รายงานการสอนห้อง ม.108 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ง.21101 วรรณี ทบทวน -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงานและเก็บคะแนนเพิ่มเติม เลขที่ 6,10 ลา
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ค21101 ธนกร ทบทวนเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงานและทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน ด.ญ.ชาลิสา ทองอินทร์ เลขที่ 23 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว21101 กินรี ธาตุอาหารของพืช และการลำเลียงน้ำ อาหารของพืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ว21101 กินรี ธาตุอาหารของพืช และการลำเลียงน้ำ อาหารของพืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 อ21201 Oliver TCP-M 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว21101 กินรี การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-P 8
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ ทศนิยม
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ท21101 อุมาพร โคลงโลกนิติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ท21101 อุมาพร โคลงโลกนิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค21101 ธนกร หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 อ21201 Oliver TCP-P,O 0
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ค21101 ธนกร สอบเก็บคะแนนเลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ เศษส่วนและทศนิยม
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 8 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว21101 กินรี ทดสอบเรื่องเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ เสียงในภาษาไทย
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-O 14
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การหารเศษส่วน เลขที่ 14 ลา
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ท21101 อุมาพร แบบทดสอบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ การสืบค้นสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะการสืบค้นสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท21101 อุมาพร อักษรไตรยางศ์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 อ21201 Oliver TCP-N 0
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ง21101 วรรณี ติดกระดุม -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ง.21101 วรรณี ติดกระดุม 11
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ โจทย์การบวกและการลบเศษส่วน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ท21101 อุมาพร ตรวจแบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ค21101 ธนกร สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 16/08/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการบวกการลบเศษส่วน
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ท21101 อุมาพร เสียงในภาษาไทย
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ21101 พระเอก Unit3: Writing
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ21101 พระเอก Unit3: review there is / are (some any) and prepositions of place
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 ท21101 อุมาพร แต่งกาพย์ยานี 11
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ท21101 อุมาพร นักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ21101 พระเอก Unit3: Vocabulary (Preposition of place)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว21101 กินรี กิจกรรมโลกใต้กล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ว21101 กินรี กิจกรรมโลกใต้กล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ21201 Oliver listening test,TCP-L 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ21101 พระเอก Unit3: Listening
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว21101 กินรี ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 ท21101 อุมาพร ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ค21101 ธนกร พิธีถวายพระพรชัยมงคลร. 10
พุธ ที่ 26/07/2566 7 อ21201 Oliver ISP-K 12,28,40
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ท21101 อุมาพร สอบแก้ตัว
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking (Room and Furniture)
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ท21101 อุมาพร แบบคัดกรองการอ่าน เขียน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 อ21201 Oliver TCP-J 15
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค21101 ธนกร ติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ.21101 พระเอก Unit3: Introduction
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ง.21101 วรรณี การจัดห้อง 40
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค21101 ธนกร การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ท21101 อุมาพร ตามงานค้าง แจ้งคะแนนเก็บ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค21101 ธนกร การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจแบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ท21101 อุมาพร เคลียร์งานค้าง
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว21204 ไปรยา กิจกรรมการทดลองน้ำสีเคลื่อนที่ได้อย่างไร
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว21204 ไปรยา กิจกรรมการทดลองน้ำสีเคลื่อนที่ได้อย่างไร
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ส21103 นภัทร แนวข้อสอบ 31
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ/แบบฝึกทักษะ/ติดตามงานค้าง ด.ญ.ปภาดา ชั่งจันทร์ เลขที่ 31 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท21101 อุมาพร สรุปบทเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ21101 พระเอก Unit2: writing
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว21101 กินรี การจำแนกธาตุและการนำไปใช้ประโยชน์ แบบฝึกเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ว21101 กินรี การจำแนกธาตุและการนำไปใช้ประโยชน์ แบบฝึกเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทย -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวนที่กำหนดให้ -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ21201 Oliver review 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ง.21101 วรรณี การประหยัดพลังงาน -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ประเภทของสถาบันการเงิน -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว21101 กินรี สมบัติของธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบเรื่องความกลมกลืน
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ21201 Oliver ISP2 E,D
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ท21101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะการสร้างคำ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ว21204 ไปรยา กิจกรรมการทดลอง
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว21204 ไปรยา กิจกรรมการทดลอง
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท21101 อุมาพร กิจกรรม international day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของสถาบันการเงิน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ21201 Oliver TCP-G 0
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค21101 ธนกร ทัศนศึกษา -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ กิจกรรมกลุ่ม ประเภทของสถาบันการเงิน -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค21101 ธนกร ทบทวนการเขียนเลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ การสร้างคำ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว21204 ไปรยา ทดลองการแยกชั้นของของเหลวที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 2
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว21204 ไปรยา ทดลองการแยกชั้นของของเหลวที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 2
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ21101 พระเอก Test review unit 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ส21103 นภัทร ทวารวดี 2,10
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ21101 พระเอก Pre test : present simple tense
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว21101 กินรี ปฎิบัติการ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว21101 กินรี ปฎิบัติการ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค21101 ธนกร การดำเนินการของเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-H 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค21101 ธนกร การแปลงฐานของเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ง21101 วรรณี ส่งถนอมอาหาร -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส21103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ท21101 อุมาพร คำซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 21/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-D 0
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ท21101 อุมาพร การสร้างคำในภาษาไทย
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว21204 ไปรยา กิจกรรมเรือลอยได้อย่างไร
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว21204 ไปรยา กิจกรรมเรือลอยได้อย่างไร
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ21101 พระเอก Unit2: listening
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้/แบบทดสอบก่อนเรียน/ท่องการจัๆดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ21101 พระเอก Unit 2 : introduction
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-F 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ง21101 วรรณี การทำความสะอาด -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค21101 ธนกร พิธีไหว้ครู -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ กราฟอุปสงค์ อุปทาน เลขที่ 16 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ท21101 อุมาพร บทวิเคราะห์นิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 14/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-G 0
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก ตัวแทนนักเรียน 10 คนทำพานไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท21101 อุมาพร คำศัพท์นิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว21204 ไปรยา การกำหนดและควบคุมตัวแปร
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว21204 ไปรยา การกำหนดและควบคุมตัวแปร
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ21101 พระเอก Project
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ประเภทและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ.21101 พระเอก Writing (Adjective)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว21101 กินรี ความหนาแน่น
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว21101 กินรี ความหนาแน่น
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-E 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ.21101 พระเอก Writing
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ง21101 วรรณี อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน _
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 23(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ การคุ้มครองผู้บริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว21101 กินรี จุดเดือดจุดหลอมเหลว น่ารัก ตั้งใจเรียนทุกคน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค21101 ธนกร สมบัติของจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-F 0
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว21204 ไปรยา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว21204 ไปรยา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ.21101 พระเอก Listening
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค21101 ธนกร การหารจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ21101 รวิพล เกมทายอาชีพ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบปรัสาทส่วนกลาง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบไทย -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ พฤติกรรมการบริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว21101 กินรี จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ท21101 อุมาพร ประวัติความเป็นมานิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุหลักการใช้สี
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค21101 ธนกร การคูณจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-B 0
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ การแข่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท21101 อุมาพร ฝึกการคัดลายมือ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว21204 ไปรยา ความสำคัญของวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว21204 ไปรยา ความสำคัญของวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ21101 พระเอก Course introduction/Family
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานเรื่องความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ญ.อรดนิตา จงจตรุโชค เลขที่ 39 ลาป่วย (โควิด-19)
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว21103 รุตชเดช การใช้โปรแกรม canva 39 ลาป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช การใช้โปรแกรม canva 19 ลาป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช การใช้โปรแกรม canva 39 ลาป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช การใช้โปรแกรม canva 19 ลาป่วยโควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 39
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 39
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ เลขที่ 39 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค21101 ธนกร ทดสอบย่อยการบวกและการลบจำนวนเต็ม 39โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค21101 ธนกร การลบจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพยากรการผลิต -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว21101 กินรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมาครบ ตั้งใจเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค21101 ธนกร การบวกจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-A 0
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน แบบฝึกทักษะที่ 1
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ท21101 อุมาพร การคัดลายมือ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว21204 ไปรยา แบ่งกลุ่ม แนะนำวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว21204 ไปรยา แบ่งกลุ่ม แนะนำวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชา/แนะนำการใช้ Google Classroom และแนะนำ Google Site -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส21103 นภัทร เวลาและช่วงเวลา (ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ) -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท21101 อุมาพร ฝึกการอ่านท่องจำบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช การแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช การแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช เทคโนโลยีในอนาคต
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช การแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช การแก้ปัญหา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว21101 กินรี เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว21101 กินรี เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค21101 ธนกร จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ21201 Oliver TCP A 6,
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค21101 ธนกร ชนิดของจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา 17
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 17 ลา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว21101 กินรี แนะนำรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 โครงสร้างเวลาเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท21101 อุมาพร แจกหนังสือเรียน/แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค21101 ธนกร แจกอุการเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ