รายงานการสอนห้อง ม.214 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา ติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 อ22201 Adoni Review
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ พุหนาม _
พุธ ที่ 06/09/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา ทบทวนเนื้อหา ติดตามงานค้าง 42 (ลาาป่วย)
พุธ ที่ 06/09/2566 5 อ22201 Adoni Review 42
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว22102 นภา เฉลยแบบฝึกหัด -
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่6 นาฏศิลป์ไทยและการละคร /แนวข้อสอบ นักเรียนขาดเรียน 2 คนเลขที่ 35 42
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่6 นาฏศิลป์ไทยและการละคร /แนวข้อสอบ นักเรียนขาดเรียน 2 คนเลขที่ 35 42
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Reading about the sculptures
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 อ22201 Daniel TCP P, ISP2 O 7, 42
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 เรื่อง “จ่อย…นายแน่มาก” -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Past continuous
พุธ ที่ 30/08/2566 5 อ22201 Adoni ISP2 O / TCP P 22
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว22102 นภา สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงของโลก -
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ สอนเสริม ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 22
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 22
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Famous work of art
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 N 1, 15, 22
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว22102 นภา แรง แรงเสียดทาน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว22102 นภา แรง แรงเสียดทาน -
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Favorite places
พุธ ที่ 23/08/2566 5 อ22201 Daniel TCP N, TCP J 1, 11, 22
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว22102 นภา ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย -
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ เตรียมงานบูรณาการ ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์พื้นเมืองและชิ้นงานบูรณาการ ขาดเรียน 1 คน เลขที่ 39
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์พื้นเมืองและชิ้นงานบูรณาการ ขาดเรียน 1 คน เลขที่ 39
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Describe an object
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ เลขยกกำลัง ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Make sentences of propositions of places
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 M 28, 30, 32, 33, 36, 37
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรม4.3 -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรม4.3 -
พุธ ที่ 16/08/2566 5 อ22201 Adoni TCP N / Listening test 3, 5, 22, 31, 34
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ว22102 นภา ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ -
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 สอบปฏิบัติรำวงมาตรฐาน โดดเรียน 1 คน เลขที่ 22
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 สอบปฏิบัติรำวงมาตรฐาน โดดเรียน 1 คน เลขที่ 22
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค22203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ค22203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Watch the video and answer the question
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Writing direction
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การเลื่อนขนาน ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ22201 Adoni TCP L 1, 7, 11, 13, 17
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรม4.3 ใบงาน4.2 -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรม4.3 ใบงาน4.2 -
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ กัญญาณัฐ
พุธ ที่ 09/08/2566 5 อ22201 Daniel TCP J, L 1, 7, 13, 27, 33, 37
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว22102 นภา ใบงาน4.2 -
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม กัญญาณัฐ
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน 1 13 22 32 33
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน 1 13 22 32 33
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา เก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 อบายมุข6 -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ การแปลงทางเรขาคณิต อชิตพล
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Talk about errands and where to go
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 K 1, 12, 22, 28, 30, 31, 32, 39
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 เรื่อง อบายมุข6 -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว22102 นภา ระยะทาง-การกระจัด -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว22102 นภา ระยะทาง-การกระจัด -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 _
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ครบ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ สธป. ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ สอนลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Finding words
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว22102 นภา แจ้งคะแนนและส่งงานค้าง -
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์สร้างสรรค์ นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา นาฏศิลป์สร้างสรรค์ นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Unit 3 vocabulary page 36
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง ประดิษฐ์นาฬิกาจากแผ่นซีดี -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Compound Words
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ22201 Adoni ISP J / TCP K 1,2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Review unit 1-2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การหาปริมาตรของปริซึม ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 อ22201 Adoni Review/Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การหาพื้นที่ผิวของปริซึม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส22201 แพรวพรรณ สธป ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 5 อ22201 Adoni Review/Review 22
พุธ ที่ 12/07/2566 3 พ22101 เอกปกรณ์ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน นักเรียนขาดเรียน 5 คน เลขที่ 1 8 11 22 39
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน นักเรียนขาดเรียน 5 คน เลขที่ 1 8 11 22 39
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 จำนวนจริง ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 อ22201 Adoni ISP E /ISP Review 22, 38
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 คิดบวกชีวิตบวก -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การหาค่ากรณฑ์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรม3.1เซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรม3.1เซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ คาบลูกเสือ เปิดกอง ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ22201 Daniel TCP G, TCP D, 1, 22
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ส22201 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค22203 พรชัย สอบกลางภาคนอกตาราง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค22203 พรชัย สอบกลางภาคนอกตาราง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา International Day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 7 ณัฐกฤต (ลาป่วย) 17 เมธานนท์ (ลาป่วย) 33 ภัทรวดี (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมอุปกรณ์ 7 9 30
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ การหาค่ารากที่สาม 7,17,33
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Describing people
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 H, ISP2 D 7, 11, 17, 21, 25, 33, 37
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Where do you live? 9
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การหาค่ารากที่สอง ขาดสัณวัช
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว22102 นภา ใบงาน3.1 ข้อ1 26
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว22102 นภา ใบงาน3.1 ข้อ1 26
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ส22201 แพรวพรรณ สธป. ขาดสัณหวัช
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ สวนสนามลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา สวนสนามลูกเสือ
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี สังคมและวัฒนธรรมทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 อ22201 Adoni TCP D / TCP G
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว22102 นภา แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2 -
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ สอนเสริม ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง วิจารณืการแสดง เลขที่ 40 ลาไปซ้อมดนตรีวงโยธวางานสวนสนาม
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง วิจารณืการแสดง เลขที่ 40 ลาไปซ้อมดนตรีวงโยธวางานสวนสนาม
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค22203 พรชัย พีทาโกรัส
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค22203 พรชัย พีทาโกรัส
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Uncover sports
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ท22101 ชัยยุทธ ฝึกคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท22101 ชัยยุทธ สรุปการสร้างคำ และประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ สรุปการสร้างคำ และประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ อันตรายจากไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ อันตรายจากไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ การหารากที่สอง ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ส22201 แพรวพรรณ รากที่สอง ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 อ22201 Adoni ISP I / TCP D
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ ทำงานค้าง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ ติดตามงาน ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Writing and replying invitation
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 21/06/2566 5 อ22201 Adoni TCP H 41
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว22102 นภา ใบงานที่2.3 -
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบสร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา สอบสร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Project work weekend plan
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 อ22201 Daniel Speaking Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.4 เรื่อง น้ำใจ -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส22103 วิภา การปกครองอาณาจักรอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมๆหว้ครู -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว22102 นภา ใบงานที่2.2 -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Match in the picture , listen then fill in the blank 17(ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี เรียนลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 17 เมธานนท์ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2G TCP F 17, 41
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสAdvances -
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสAdvances -
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Ask and answer questions about fun activities
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ท22011 ชัยยุทธ การสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟฟ้า -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ22101 ฉัตรรวี Poster
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนบทที่ 1 27
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 G TCP F 27
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ส22103 วิภา จตุสดมภ์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 27
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส22103 วิภา กำเนิดกรุงศรีอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Giving answer key unit 1 36 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมที่2.3 7
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่2.3 7
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Vocab writing test
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป (ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ) แจกแผนที่ทวีปยุโรปให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศพร้อมแยกภูมิภาค ส่งสิ้นเดือนมิถุนายน 27 กัญญาณัฐ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 F, TCP E 27, 41
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว22102 นภา ใบงาน2.2 -
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม 27
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 28 36 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 28 36 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Writing a business plan , unit 2 15
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 อ22201 Daniel TCP E, ISP2 F 7, 16, 36
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ส22101 ฐาปนี ทวีปยุโรปและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 7 ณัฐกฤต (ลาป่วย) 16 ภูมิพชร (ลาป่วย) 36 สุพิชญา (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ 30
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม /ใบงานที่ 1.3 16(ลา)17(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Possessive adj 5,6,15,23
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ 30
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส22103 วิภา การตีความ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 2.1 -2.2 16
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 2.1 -2.2 16
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Reading, true false
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ22201 Daniel TCP C, ISP2 B 16, 35
พุธ ที่ 31/05/2566 3 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว22102 นภา ใบงานที่2.1เรื่ององค์ประกอบของสารละลาย 16
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบ เรียนวันจันทร์ลืมบันทึกการสอนค่ะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 อ 22101 ลภัสรดา Match the Definition
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ท22101 ชัยยุทธ สอบเก็บคะแนนอ่านทำนองเสนาะ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ส22103 วิภา ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 30,33,39
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส เลขที่ 30,33,39
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Introduce someone important
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ คำศัพท์ในบทเรียนรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนท
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 A, ISP2 B 26, 22, 38
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่ : งานทำท้ายคาบหากไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านส่งวันพุธหน้า) 22 อชิตพล (ลาป่วย) 27 กัญญาณัฐ (ลาป่วย) 38 อภิญญารัตน์ (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ชุมนุม 22 และ 27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว เลขที่ 22 อชิตพล (ลาป่วย) เลขที่ 27 กัญญาณัฐ (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ การหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 22 และ 27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส22103 วิภา ปทุมธานี คำขวัญ 22, 27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว22102 นภา ส่งงานกิจกรรมที่1.1 และสรุปเนื้อหาเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 22,27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว22102 นภา ส่งงานกิจกรรมที่1.1 และสรุปเนื้อหาเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 22,27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ สธป. 22 และ 27
พุธ ที่ 24/05/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Present Simple, role play
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ 1 กตัญญู (ลาป่วย) 17 เมธานนท์ (ลาป่วย) 36 สุพิชญา (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ22201 Daniel TCP A, TCP C 1, 17, 22, 26, 28, 35, 36,
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรม 1.1 1,17,36
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ22103 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนนในรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ 6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิการการเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ22103 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนนในรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ 6 นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิการการเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ 6นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิบายการเก็บคะแนนในคาบเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ท22101 ชัยยุทธ ความเป็นมา,ถอดคำประพันธ์รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือเรียนศิลปะ 6นาฏศิลป์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา อธิบายการเก็บคะแนนในคาบเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส22103 วิภา ประวัติศาสตร์ปทุมธานี ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้เเจงรายละเอียดวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้เเจงรายละเอียดวิชา
อังคาร ที่ 22/05/2566 8 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ ฝึกอ่านทำนองเสนาะในบทเรียน,ความเป็นมารามเกียรติ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ข้อตกลงในชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ข้อตกลงในชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ 22101 ลภัสรดา Introduce yourself by using Canva
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ลงชื่อในใบรายชื่อ ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ชี้แจงเนื้อหา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน เกณฑ์การผ่าน แนะนำตัวเอง ใบงานนี่คือตัวฉัน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส22201 แพรวพรรณ ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา เเจกหนังสือ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส22103 วิภา การเข้า Classroom , เว็ปไซค์รายวิชา , สำรวจนักเรียน , แจกหนังสือ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว22102 นภา ชี้แจงจุดประสงค์/อธิบายรายวิชา/แจกหนังสือ/ปฐมนิเทศ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว22102 นภา ชี้แจงจุดประสงค์/อธิบายรายวิชา/แจกหนังสือ/ปฐมนิเทศ -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ