รายงานการสอนห้อง ม.210 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 อ22201 Adoni TCP P / Review
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ท22101 ดุษณี ทดสอบเรื่องศิลาจารึกหลักที่1 -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ค22201 สุจินตนา สรุปงาน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา ติดตามงานค้าง
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ศ22103 อรรถยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิต 2566 และแปรอักษรให้ครูเกษียณ
พุธ ที่ 06/09/2566 1 ศ22103 อรรถยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิต 2566 และแปรอักษรให้ครูเกษียณ
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 จ่อยนายแน่มาก -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 อ22201 Adoni ISP2 O
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ท22101 ดุษณี ทำแบบทดสอบเรื่องกาฟัง การดู การพูด -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ว22102 นภา ตรวจแบบฝึกหัด และเฉลย
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ว22102 นภา ตรวจแบบฝึกหัด และเฉลย
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 N, TCP P
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ท22101 ดุษณี กลอนสุภาพ 15
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ว22102 นภา แรงดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต์
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Unit test
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 3 คน 26 30 37
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่5 นาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียนขาดเรียน 3 คน 26 30 37
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ท22101 ดุษณี วิเคราะห์คุณค่าศิลาจารึกหลักที่1 37ลากิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Famous works of art
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 อ22201 Adoni Review
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ท22101 ดุษณี ฝึกคัดตัวอักษรลายสือไทย -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 อ22201 Daniel TCP N, ISP2 N 25, 27, 31
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ท22101 ดุษณี ฝึกเขียนสระ และตัวเลขไทย ลายสือไทย 27,38
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว22102 นภา แรงดันของของเหลว แรงพยุง -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ว22102 นภา แรงดันของของเหลว แรงพยุง -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ว22102 นภา แรง เเรงเสียดทาน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Describe the object
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ การหารพหุนาม 5, 27
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ 22101 ลภัสรดา Describe and object
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ การคูณพหุนาม
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.4 บุคลิกเสี่ยง 5,6,7,13,21,27,30(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 อ22201 Adoni TCP N / ISP2 M 5, 6, 7, 13, 16, 21, 27, 30
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท22101 ดุษณี บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก 5,6,7,13,16,21,27,30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ว22102 นภา ความเร็ว อัตราเร็ว 5,6,7,13,16,21,27,30
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ว22102 นภา ความเร็ว อัตราเร็ว 5,6,7,13,16,21,27,30
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 อ22201 Daniel Listening Test, ISP2 M 7, 30
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ท22101 ดุษณี ทดสอบอ่านทำนองเสนาะบทเสภาสามัคคีเสวก 7,30
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Make a sentence and give some examples of how to use prepositions of places 30 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 4.3 -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Key Grammar : Prepositions of place , singular and possessive nouns
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ การบวกลบพหุนาม
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ท22101 ดุษณี ศิลาจารึกหลักที่1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 15 ลากิจ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Watch the video and answer the question
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ เอกนาม
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ22201 Adoni Listening Test / TCP L 1, 42
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ การหมุน
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ว22102 นภา ใบงานที่4.2 -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Famous place to visit
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน ไปแข่งฟุตบอล เลขที่1
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน ไปแข่งฟุตบอล เลขที่1
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ท22101 ดุษณี บทสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา -
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Vocabulary page 38,40 ,writing the meaning
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3อบายมุข6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง นำเสนองาน -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 อ22201 Adoni TCP L/TCP J 23
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว22102 นภา ใบงาน4.2 -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ว22102 นภา ใบงาน4.2 -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 K 20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ท22101 ดุษณี หลักการฟังและดูสื่อ 20 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง 20 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Talk about errands and where to
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Where are you going?
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง 15ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 ค22201 สุจินตนา ทรงกระบอก 18 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ท22101 ดุษณี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 18 ลากิจ
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันหล่อเทียนพรรษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันหล่อเทียนพรรษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Exercise page 36
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ การแปลงทางเรขาคณิต 35
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค22201 สุจินตนา ทรงกระบอก -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 อ22201 Adoni TCP J / ISP J
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท22101 ดุษณี ทดสอบการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน สพฐ. -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ว22102 นภา สอบปรับคะแนนและงานที่ยังค้างส่ง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ว22102 นภา สอบปรับคะแนน และส่งงานที่ยังค้างส่ง -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ22201 Adoni ISP J / TCP K
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ บอกคะแนนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ค22201 สุจินตนา ทรงกระบอก -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Compound Words
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 อ22201 Adoni Review/Review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ท22101 ดุษณี ทบทวนการสร้างคำและรูปแบบประโยค 27
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ เคลียร์งาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ค22201 สุจินตนา ทบทวนเยื้อหาก่อนสอบกลาง 27 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Review unit 1-2
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ว22102 นภา ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา How to ….
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ ติวสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3.2 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3.2 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ท22101 ดุษณี ทบทวนเนื้อหาเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ปริซึม -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค22201 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ22201 Daniel TCP Review, TCP G
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท22101 ดุษณี ส่วนประกอบรายงานตอนกลางและตอนท้าย -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว22102 นภา ระบบหายใจ -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ว22102 นภา ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ22201 Adoni ISP E / ISP review 20
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ค22201 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม 20 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ว22102 นภา ระบบหายใจ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Talking about errands
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ค22201 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3.1 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ22101 ลภัสรดา National Flags
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทตามลักษณะของยาเสพติด -
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมอุปกรณ์ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค22201 สุจินตนา พื้นที่ผิวของปริซึม 37 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 อ22201 Daniel TCP D, TCP G
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท22101 ดุษณี หลักการเขียนเรียงความ 37 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่3.1 เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรมที่3.1 เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 9 อ22201 Daniel ISP2 D, ISP2 H 19, 31, 33
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 D, ISP2 H 19, 31, 33
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท22101 ดุษณี -หลักการคัดลายมือ -ฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ 13 ลากิจ 31 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ ปริมาตรปริซึม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา ปริซึม 19 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Review Unit1-2 19 (ลากิจ) 31(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 8 ว22102 นภา ใบงานที่3.1 หัวข้อที่1 -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ว22102 นภา ใบงานที่3.1 หัวข้อที่1 -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Exercise page 28
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา ปริซึม 19 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี สังคมและวัฒนธรรมทวีปยุโรป 19 ศิวาวุฒิ (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ท22101 ดุษณี -สวดมนต์ประจำเดือนมิ.ย. -นร.ดูคลิปวีดิโอของผู้สมัครเลือกตั้งประธานนร.ม.2 19 ลากิจ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี แบบฝึกหัดลักษณะทางกายภาพตองทวีปยุโรป (อากาศและทรัพยากรธรรมชาติ) ทำส่งในคาบ 38 รัตนมน (ลาป่วย)
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง เลขที่ 38 ขาดเรียน
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์การแสดง เลขที่ 38 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ท22101 ดุษณี แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการสร้างคำและรูปแบบประโยค จำนวน 10ข้อ เกณฑ์ผ่าน 8ข้อ -
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง นำเสนองานออกแบบ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 13 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 อ22201 Daniel TCP F, ISP2 H 13
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท22101 ดุษณี 1.ทบทวนประโยคความรวม 2.ประโยคความซ้อน 13 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว22102 นภา ใบงาน2.3 และเฉลยแบบฝึกหัด 13
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว22102 นภา ใบงาน2.3 และเฉลยแบบฝึกหัด 13
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 อ22201 Adoni TCP G / TCP D
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท22101 ดุษณี ประโยคความรวม และตัวอย่าง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา แบบฝึกหัดท้ายบท -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว22102 นภา แบบฝึดหัดเรื่องสารละลาย -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Replying invitation
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา พีทาโกรัส -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ส22103 วิภา เศรษฐกิจอยุธยา
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว22103 อรวิลาสินี การนำเสนองานผ่าน Canva 3
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว22103 อรวิลาสินี การนำเสนองานผ่าน Canva 3
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สอง
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี ลักษณะอากาศของทวีปยุโรป และชี้แจงงานบูรณาการวิชาสังคมศึกษา 3 กานต์พิภัช (ลาป่วย)
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2 เลขที่3 ขาดเรียน
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2 เลขที่3 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ท22101 ดุษณี ประโยคสามัญ 6 ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Present continuous 6
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ 6(ลากิจ)
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา 6
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ22201 Daniel TCP H
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท22101 ดุษณี ส่วนประกอบของประโยค _
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ22201 Daniel Speaking Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท22101 ดุษณี คำสนธิ (สระ พยัญชนะ นฤคหิต) และแบบฝึกทักษะ 3ข้อ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ สอบซ่อม เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรมที่2.3 -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Vocabulary for teacher’s day
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี นักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ พิธีไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี เรียนลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น มีนักเรียนขึ้นเรียนครบ และมีขออนุญาตไปซ้อมถือพานวันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น มีนักเรียนขึ้นเรียนครบ และมีขออนุญาตไปซ้อมถือพานวันไหว้ครู
อังคาร ที่ 13/06/2566 9 ท22101 ดุษณี กิจกรรมที่3,4,5 หน้าที่พลเมือง3 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ท22101 ดุษณี -คำสมาส -ตัวอย่างคำสมาส -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Talk about fun activities , match ti make complete sentences.
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สอง
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส22103 วิภา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปทุมธานี
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ ตรวจสุประจำปี 2566 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ ตรวจสุประจำปี 2566 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Listen and matc the picture with the talk
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ22201 Daniel TCP E, TCP F
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท22101 ดุษณี คำภาษาบาลี คำสันสกฤต ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท22101 ดุษณี ทดสอบท่องบทอาขยาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ ปราบนนทก -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนอตรรกยะ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนการวัด -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ว22102 นภา ใบงาน2.2 -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Test
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา การประยุทฤษฎีบทพีทาโกรัส 15 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี แบบฝึกหัด ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป (ทำในคาบ) 15 ภัทรพล (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 15
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส22103 วิภา อยุธยา 15
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว22103 อรวิลาสินี แบบทดสอบหลังเรียน ทบทวนเนื้อหา /เทคโนโลยีเบื้องต้น 15
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ว22103 อรวิลาสินี แบบทดสอบหลังเรียน ทบทวนเนื้อหา /เทคโนโลยีเบื้องต้น 15
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป แจกแผนที่ทวีปยุโรปให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศพร้อมแยกภูมิภาค ส่งสิ้นเดือนมิถุนายน 15 ภัทรพล (ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง สะท้อนพฤติกรรมอ เลขที่15(ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรียน 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระๆอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เลขที่ 15 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรียน 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระๆอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เลขที่ 15 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท22101 ดุษณี คำซ้อนและตัวอย่าง 15ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Writing a business plan, vocab unit 2 15
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนตรรกยะ 15
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส22103 วิภา การวิเคราะห์หลักฐานอยุธยา 15
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 B, ISP2 F,
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ท22101 ดุษณี -คำประสม -บันทึกการอ่าน2เรื่อง -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Interview famous person
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรม2.2 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Possessive adj
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท22101 ดุษณี กิจกรรมตรวจบุคลิกภาพ ม.2 ประจำเดือนมิย. -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส22103 วิภา ความคิดเห็น การตีความ 5
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว22103 อรวิลาสินี ระบบคอมพิวเตอร์/แบบทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ว22103 อรวิลาสินี ระบบคอมพิวเตอร์/แบบทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ท22101 ดุษณี -สาธิตท่ารำแม่บท -ฝึกท่องจำบทอาขยาน -ทำแบบทดสอบหลังเรียน10ข้อพร้อมเฉลย -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Match the definition, writing the word
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ส22103 วิภา หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่องรู้จักแนะแนว / ใบงานที่1.2 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่องรู้จักแนะแนว / ใบงานที่1.2 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค22201 สุจินตนา การวัดปริมาตรและน้ำหนัก 5 ลาไปเปลี่ยนเฝือก
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 อ22201 Daniel TCP C, TCP E 5
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท22101 ดุษณี บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 5 ไปพบแพทย์ตามนัด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว22102 นภา ใบงานที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 2.1 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว22102 นภา ใบงานที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 2.1 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ 12, 16, 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Gramma ,speaking vocab
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ว22102 นภา สรุปเนื้อหาเรื่องหน่วยที่1เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จบหน่วยที่1 12,16,30
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Listen and answer page 9
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ 12, 16, 30 ลาป่วยเนื่องจากติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่) 12 ปัณณวิชญ์ (ลาป่วย) 16 ภาสกร (ลาป่วย) 30 ปริญดา (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท22101 ดุษณี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ -การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 12 ,16, 30 ป่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส22103 วิภา ปทุมธานี
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ 12 ปัณณวิชญ์ (ลาป่วย) 16 ภาสกร (ลาป่วย) 30 ปริญดา (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา อธิบายโครงสร้างรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ แจกหนังสือเรียน ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อใช้ในการทำงานในครั้งหน้า ขาดเรียน 3 คน เนื่องจากเป็นโควิด เลขที่ 12 16 30
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา อธิบายโครงสร้างรายวิชาศิลปะ 6 นาฏศิลป์ แจกหนังสือเรียน ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อใช้ในการทำงานในครั้งหน้า ขาดเรียน 3 คน เนื่องจากเป็นโควิด เลขที่ 12 16 30
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค22101 เบญจวรรณ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส22103 วิภา สำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล คำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนน การปฏิบัติในห้องเรียน 12, 30
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แนะนำตัวเองผ่านใบงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน 12 (ลาป่วยโควิด19) 30 (ลาป่วยโควิด19)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส22103 วิภา ปทุมธานี หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แนะนำตัวเองผ่านใบงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน 12 (ลาป่วยโควิด19) 30 (ลาป่วยโควิด19)
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา Listening part , exercise page 7-8 25 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้เเจงรายละเอียด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำตัว ชี้เเจงรายละเอียด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค22201 สุจินตนา การวัดพื้นที่ เลขที่ 12, 30 ลาป่วย เพราะติดโควิด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 อ22201 Daniel TCP A, TCP C 12, 30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท22101 ดุษณี ลักษณะคำประพันธ์กลอนบทละคร 12,30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1เรื่องความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1เรื่องความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1ความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1ความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ22201 Daniel ISP2 A, TCP A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท22101 ดุษณี แนะนำการเรียน ท22101 _
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค22201 สุจินตนา การวัดความยาว -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ 22101 ลภัสรดา สำรวจพฤติกรรมในรายวิชาเป็นรายบุคคล ทำงานใน Canva หัวข้อ Myself
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา แจกหนังสือ เกณฑ์คะแนน Introduce yourself
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค22201 สุจินตนา แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียนสังคมศึกษา และชี้แจงเนื้อหา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค22101 เบญจวรรณ กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้องและนักเรียนรับสมุด
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว22102 นภา ปฐมนิเทศ/แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้/แจกหนังสือ 1
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ