รายงานการสอนห้อง ม.213 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 อ22201 Adoni ISP2 Review / TCP Review 21, 42
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ โมเมนต์ แรงสนามของแรง 30 40
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ โมเมนต์ แรงสนามของแรง 30 40
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 เรื่อง จ่อยนายแน่มาก 14,30
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 อ22201 Adoni TCP P / Review 14
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 อ22201 Adoni ISP2 O 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงดันของของเหลว แรงพยุง 19
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงดันของของเหลว แรงพยุง 19
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรง แรงดันของของเหลว -
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ค22101 พรชัย พหุนาม -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ22201 Adoni TCP N / ISP2 N 10, 21, 31, 33, 36
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเสียดทาน 35
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเสียดทาน 35
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 2 5 7 9 11 12 14 15 23 26 27 30 39
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา 2 5 7 9 11 12 14 15 23 26 27 30 39
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ แรงลัพธ์ 2 4 5 7 9 10 14 15 16 23 26 27 37 38 39
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 อ22201 Adoni TCP P / TCP M
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 อ22201 Adoni TCP N / Listening test 10, 21, 25,
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเร็ว อัตราเร็ว 6 31
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเร็ว อัตราเร็ว 6 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเร็ว อัตราเร็ว 6 10 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค22203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ค22203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ค22101 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 3
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 อ22201 Adoni Listening test / TCP L 10, 12, 21, 24,
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว -
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว -
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ค22203 พรชัย เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ค22101 พรชัย การแปลงทางเรขาคณิต -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 อบายมุข6 -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ22201 Adoni TCP K / TCP L
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 อ22201 Adoni ISP K/ TCP J 10, 12
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 J 5, 9, 11, 31, 33, 37, 38, 41 They skipped class. Some came to the classroom door and ran away when they saw me look at them.
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบประสาท สอบปรับคะแนนกลางภาค 29 34
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบประสาท สอบปรับคะแนนกลางภาค 29 34
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ค22101 พรชัย การแปลงทางเรขาคณิต -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ ผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 ยาเสพติดให้โทษ 34
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 อ22201 Adoni TCP J / ISP J 10,29,33,34
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค22101 พรชัย ซ่อมกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 2
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 2
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา นำเสนองาน กิจกรรมที่ 3.3 ปักหมุดแผนที่เศรษฐกิจในทวีปยุโรป นักกีฬา
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 I20201 เบญจวรรณ บทที่1
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 I20201 เบญจวรรณ บทที่1
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Vocabulary review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมที่ 3.3 นำเสนองานกลุ่ม กิจกรรมปักหมุดทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป นักกีฬา (อนันดา พงศกร ปฏิภานต์)
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบขับถ่าย สรุปทบทวนก่อนสอบ 2 19 29
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบขับถ่าย สรุปทบทวนก่อนสอบ 2 19 29
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ22101 คนึงนิจ Grammar Kahoot
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ระบบขับถ่าย 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ค22101 พรชัย พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด 13
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ22201 Daniel TCP G, TCP Review 13
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด 26
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Exercise unit 2
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค22101 พรชัย สอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ส22103 นภัทร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมอยุธยา 13
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 I20201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 I20201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Test
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 D, TCP D
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา ทบทวนลักษณะประชาร สังคมของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมอุปกรณ์ -
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ22101 คนึงนิจ Key
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค22203 พรชัย สอบกลางภาคนอกตาราง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค22203 พรชัย สอบกลางภาคนอกตาราง -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 คุณค่าในตัวเอง 15,33,41
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ22201 Daniel TCP H, TCP D 15. 33, 41
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค22101 พรชัย ทดสอบหลังเรียน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ส22103 นภัทร เศรษฐกิจสมัยอยุธยา 15,33,41
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 1
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 I20201 เบญจวรรณ บทที่ 1
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Reading
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 H 7, 8, 10, 12, 21, 26
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา ทรัพยากรของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง สารละลาย กิจกรรม 3.3 กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจร 16
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง สารละลาย กิจกรรม 3.3 กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจร 16
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างหัวใจ -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ Quizการสร้างคำ,ประโยค
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค22203 พรชัย พีทาโกรัส
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค22203 พรชัย พีทาโกรัส
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท22101 ชัยยุทธ ฝึกคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 G, TCP F 15, 36
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Wh-Questions
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท22101 ชัยยุทธ ประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค22101 พรชัย การดำเนินการกรณฑ์ที่2 -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ส22103 นภัทร นำเสนอการปกครองอยุธยา(จบ) 25,36
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตอากาศในทวีปยุโรป (ส่งสมุด)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 I20201 เบญจวรรณ ตรวจงานบทที่ 1
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 I20201 เบญจวรรณ ตรวจงานบทที่ 1
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Possessive Adjective
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 D, TCP G 6, 18, 21
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ส22103 นภัทร ชิ้นงานอยุธยา 6,9,12,18,38
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมการทดลองงานบูรณาการศึกษาความเข้มข้นสารสกัดจากเบญจรงค์ห้าสี 6 9 12 18 38
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมการทดลองงานบูรณาการศึกษาความเข้มข้นสารสกัดจากเบญจรงค์ห้าสี 6 9 12 18 38
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ การคำนวณค่าไฟฟ้า
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ การคำนวณค่าไฟฟ้า
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ คำนวณความเข้มข้นของสารละลาย 5 6 9 11 12 18 32 38
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ง20250 บุณย์เรือง การตัดและติดลาย 5 6 9 11 12 18
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ง20250 บุณย์เรือง การตัดและติดลาย 5 6 9 11 12 18
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค22101 พรชัย รากที่สอง -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ 2, 31, (ลากิจ) 6,5,9,18,(ติดโควิด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ22201 Daniel TCPF/ TCP G 2,5,6,9,16,
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Adverbs of frequency
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค22101 พรชัย จำนวนอตรรกยะ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น+กลาง 2,5,6,9,31
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 I20201 เบญจวรรณ ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 I20201 เบญจวรรณ ที่มาและความสำคัญของปัญหา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 อ22201 Daniel Speaking Test 1, 10, 21, 23, 27, 41
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเข้มข้นของสารละลาย ทำใบงาน 2.3 -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ ความเข้มข้นของสารละลาย ทำใบงาน 2.3 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารในหน่วยร้อยละ 35
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ การสร้างคำ
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสAdvances -
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสAdvances -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค22101 พรชัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม- -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ22201 Daniel TCP E, ISP B 1, 10, 16, 35
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ22101 รวิพล นัดเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค22101 พรชัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส22103 นภัทร การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 1,16
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา ภูมิภาคของทวีปยุโรป ลักษณะภูมิประเทศ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 I20201 เบญจวรรณ การเขียนความเป็นมาและความสำคัญ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 I20201 เบญจวรรณ การเขียนความเป็นมาและความสำคัญ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ22101 ฉัตรรวี Worksheet
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค22101 พรชัย สอบเก็บคะแนนครั้งที่2 -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 F, ISP2 G
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส22103 นภัทร การประเมินคุณค่าของหลักฐาน -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ใบงาน 2.2 สภาพละลายได้ของสาร -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค22203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟฟ้า -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟฟ้า -
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค22101 พรชัย เฉลยแบบทดสอบ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา เก็บคะแนน กิจกรรมที่ 1.1 ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ ตั้งใจเรียนดี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 I20201 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา และให้นักเรียนร่วมกันคิดหัวข้อ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 I20201 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา และให้นักเรียนร่วมกันคิดหัวข้อ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค22101 พรชัย สอบเก็บคะแนนหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 B, G,
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา เฉลยแบบฝึกหัด สอนเรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ มาครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส22103 นภัทร นำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.3 ตัวทำละลายและตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.3 ตัวทำละลายและตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบงานประดิษฐ์ -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ท22101 ชัยยุทธ สรุปเนื้อหาสอบอ่านทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรม 2.1 จำแนกตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไร -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ท22101 ชัยยุทธ สอบเก็บคะแนนอ่านทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว20221 เสาวภา ปิโตรเลียม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค22101 พรชัย โจทย์ปัญหาพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ22201 Daniel TCP C, TCP E
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Verb to be Verb to do
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท22101 ชัยยุทธ วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส22103 นภัทร นำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง มาตราส่วน การคำนวณระยะทางของแผนที่ (การบ้าน คำนวณระยะทางของแผนที่ ส่งวันที่ 1/05/66) มาครบ ตั้งใจเรียนดี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรีสากล เรื่ององค์ประกอบของดนตรี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 I20201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 I20201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ22101 คนึงนิจ Role playing
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 B, TCP A 5
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 1 มาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์ ในแผนที่ ทบทวนความหมาย ประเภทของแผนที่ มาครบ เด็กๆ ให้ความสนใจ ตั้งใจเรียนดี
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส22103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 10
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาหด้อย่างไร จิตวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว22101 เพ็ญจันทร์ กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาหด้อย่างไร จิตวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ22101 คนึงนิจ Conversation
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว22101 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล จัดกลุ่มการเรียน แจกหนังสือเรียน วิทย์ 3 วิทย์ 4 23
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท22010 ชัยยุทธ ความเป็นมาและฝึกอ่านทำนองเสนาะรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค22203 พรชัย แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค22203 พรชัย แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้แจงรายละเอียด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้แจงรายละเอียด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค22101 พรชัย ความสัมพันธ์ของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 1.1 นี่คือตัวฉัน การแนะนำตัวผ่านในงานเรื่อง นี่คือต้วฉัน 2
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ22201 Daniel TCP A, TPC C
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ22101 คนึงนิจ Introduce yourself
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท22101 ชัยยุทธ แจ้งหนังสือ ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค22101 พรชัย ความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส22103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา 2
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 พ22101 เอกปกรณ์ แนะนำเนื้อหาและกิจกรรมการสอน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค22203 พรชัย แนะนำรายวิชาพร้อมทั้งบอกข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ22101 คนึงนิจ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา ชี้แจงเนื้อหาที่จะเรียน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค22101 พรชัย แนะรายวิชา เรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงในการเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 อ22201 Daniel ISP2 A
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง รับอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ