รายงานการสอนห้อง ม.102 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนเนื้อหาเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 อ21101 Daniel do the booklet game -for review no. 4 is absent and no. 10
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว21101 Daniel I was instructed the students to complete all the missing works of unit 3 and unit 4 and complete the post test including the core review test and the teachers evaluation. Khun and Pisaeng are absent
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว21101 Daniel I was instructed the students to complete all the missing works of unit 3 and unit 4 and complete the post test including the core review test and the teachers evaluation. Khun and Pisaeng are absent
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ว21101 Daniel I was instructed the students to complete the missing work for unit 3 + unit 4 and complete the review core quiz in the GC and the teachers evaluation. 4
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติเบื้องต้น
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ เสียงพยัญชนะ คำเป็นคำตาย
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค21205 Steven Classwork on adding and subtraction rational numbers
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ แบบทดสอบราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่า ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาใบงาน 4.1
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ เนื้อหาราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สอบบันทึกอ่านเขียน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ศ21101 ชัญญา ตรวจงานเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ , แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ติดตามการส่งงาน คะแนนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว21101 Daniel Word Search
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว21101 Daniel Word Search
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ส21103 นภัทร ติวแนวข้อสอบ -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ21213 Samara Missing works and projects
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ สถาบันการเงิน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ส21103 นภัทร อาณาจักรโบราณภาคอีสาน 18
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ศ21101 ชัญญา ออกแบบปกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค21101 Steven Review Triangles and Angles
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ กิจกรรมวันภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ค21205 Steven Reviewed Triangles and Cross Section
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ส21103 นภัทร อาณาจักรโบราณภาคใต้ 13
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว21101 Daniel Mid Term Review + Work Catchup
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว21101 Daniel Mid Term Review + Work Catchup
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ประเภทของสถาบันการเงิน เลขที่ 13
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ21213 Samara Character Building & Story Board Project
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค21101 Steven international day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติค่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ค21205 Steven Review Integers
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ส21103 นภัทร ทวารวดี -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ผลงานลิขสิทธิ์ เลขที่ 11 ลาป่วย เลขที่ 27 ลากิจ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ 11,28,29
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค21101 Steven Three Dimensional Figure
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สรุปนิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว21101 Daniel Unit 2 Test Periodic Table
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว21101 Daniel Unit 2 Test Periodic Table
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน เลขที่ 26 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว21101 Daniel Metals
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค21101 Steven Name and Identify Angles
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ส20208 Roderick Unit Test Review Class cancelled for Start-Up Camp.
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค21101 Steven start up camp
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่าย Start Up Camp
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 9 ว21101 Daniel Atomic Model project All students are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว21101 Daniel Atomic Model project All students are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว21101 Daniel Atomic model project All are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค21101 Steven Unit 1 Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สอบอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว21101 Daniel Science Periodic table
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว21101 Daniel Science Periodic table
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว21101 Daniel Periodic Table
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค21101 Steven Multiplying Integers (textbook cover) no was absent
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน เลขที่ 19 ลาป่วย
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค21205 Steven Multiply Integers student (19) was absent.
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ21207 Daniel Unit 2 The world of speed eating Number 19 absent
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ21101 Daniel Unit 1 Test All are present
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ การคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ ประเภทของอาชีพ,แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค21101 Steven Taught how to subtract integers 2, Panther and Pim
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส20208 Roderick Longitude and Latitude Review 2 students Panther Pim
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 7
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว21101 Daniel Project details/Periodic elements
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว21101 Daniel Project details/Periodic elements
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ การคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 7 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว21101 Daniel Periodic Table
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์ 7 18
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส20208 Roderick Longitude and Latitude 3 students absent. sick
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เลขที่ 7,18 และ 22 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ง21101 วรรณี ความสำคัญของบ้าน 33
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค21205 Steven Played review game for the upcoming test and midterm 3; Naya, Pather, Pim
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว21101 Daniel Test Naya absent
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว21101 Daniel Test Naya absent
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค21101 Steven Teaching about absolute value. 2: Seen and Naya
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 17 18
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบไทย 17(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว21101 Daniel Atoms explained table 1 seen absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว21101 Daniel Atoms explained table 1 seen absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ความหมายการบริโภค เลขที่ 17 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว21101 Daniel The Bohr Atomic Model student Seen (17) is absent.
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 17
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค21205 Steven Went over the quiz and did classwork for order of operations. 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ส21103 นภัทร การเทียบศักราข -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค21101 Steven Gave quiz for week one 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว21101 Daniel Understanding atom worksheets.
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว21101 Daniel Understanding atom worksheets.
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค21101 Steven Taught about parentheses and exponents. 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส20208 Roderick Mapping the World no absent
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ก21901 สุภาวดี พหุปัญญา(Multiple Intelligence) -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค21101 Steven Taught how to turn powers into products 0
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ21213 Samara intro
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ศ21101 ชัญญา วัสดุอุปกรณ์/เกณฑ์การให้คะแนน/เนื้อหาทัศนธาตุ
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 27
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค21205 Steven Went over some class assignments for changing products as powers. 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส21103 นภัทร เวลา (ทศวรรษ,ศตวรรษ,สหัสวรรษ) -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21101 Steven Taught how to turn products into powers 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว21101 Daniel Class dojo & Google Classroom
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว21101 Daniel Class dojo & Google Classroom
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค21101 Steven Did the Pre-Test 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร? -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ค21205 Steven Went over the syllabus/rules and regulations of the class 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว21101 Daniel Google Classroom
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว21101 Daniel Google Classroom
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ