รายงานการสอนห้อง ม.202 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ22207 Daniel review using booklet no absent
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย/แนวข้อสอบ นีกเรียนไปทำกิจกรรม 1 คน เลขที่ 26
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย/แนวข้อสอบ นีกเรียนไปทำกิจกรรม 1 คน เลขที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ว22101 Annalyn Bouyancy (project completion) none
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ค22101 Steven Volume and surface area classwork All present
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ว22205 Annalyn U4: Build a Ship Challenge - students were able to design a cargo boat (by group) - students are on the process of making their prototype boat No absent
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 4 test/complete missing assignments 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนลาป่วย 1 คน เลขที่ 24
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนลาป่วย 1 คน เลขที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ว22205 Annalyn Unit 4 Density and Fluids and Buoyancy Force 0
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ส20210 Roderick Group Country Project Presentation No
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ ประกวดมารยาทไทย -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3 Test 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ22213 Kate Play Performances
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว22205 Annalyn Mousetrap grading 0
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ คิดเลขเร็ว 22 (ลากิจ)
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ก22921 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 -
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ว22101 Annalyn Mousetrap Car project final 0
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 -
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3: Lesson 3, Friction and Gravity 7 Julong -sick
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนลาป่วย 1 คน เลขที่ 22
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนลาป่วย 1 คน เลขที่ 22
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3, Lesson 2: Types of Forces 20 Khing, 27 Fasai, 29 Namkhow,
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3: Acceleration and Graphs of Motion 2 Shrinand, 13 Panda, 29 Namkhow
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ท22101 รัชนีวรรณ บทเสภาสามัคคีเสวก
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ว22101 Annalyn Class cancelled Class cancelled-M2 camp
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3: Spped and Velocity 0
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ22213 Kate CW3 Change the Play 11, 12
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 3: Build a Better Mousetrap Car Brainstorm and Design 11 Deejung, 12 Chongming -both are sick
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 อบายมุข6 11,12 (ลา)
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ22101 Daniel Pages 34 + 35 Grammar
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ว22205 Annalyn Unit 3: Build a Better Mousetrap Car-Design/Sketch 13 Panda-accident: arm broken
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 3, Lesson 1: Describing Motion 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ท22101 รัชนีวรรณ สอนคัดกรองภาษาไทย
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 อ22213 Kate Chain Writing Activity
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ว22205 Annalyn midterm result 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่3 นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค หน่วยที่3 นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา นิเทศการเรียนการสอน โดยอ.อำนาจ และ อ.อนันท์ หน่วยการเรียนรู้ที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา นิเทศการเรียนการสอน โดยอ.อำนาจ และ อ.อนันท์ หน่วยการเรียนรู้ที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ว22205 Annalyn Science Addition Midterm Exam 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ งานบูรณาการ -
พุธ ที่ 12/07/2566 7 พ22101 เอกปกรณ์ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2 test 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2: The Reproductive System/Human Development 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection Student number 1 is absent he needed to attend a funeral.
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท22101 รัชนีวรรณ การคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body System-The Nervous System 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทยาเสพติดออกตามลักษณะ -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ค22101 Steven Review Transversal Line, Triangles, and Angles
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค22205 Steven We answered the unit test from yesterday.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมบุคลิคภาพ กิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่น ระดับ ม.2 ปีการศึกษา 2566 -
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ค22101 Steven Use of Pythagorean of Theorem
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, Lesson 2: Skeletal System 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body System Model 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง เลขที่ 24 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง เลขที่ 24 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค22205 Steven Pythagorean Theorem
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ สวดมนต์ไหว้พระประจำเดือน -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, Lesson 1: Transport and Defense-Excretory/Respiratory 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, science notebook 08 Marwin, 18 Pingping
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ท22101 รัชนีวรรณ สอบเขียนตารางบาลี สันสกฤต
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ22213 Kate Presentation Draft: Genre Collection student number 8 is absent.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท22101 รัชนีวรรณ โครงสร้างประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 2 - Analyze your system (Homework) Group work - Project discussion Assignment posted in GC (google form) for the students to complete All present
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก 8 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ ใบงานสมาส สนธิ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค22101 Steven Unit Test (unit1)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์ภาษาท่า นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์ภาษาท่า นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body Model All students joined the Pride month activity except 11 Deejung, 14 Kaow, 16 G
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ สระสนธิ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค22101 Steven Real Number System
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ส22103 วิภา สังคมอยุธยา
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, Lesson 1: Digestive System 26 DeeDee (Start Up camp)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ส20210 Roderick Review for test and blooket activity 26 is assisting in score up camp
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ22213 Kate HW2 Mix and Match none
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค22101 Steven square root
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ทำงานค้างวิชาสังคมศึกษาในคาบเรียน -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ22101 Daniel Unit 1 Core Quiz Number 2 is absent, while 13, 15, 26, 22, 12, 17, 18, 23, 29, 27 are preparing for wai kru.
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Separating Mixtures 0
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ท22101 รัชนีวรรณ คำประสม ซ้ำ ซ้อน
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยาตอนกลาง
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ22207 Daniel Unit 3 Power of music All students are present
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Lesson 2: Factors affecting solubility La 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส22103 วิภา การปกครอง อยุธยาตอนต้น
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ22213 Kate Story Elements
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules-Project Peer Evaluation 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ22207 Daniel Unit 1 Test All are present
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค22101 Steven Taught scientific notation 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules project presentation 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค22205 Steven Did math games to study for upcoming tests. 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ลักษณะเด่นของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปยุโยป และลักษณะภูมิประเทศ -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ส20210 Roderick Denmark No
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ก22921 อภิรักษ์ กิจกรรมคาบสธป. -
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Lesson 1: Properties of Solution-Solubility Lab Overview 0
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค22101 Steven Went over how zero and negative exponents as well as how to multiply and divide negative exponents 1, Wansai
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ส22103 วิภา อยุธยา 15
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค22205 Steven Played game to review for the upcoming test and midterm. 201: 1, Preawa
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค22205 Steven Played game to review for the upcoming test and midterm. 201: 1, Preawa
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ส22103 วิภา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อยุธยาและธนบุรี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ รักการอ่าน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ค22101 Steven Power of a power and power of a product 1, Chongming
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solubility, Lesson 2: Properties of Solution science notebook p.6 almost half of the class were out for flu vaccine
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules-Brainstorm 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค22205 Steven Classwork for how to multiply and divide monomials 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ คาป สธป. จัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ22213 Kate Genre ppt/Kahoot none
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญของการเกษตร มาเรียนครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค22101 Steven Went over how to multiply and divide monomials. 0
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ส22103 วิภา ความคิดเห็น ความจริง
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค22205 Steven Went over the quiz they took on Monday. 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Lesson 2: Properties of Solutions-Concentration 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ส22101 ฐาปนี ทบทวนการหามาตราส่วนในแผนที่และส่งการบ้าน เรียน ทิศ และสัญลักษ์ในแผนที่ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส22103 วิภา ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ค22101 Steven Quiz for M2 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules-Build Molecules Practice 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค22101 Steven Taught how to turn repeating decimals to fractions with other numbers there 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solubility, Lesson 2: Properties of Solution 0
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่ : เป็นงานทำท้ายคาบหากส่งไม่ทันให้ส่งวันจันทร์หน้า) -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ส20210 Roderick Mapping the world activity No absent
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว22101 Annalyn Unit 1,Lesson 1: Substances and Mixtures 0
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา การฃานอาชีพ 4 มาเรียน ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค22205 Steven Taught how to turn decimals into fractions. 0
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส22103 วิภา ปทุมธานี
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค22205 Steven Went over how to turn fractions into decimals. 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท22101 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยานและฝึกบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ22103 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนนในรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิบายเกี่ยวกับการเก็บคะแนนในรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ22103 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนนในรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิบายเกี่ยวกับการเก็บคะแนนในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส22103 วิภา ประวัติศาสตร์ปทุมธานี ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท22101 รัชนีวรรณ บทอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค22101 Steven Taught how to turn fractions into decimals. 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 1: Build a Molecule project overview 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน ทำใบงานนี่คือตัวฉัน -
เสาร์ ที่ 19/05/2566 8 ท22101 รัชนีวรรณ แจกหนังสือ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค22101 Steven Did the Pre-Test 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว22101 Annalyn Pre Test 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว22205 Annalyn Introduction/Syllabus none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค22205 Steven Went over the syllabus/rules and regulations for the class 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ชี้แจงเนื้อหา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส20210 Roderick Syllabus, course Ice breaker Kids at assembly, then class
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ