1-2 ใหญ่ ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ นักเรียนตั้งใจเรียนมาก
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ท22101 สุภาภรณ์ ที่มารามเกียรติ์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหาหน่วยที่ 1 ทบทวนเรื่องแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ (ส่งแบบทดสอบก่อนเรียน) มาครบ ตั้งใจเรียนดีมาก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดี
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ22101 Colin Teacher Introduction / Pre-Test 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค22101 อำไพ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา แจกหนังสือเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค22221 สุจินตนา การวัด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท22201 จินดาพร ภาษาเขียน ภาษาพูด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส22103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา แจกหนังสือเรียน /อธิบายโครงสร้างรายวิชา/ชี้แจงข้อตกลงในการเรียน (การบ้านติดโครงสร้างรายวิชาในสมุด) มาครบ ตั้งใจ ขยันเรียนดีมาก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ อาขยาน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค22101​ อำไพ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ไม่มี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ องค์ประกอบของสารละลาย ใบงาน 2.1 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา มาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท22201 จินดาพร แนะนำรายวิชา โครงสร้างรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว22201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม/เลือกครูที่ปรึกษา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ว22201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม/เลือกครูที่ปรึกษา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 อ22101 Colin diagnostic test
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว22101 สราวีย์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว22101 สราวีย์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ส22103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ22213 Kate Syllabus and Introduction None
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ แจกหนังสือเรียนภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ22101 Colin syllabus & diagnostic test students were at the morning assembly and the gym collecting their Thai books afterward. No one was in the classroom.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ แจกหนังสือเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ