รายงานการสอนห้อง ม.104 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ ติดตามงานค้าง ครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงานและทบทวนบทเรียน เลขที่ 9,33 ลา
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 อ21101 Colin Google Classroom: Completion of CW and HW Unit 3&4
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ21213 Samara Creative Writing - Students with missing work and assignments were given time to finish their work and submit them before the finals. Roll no. 33
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารอาหารในพืช
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารพืช
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารพืช
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ แบบเก็บคะแนนเพิ่มเติมและตรวจงาน เลขที่ 1,18 ลา
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ว21101 อชิตพน การขยายพันธุ์พืช
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจสมุด เลขที่ 19,24 ลา
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ21101 Colin All work completed. Absentees: 19-Belle, 24-IM
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 อ21101 Colin Assignment/classwork completion for unit 3 and 4 15
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ศ21101 ชัญญา สื่อผสม2มิติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ว21101 อชิตพน โครงสร้างพืชดอก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ เศษส่วนและทศนิยม
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 อ21101 Colin Unit 4 Test 26
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ศ21101 ชัญญา สื่อผสม2มิติ
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารของเซลล์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารของเซลล์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน เลขที่ 26 ลา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ว21101 อชิตพน การแพร่ ออสโมซิส
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 2 01, 17
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 1 0
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 อ21101 Colin Unit 4 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ว21101 อชิตพน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ว21101 อชิตพน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช. กตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง เลขที่ 1 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะที่ 2.1 ข้อ 1-3
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 2 0
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ21213 Samara Flash Fiction
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ว21101 อชิตพน ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ว21101 อชิตพน ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ มอบหมายงาน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 1 22
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว21101 อชิตพน ภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว21101 อชิตพน ค่ายคณิตศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 อ21101 Colin Missing work assignments 01, 24
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะที่ 1.8 ข้อ 6-11
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ21101 Colin Unit 3 Test / Vocabulary 31
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ เลขเรียกหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะเรื่องเลขเรียกหนังสือ _
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ค21101 ประภัสสร สอบปรับคะแนนกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ21101 Colin Missing Work 36
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ/แบบฝึกทักษะ/ติดตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 3 Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary / listening 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ส21103 นภัทร ติวแนวข้อสอบ -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ21213 Samara Missing works and projects
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค21101 ประภัสสร การใช้เลขยกกำลังแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ สถาบันการเงิน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว21101 อชิตพน ธาตุกัมมันตรังสี
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ว21101 อชิตพน ธาตุกัมมันตรังสี
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เลขที่ 1 ลากิจ ไปแข่งกีฬา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ21101 Colin Unit 2 Revision 36
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว21101 อชิตพน โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ 36ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้และตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการสร้างรูปสามเหลี่ยม เลขที่ 3 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 2 Writing 0
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 อ21101 Colin Unit 2 Vocabulary 2 / Unit 2 Test 0
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ ประเภทของสถาบันการเงิน -
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ศ21101 ชัญญา ความกลมกลืน
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ส21103 นภัทร อาณาจักรโบราณภาคเหนือ 4
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน International Day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค21101 ประภัสสร เลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 2 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว21101 อชิตพน สัญลักษณ์นิวเคลียร์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนไปทัศนศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ส21103 นภัทร ละโว้ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ ผลงานลิขสิทธิ์ เลขที่ 25 ลากิจ
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว21101 อชิตพน แบบจำลองโครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ว21101 อชิตพน แบบจำลองโครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม เลขที่ 15,25 ลากิจ
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ส21103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 15,25
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร การหารเลขยกกำลัง 1,6,25
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำรวจInterland 1 , 5
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำรวจInterland 1 , 5
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ21101 Colin Unit 2.3 Listening 01, 06, 25
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว21101 อชิตพน การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ด.ญ.ธนัชพร เพ็ชรปิ่นแก้ว เลขที่ 25 ลากิจ ด.ช.กตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง เลขที่ 1 ลาป่วย ด.ช.ต่อตระกูล มะเกลี้ยง เลขที่ 6 ลาป่วยครับ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้/แบบทดสอบก่อนเรียน/การบ้านฝึกท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 10 หมวด/แบบทดสอบหลังเรียน 1. ด.ญ.ธนัชพร เพ็ชรปิ่นแก้ว เลขที่ 25 และ 2. ด.ญ.มาวันทา โตเพ็ง เลขที่ 33
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นขนาน เลขที่ 25 ลากิจ เลขที่ 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ21101 Colin Unit 2.2 Reading 25, 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์(จบ) 25
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ วิเคราะห์โจทย์อุปสงค์ อุปทาน ติดตามงานค้าง เลขที่ 25 ลากิจ เลขที่ 33 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค21101 ประภัสสร การบวกลบเลขยกกำลัง 1,25,30
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่าย Start Up Camp
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ส21103 นภัทร เข้าค่ายภาษาอังกฤษ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร นักเรียนเข้าค่าย Start UP
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว21101 อชิตพน นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว21101 อชิตพน นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค21101 ประภัสสร เลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ21101 Colin All assignments completed and book signed. 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 อ21101 Colin Unit 1 Revision 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ21101 Colin Unit 1 Completion of all assignments 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ค21221 วนัสนันท์ สอบซ่อมเก็บคะแนนครั้งที่ 1 และเช็คแบบฝึกหัด นักเรียนมาครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ สอบซ่อมเก็บคะแนนครั้งที่ 1 นักเรียนมาครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร สอบเก็บคะแนนบทที่ 1 36
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 ใบงาน ระบบทางเทคโนโลยี แบบทดสอบหลังเรียน 36
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 ใบงาน ระบบทางเทคโนโลยี แบบทดสอบหลังเรียน 36
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ21101 Colin Unit 1 Writing 36
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว21101 อชิตพน ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ21101 Colin Student Class Presentations 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ การคุ้มครองผู้บริโภค -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว21101 อชิตพน เก็บเงินค่าทำพาน
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค21101 ประภัสสร สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เลขที่ 6 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ สูตรคำนวณควาทหนาแน่น ต่อตระกูลลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ สูตรคำนวณควาทหนาแน่น ต่อตระกูลลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก เลขที่ 6 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 6(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการคูณ-หารจำนวนเต็ม 27
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ21101 Colin Unit 1 Projects 27
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 27
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ก21901 สุภาวดี EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ เลขที่ 27 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ศ21101 ชัญญา การสร้างสรรค์งานทัศนธาตุ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว21101 อชิตพน ทำงานค้าง ธิดาพร ลาป่วยโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการบวก-ลบจำนวนเต็ม 27
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการบวก-ลบจำนวนเต็ม 27
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ส21103 นภัทร การแบ่งชีวงเวลาแบบสากล 27(ลา)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เลขที่ 27 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว21101 อชิตพน สรุปผลการทดลองหาจุดเดือด ธิดาพร ลาป่วยติดโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว21101 อชิตพน สรุปผลการทดลองหาจุดเดือด ธิดาพร ลาป่วยติดโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างมุม เลขที่ 27 (ลาป่วย เนื่องจากติดโควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค21101 ประภัสสร การหารจำนวนเต็ม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ21101 Colin Unit 3 Listening 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว21101 อชิตพน การวาดกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานเรื่องความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค21101 ประภัสสร การคูณจำนวนเต็ม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ21101 Colin Unit 1 Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary 28
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช 28
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา 28
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ เลขที่ 18 ลากิจ เลขที่ 28 ลาป่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 8 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว21101 อชิตพน ทำงานค้าง นภัทร ลาป่วย
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค21101 ประภัสสร การลบจำนวนเต็ม 28
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว21101 อชิตพน การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว21101 อชิตพน การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค21221 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส21103 นภัทร เวลาและช่วงเวลา (ทศวรรษ/ศตวรรษ/สหัสวรรษ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21101 ประภัสสร การบวกจำนวนเต็ม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 อ21101 Colin Teacher Introduction 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชาแนะนำวิชา เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21101 อชิตพน อธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชาแนะนำวิชา เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท21201 ประพาฬรัตน์ ปฐมนิเทศรายวิชา/แนะนำการใช้ห้องสมุด -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว21202 ภาคภูมิ - แนะนำรายวิชา และสำรวจความถนัดของนักเรียน - การตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ว21202 ภาคภูมิ - แนะนำรายวิชา และสำรวจความถนัดของนักเรียน - การตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค21101 ประภัสสร แจกหนังสือเรียนและแนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ21101 Colin diagnostic test
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ21213 Samara Students at assembly Students at assembly
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ