รายงานการสอนห้อง ม.114 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนเนื้อหาและติดตามงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ทบทวนบทเรียนและตรวจงาน เลขที่ 27 ลา
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว21101 กินรี การลำเลียงน้ำ อาหารของพืช
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว21101 กินรี การลำเลียงน้ำ อาหารของพืช
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ว21101 กินรี ธาตุอาหารของพืช และการลำเลียงน้ำ อาหารของพืช 40
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ21201 Oliver REV 5,4,30,40
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนทศนิยม เลขที่ 40 ลา
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ ข้อคิด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ทศนิยม
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว21101 กินรี การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว21101 กินรี การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ง21101 วรรณี แนะแนวข้อสอบ ตามงาน 7
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 อ21201 Oliver TCP-P 24
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ค21101 ธนกร หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน เลขที่ 2,24 ลากิจ เลขที่ 5 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ค21101 ธนกร สอบเก็บคะแนนเลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ21101 พระเอก Unit3: Test
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-0 2
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การหารเศษส่วน
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ง21101 วรรณี เก็บงานติดกระดุม -
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ศ21101 ชัญญา สื่อผสม2มิติ
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ คำเป็นคำตาย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 อ21201 Oliver TCP-L,N 5,11
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน เลขที่ 5,7 ลา
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ค21101 ธนกร สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พุธ ที่ 16/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการบวกการลบเศษส่วน เลขที่ 5,29 ลาป่วย
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ง21101 วรรณี ติดกระดุม 12 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงสระ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ แบบฝึกหัดราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ21101 พระเอก Unit3: review there is / are (some/any) and prepositions of place
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ค21101 ธนกร ทัศนศึกษา
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ค21101 ธนกร ความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว21101 กินรี สอบแก้ กลางภาค
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ21101 พระเอก Unit3: Vocabulary (Preposition of place)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะเรื่องทศนิยม ข้อ 3,4
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ห้องสมุดอัจฉริยะ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.ฑีมายุทธ เสมมีสุข เลขที่ 5 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน ด.ช.ฑีมายุทธ เสมมีสุข เลขที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ สอบคัดกรองการอ่านการเขียน
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ค21101 ธนกร การคูณเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 26/07/2566 6 อ21201 Oliver ISP-J 4
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ เปรียบเทียบทศนิยม เลขที่ 3,11,14,15,17,19 ไปแข่งกีฬา เลขที่ 25,31 ไปรำ
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว21101 กินรี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันหล่อเทียนเข้าพรรษา
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว21101 กินรี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันหล่อเทียนเข้าพรรษา
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ง21101 วรรณี การประหยัดพลังงาน -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ศ21101 ชัญญา ตรวจงาน/เก็บคะแนน
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ21201 Oliver TCP-J 4,24,38
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 2 ลาป่วย เลขที่ 4,38 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ติดตามการส่งงาน คะแนนสอบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ เลขเรียกหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะเรื่องเลขเรียกหนังสือ -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ21101 พระเอก Unit3: Introction
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ/แบบฝึกทักษะ/ติดตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 8 ลากิจ เลขที่ 21 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ค21101 ธนกร การคูณเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ21101 พระเอก Unit2: wrap up
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ21201 Oliver review 0
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจแบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ง21101 วรรณี ให้ทำใบงาน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ21101 พระเอก Unit2 : project and preposition of time/place
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทย เลขที่ 8 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ21201 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวนที่กำหนดให้
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้และตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ส21103 นภัทร อาณาจักรโบราณในภาคใต้ 8,16,20
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้ำ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 21101 พระเอก Unit2 : Speaking (Demonstrative pronoun)
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-E 2,8
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เลขที่ 4,40 ลาป่วย เลขที่ 8 ลากิจ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ นักเรียนร่วมกิจกรรมงาน International Day 2023
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของสถาบันการเงิน เลขที่ 8 ลากิจ เลขที่ 17 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ21201 Oliver TCP-F 14,17
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เลขที่ 8 ลากิจ เลขที่ 17 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ค21101 ธนกร การแทนค่าเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 อ21101 พระเอก Unit2: reading
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ค21101 ธนกร สวนสนาม -
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ21201 Oliver ISP-H 8,11
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว21101 กินรี สารประกอบ 2 4 28
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ21101 พระเอก Unit2: Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เลขที่ 10 และ 29 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ21201 Oliver TCP-H 2,4,8,28
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ค21101 ธนกร การดำเนินการของเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ เลขที่ 2,4 ลาป่วย เลขที่ 28 ลากิจ เลขที่ 8 ลาครึ่งวัน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้/แบบทดสอบก่อนเรียน/การบ้านฝึกท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 10 หมวด/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.คมน์พัฒน บุญแก้ว เลขที่ 2
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส21103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 2 ขาด
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ การสร้างคำ คำมูล
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ21101 พระเอก Wrap up unit 1 - Verb to be - Adjective - Possessive Adjective and Pronoun
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-D 0
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ สรุปนิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ21101 พระเอก Test unit 1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ21201 Oliver TCP-E 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ประยุกต์การสร้างทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 อ21101 พระเอก เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-G 0
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ 30
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว21101 กินรี ความหนาแน่น 30
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ.21101 พระเอก Writing (Adjective)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ21201 Oliver speaking test 30
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ค21101 ธนกร สมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม เลขที่ 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน 1. ด.ช.จิรัฏฐ์ ยอดศรีเมือง เลขที่ 3 (ลากิจ) 2. ด.ญ.จอมขวัญ จันทพึ่ง เลขที่ 22 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 อ.21101 พระเอก Writing
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(ลา),22(ลา)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ.21101 พระเอก Project Activity
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ค21101 ธนกร เก็บคะแนนการบวกและการลบจำนวนเต็ม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์ 3 22
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ.21101 พระเอก Family tree (Vocabulary)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค21101 ธนกร การหารจำนวนเต็ม 2 3 22
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-F 3,2,22
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้ เลขที่ 2,22 ลาป่วย เลขที่ 3 ลากิจ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว21101 กินรี จุดเดือดจุดหลอมเหลว 3 22
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว21101 กินรี จุดเดือดจุดหลอมเหลว 3 22
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 2,3,22
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ง21101 วรรณี บ้าน 2 3 22
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ง21101 วรรณี บ้าน 27 31
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบไทย -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาทส่วนกลาง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ความหมายพฤติกรรมการบริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ค21101 ธนกร การคูณจำนวนเต็ม -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ21101 พระเอก Course introduction
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-B 0
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การแข่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว21101 กินรี สมบัติของสาร และสถานะของสาร _
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว21204 อภิชาติ ทักษะการทดลอง 6,15,38
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว21101 กินรี สมบัติของสาร และสถานะของสาร _
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว21204 อภิชาติ ทักษะการทดลอง 6,15,38
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว21103 รุตชเดช โปรแกรม canva
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว21103 รุตชเดช โปรแกรม canva
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ศ21101 ชัญญา สร้างสรรค์งานทัศนธาตุ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว21101 กินรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ21101 พลอยนภัส งานที่ครูประจำวิชามอบหมาย (แทน)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ21201 Oliver TCP-C 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ค21101 ธนกร การลบจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานเรื่องความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.สุภณ ทองสายบัว (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช 17
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยการผลิต -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ค21101 ธนกร การบวกจำนวนเต็ม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ก.21911 วิเชียร แยกกองร้อย ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค21101 ธนกร จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ 17
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ21201 Oliver ISP2-A 0
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน แบบฝึกทักษะที่ 1
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว21101 กินรี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 17
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว21101 กินรี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 17
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส21103 นภัทร เวลาและช่วงเวลา (เรียงลำดับไทม์ไลน์) -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ21101 ชัญญา วัสดุอุ​ปกรณ์/คะแนนเก็บ/องค์ประกอบของทัศนธาตุ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ง21101 วรรณี แจงเนื้อหา การเก็บคะแนน ครอบครัวของฉัน 17 36
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง 17 ,36 ลา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว21101 กินรี แนะนำรายวิชา ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ 17
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ21201 Oliver TCP-A 17,18,20,28,30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค21101 ธนกร จำนวนเต็ม 17
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21204 อภิชาติ อธิบายรายละเอียดของวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน 17
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21204 อภิชาติ อธิบายรายละเอียดของวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน 17
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ปฐมนิเทศรายวิชา/แนะนำการใช้ห้องสมุด -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ง21101 วรรณี ครอบครัวของฉัน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 อ21201 Oliver ISP2 A 1 MISSING NO. 15
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ ลงไปรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 ค21101 ธนกร แจกอุปกรณ์การเรียน ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ