รายงานการสอนห้อง ม.109 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนเนื้อหาเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน 2,5,7,8,10,14,15,17,18,20,22,25,29,30
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ21201 Oliver REV 2,5,7.8,10,14,18,20,22,30,15,17,25.27,
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย 8,29,37
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 37 สมิตา
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ละครไทย ครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ ข้อคิด
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติดครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา โอเชียเนีย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-P 22,32
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ21201 Oliver TCP-K 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ง21101 วรรณี อาหาร -
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย 7,15
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 2 ณธรา ,เลขที่ 15 ฤาชา
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบเรื่อรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 2 (ขาด) ,15 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย 15
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-O 15
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
พุธ ที่ 23/08/2566 5 อ21201 Oliver TCP-O,P 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ง21101 วรรณี เก็บงานติดกระดุม -
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คำเป็นคำตาย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ สอบเต้นกำำเคียว ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล _
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 16/08/2566 5 อ21201 Oliver TCP-N 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ง21101 วรรณี การแต่งกาย -
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงสระ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 16 ศตายุ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ แบบฝึกหัดราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ศึกษาค้นคว้า google site 16
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ บทวิเคราะห์ราชาธิราช
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-M 0
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 09/08/2566 5 อ21201 Oliver listening test &TCP-L 0
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มเต้นกำรำเคียว 12
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ21101 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมายน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-K.J 0
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ สอบคัดกรองการอ่านการเขียน
พุธ ที่ 26/07/2566 5 อ21201 Oliver TCP-J 8,24
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ง21101 วรรณี การจัดห้อง 4 34
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Vocabulary : Rooms in my house
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 8 ธนธรณ์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (รำวง) 8 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Review
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ติดตามการส่งงาน คะแนนสอบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ว 21101 ไปรยา การใช้กล้องจุลทรรศน์
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ว 21101 ไปรยา การใช้กล้องจุลทรรศน์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ศ 21102 วิมล ศึกษา ค้นคว้า Google site -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ21201 Oliver review 0
พุธ ที่ 12/07/2566 5 อ21201 Oliver review 9
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ง21101 วรรณี การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า -
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Exercise this-these-that-those
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Exercise Unit 2
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ศ 21102 วิมล เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว 21101 ไปรยา การสร้างแบบจำลองอะตอม
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว 21101 ไปรยา การสร้างแบบจำลองอะตอม
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจประเทศไทย 27
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-G,H 0
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ21201 Oliver TCP=D 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ นักเรียนร่วมกิจกรรมงาน International Day 2023
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 14 ฤทธาดล ,เลขที่ 17 ศิวัช
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกทักษะปฏิบัติรำวงมาตรฐาน 14 , 17 ขาด
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 9 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้ำ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 2 (ณธรา)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Present Simple
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ทำแบบทดสอบเรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทย 2
พุธ ที่ 28/06/2566 5 อ21201 Oliver TCP G AND E 26
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา infographicพฤติกรรมการบริโภค ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Supply list
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี WH Question
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 39 สิร์ยาพัชร
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีไทย 39 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ 39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ 39
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ การสร้างคำ คำมูล
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว 21101 ไปรยา ธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา ธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 39
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย แบบทดสอนก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย แบบทดสอนก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-H 0
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ส21103 โรจนัสถ์ ทำงานวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 21/06/2566 5 อ21201 Oliver TCP-H 5,39
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ง21101 วรรณี อุปกรณ์ทำความสะอาด 39
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 39 (โควิด)
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สรุปนิราศภูเขาทอง
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Demonstrative
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค21201 จิตลดา สอบเรื่องการสร้างทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Pre test Unit 2
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Review Unit1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ สอบอาขยาน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ การคัดลายมือ
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ หลักฐานทาบประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 อ21201 Oliver TCP-F 0
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ง21121 วรรณี วาดภาพอุปกรณ์ทำความสะอาด 19
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา D,S 19
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Post-test Unit 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Short Answer
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Ben’s Big family
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ศ 21102 วิมล งานค้าง -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่น
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่น
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์ 28
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ค่านิยมการบริโภค 28
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว21103 อรวิลาสินี ใบงานระบบทางเทคโนโลยี/สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/แบบทดสอบหลังเรียน 28
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี ใบงานระบบทางเทคโนโลยี/สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/แบบทดสอบหลังเรียน 28
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-F 28
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 28 พิชชาภา ชุ่มชื่น
พุธ ที่ 07/06/2566 5 อ21201 Oliver TCP-E 28
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ง21101 วรรณี ความสำคั ญของบ้าน 28 39
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 4,28,39
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Possessive Adjective
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค21201 จิตลดา การสร้างมุม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ศ 21102 วิมล การขับร้อง 33 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Occupation
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 33
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 33 ลลนา(ขาด)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา พฤติกรรมการบริโภค ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ เลขที่ 6 ทีฆกฤติน(ป่วยโควิค),เลขที่ 38 สิมิลัณ(ป่วยโควิค)
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ21201 Oliver TCP-C 6,38
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ง21101 วรรณี ครอบครัว 19
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง 2 6 38 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Do exercise in workbook
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ21101 เฉลิมศรี Vocabulary
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Apostrophe s
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ท21201 อภันตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ เลขที่ 28 สิมิลัณ(ป่วยโควิค)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มฝึกทักษะ เตรียมสอบนาฏยศัพท์ ภาษาท่า 38 (โควิด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี My family
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี 21
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ เลขที่ 21 เด็กหญิงขวัญชนก
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดสารบริสุทธิ์และสารผสม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดสารบริสุทธิ์และสารผสม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว 21101 ไปรยา สมบัติของสารบริสุทธิ์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-A 21
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์และการเทียบศักราช
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ21201 Oliver TCP-A 0
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ21201 Oliver TCP-A 8
อังคาร ที่ 23/05/2566 9 ค21201 จิตลดา การสร้างส่วนของเส้นตรง
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 10
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง 10 ลา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ง21101 วรรณี แจงการเก็บคะแนน ครอบครัวของฉัน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท21201 อภันตรี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรรษา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ ทำความรู้จักรายวิชา รู้จักนักเรียนรายบุคคล
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร? -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา และนาฏยศัพท์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี แนะนำรายวิชา ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ หลักการคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว 21101 ไปรยา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว 21101 ไปรยา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชิ้า ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องแกรนด์การ่าโรส และโดม
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ