รายงานการสอนห้อง ม.103 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงานและทบทวนบทเรียน เลขที่ 3,9,18 ลา
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน 3,8,9,18
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ศ 21102 วิมล - 8 9 28 ป่วย
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ21101 Colin Unit 4 Reading 08
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ แบบทดสอบเพิ่มเติมและตรวจงาน เลขที่ 8,28 ลา
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว21101 อชิตพน การขยายพันธุ์พืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ21101 Colin Missing work 16, 28, 33
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจสมุด เลขที่ 11,22,28 ลา
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ อิทธิพลของนักแสดง 11 19 21 28
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอชีย ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 อ21101 Colin complete missing assignments 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ว21101 อชิตพน โครงสร้างพืชดอก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 4 Test / Vocabulary 10, 12, 23
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 อ21213 Samara Fable: "The Fox & the Stork" Students10, 12, and 23 were absent.
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ เศษส่วนและทศนิยม เลขที่ 10,12,23 ลา
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย 12
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ศ 21102 วิมล ซ้อม 10
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 2 10,19, 23
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ โจทย์ปัญหาการหาญเศษส่วน เลขที่ 10,19,23 ลา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ว21101 อชิตพน การแพร่ ออสโมซิส
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 อ21101 Colin Unit 4 grammar 1 10
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 & Unit 4 Homework/Classwork completion 17
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ภัยพิบัติ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ว21101 อชิตพน สร้างชิ้นงานอบบจำลองโครงสร้างของเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ว21101 อชิตพน สร้างชิ้นงานอบบจำลองโครงสร้างของเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ สอบเต้นกำรำเคียว ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ21101 Colin Unit 4 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 2 10
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ21213 Samara Flash fiction
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะข้อ 4-6 เลขที่ 10 ลา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา นำเสนอเรื่องมือภูมิศาสตร์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 ศ 21102 วิมล เข้าร่วมชมการฝึกซ้อม -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มเต้นกำรำเคียว 10
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์พระราม 9
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว21101 อชิตพน ภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 1 12
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ว21101 อชิตพน ค่ายคณิตศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ศ 21102 วิมล นร เข้าค่าย คณิตฯ -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ แบบทดสอบรำวง 11,12 (ไป สอวน)
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ , แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary / Unit Test 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ ทำแบบฝึกทักษะที่ 1.8 ข้อ 6-11 เลขที่ 11,12 ติว สอวน.ดาราศาสตร์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 3 reading 26
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ21101 Colin Mark up test 1, 11
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ21213 Samara .
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 1 ลา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ แจ้งคะแนนสอบ แนวทางการแก้คะแนน ทบทวนเนื้อหาสาระ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ค21101 ประภัสสร สอบปรับคะแนนกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary / Listening 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ศ 21102 วิมล ศึกษา ค้นคว้า Google site 33
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน 1 , 33
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค21101 ประภัสสร การใช้เลขยกกำลังแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 อ21101 Colin Midterm Exam prep 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้งรูปสี่เหลี่ยม
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Writing 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว21101 อชิตพน โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ21101 Colin Unit 2 Vocabulary / Unit 2 Test 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ21213 Samara Projects
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจประเทศไทย ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม แลกคาบกับครูวุฒิศักดิ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน International Day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว21101 อชิตพน สัญลักษณ์นิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 2 03
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค21101 ประภัสสร เลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 1 0
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการสร้างรูปสามเหลี่ยม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ว21101 อชิตพน นักเรียนไปทัศนศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ว21101 อชิตพน นักเรียนไปทัศนศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ศ 21102 วิมล ทัศนศึกษา -
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว21101 อชิตพน สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว21101 อชิตพน สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 อ21101 Colin Unit 2 Listening 35, 36
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม เลขที่ 35 , 36 ลา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ว21101 อชิตพน แยกน้ำด้วยไฟฟ้า ด.ช. เพียรเป็นหนึ่ง เลขที่ 12 ลากิจหนึ่งวันค่ะ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Reading 12
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำรวจInterland 12
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำรวจInterland 12
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นขนาน เลขที่ 5 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพ์สินทรงปัญญา ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว21101 อชิตพน การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว21101 อชิตพน การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร การบวกลบเลขยกกำลัง 16
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว21101 อชิตพน สอนเสริมในวิชาวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่าย Start Up Camp
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ งานวิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ด.ญ ณยฎา ลากิจ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ด.ญ ณยฎา ลากิจ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว21101 อชิตพน นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค21101 ประภัสสร นักเรียนเข้าค่าย Start UP
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ21101 Colin Unit 1 Assignment completion / Book signatures 03
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ21213 Samara Storyboard Project Student (03) is absent.
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา กราฟอุปสงค์_กราฟอุปทาน ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค21101 ประภัสสร เลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล 3 ขาป่วย( อุบัติเหตุ )
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน 3 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร ตามงานที่ค้าง 1
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ21101 Colin Uniti 1 Revision 01
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ สอบซ่อมเก็บคะแนนครั้งที่ 1 และเช็คแบบฝึกทักษะ เลขที่ 1 ลากิจ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ว21101 อชิตพน ทำแบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 writing 01
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค21101 ประภัสสร สอบเก็บคะแนนบทที่ 1 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน แบบทดสอบหลังเรียน 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน แบบทดสอบหลังเรียน 1
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ21101 Colin Student class presentations 01
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ค่านิยมการบริโภค 1 ลา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ ยุคโลหะในดินแดนไทย สรุปและงาน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายละเอียดใบงาน -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบนาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ท21201 อภันตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ สมันก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ21101 Colin Unit 1 Grammar Present simple/ Adverbs of frequency 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก เลขที่ 1 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ21101 Colin Term 1 Project 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ สมัยัก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการคูณ-หารจำนวนเต็ม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลว
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ศ 21102 วิมล การขับร้อง -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มฝึกทักษะ เตรียมสอบปฏิบัติ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา พฤติกรรมการบริโภค ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการบวก-ลบจำนวนเต็ม
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท21201 อภันตรี ทำใบงาน 1.1 และ ใบงาน 1.2
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างมุม
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว21101 อชิตพน วาดกราฟการหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Listening 33
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค21101 ประภัสสร การหารจำนวนเต็ม 33
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/ทำแผนผังความคิดจาก Jam board เลขที่ 33 เสี่ยงโควิดสังเกตอาการ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/ทำแผนผังความคิดจาก Jam board เลขที่ 33 เสี่ยงโควิดสังเกตอาการ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ21101 Colin Unit 1 Reading 35
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ทรัยากรทางเศรษฐศาสตร์ 35 (ลา)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค21101 ประภัสสร การคูณจำนวนเต็ม 35
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว21101 อชิตพน ทดลองหาจุดเดือดสาร -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ว21101 อชิตพน ทดลองหาจุดเดือดสาร -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ศ 21102 วิมล ความรู็ทั่วไปเรื่องดนตรี ประเภืเครื่องดนตรีไทย ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท21201 อภันตรี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา
พุธ ที่ 24/05/2566 5 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว21202 ภาคภูมิ - orientation - Scientific method everybody is present in the class
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว21202 ภาคภูมิ - orientation - Scientific method everybody is present in the class
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 อ21101 Colin Unit 1.1 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง20283 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/สร้างแรงบรรดาลใจการขาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง20283 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/สร้างแรงบรรดาลใจการขาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว21101 อชิตพน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -ธนารีย์ ลาป่วย -ณยฎา กลับบ้านระหว่างมาโรงเรียนเนื่องจากป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ21101 Colin Teacher Introduction / Pre-Test 26, 33
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค21101 ประภัสสร การบวกจำนวนเต็ม ธนารีย์, พิชญาวี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชาแนะนำวิชา เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชาแนะนำวิชา เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ21101 Colin diagnostic test
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชา ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค21101 ประภัสสร แจกหนังสือเรียนและแนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว21101 อชิตพน ข้อตกลงในห้อง แจกหนังสือเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว21101 อชิตพน ข้อตกลงในห้อง แจกหนังสือเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ