รายงานการสอนห้อง ม.113 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน 1,10,36
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ง21101 วรรณี ตามงาน 1
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-R 1,10,36
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ศ 21102 วิมล ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต -
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย 1
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ ละครไทย 1
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 1 ก้องภพ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ง21101 วรรณี ตา มงาน 17 40
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-P 17,40
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 17 อนันตโชค, เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ท21101 อุมาพร โคลงโลกนิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 อ21201 Oliver TCP-O 2.17,28,37
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 17 อนันตโชค ,เลขที่ 28 ปิติชานันท์, เลขที่ 37 วิมพ์วิภา
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 17
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 17 อนันตโชค
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ท21101 อุมาพร แบบทดสอบ เสียงในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-N,O 8,17,12,36
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 13
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท21101 อุมาพร แบบทดสอบ
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด -
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ21201 Oliver TCP=P 6,29,37
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 6ณัฐธนพงษ์ ,เลขที่ 29 พรรณิภา, เลขที่ 37 วิมพ์วิภา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ สอบเต้นกำคำเคียว 9 , 29
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 9 ธรรมนูญ , เลขที่ 29 พรรณิภา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท21101 อุมาพร อักษรไตรยางศ์
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย 9,29,37
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ท21101 อุมาพร ตรวจแบบฝึกทักษะ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ง21101 วรรณี ติดกระดุม 29
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ท21101 อุมาพร เสียงในภาษาไทย
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล _
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ21201 Oliver TCP-L,N 18
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 อ21101 พระเอก Unit3: Reading
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ21101 พระเอก Unit3: review there is / are (some any) and prepositions of place
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ท21101 อุมาพร แต่งกาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ง21101 วรรณี การจัดห้อง 4 9 15
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ท21101 อุมาพร บทประพันธ์กาพย์ยานี 11
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี 4 9 15 36
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มการแสดงเต้นกำรำเคียว 11
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 11 ปุญญพัฒน์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 อ21101 พระเอก Unit3: Listening
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ท21101 อุมาพร บทคัดกรองการอ่านเขียน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ21201 Oliver Listening test 29
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 15 ยุทธศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ศ 21102 วิมล ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน -
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ21201 Oliver TCP-J 6
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking (Room and Furniture?
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ แบบทดสอบรำวง 4,6
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 4 จิรัชย์, เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท21101 อุมาพร บทนำราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ.21101 พระเอก Unit3: Introduction
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ว 21101 ไปรยา การใช้กล้องจุลทรรศน์
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา การใช้กล้องจุทรรศน์
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ท21101 อุมาพร สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ง.21101 วรรณี การประหยัดพลังงาน 29 36 37
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา สรุป 37
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ง21101 วรรณี ตามงาน -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ21201 Oliver REVIEW 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 2 กัณธาวิชญ์
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท21101 อุมาพร ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ21101 พระเอก Unit2 : wrap up
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ศ 21102 วิมล ศึกษา ค้นคว้า ใน google site -
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ21201 Oliver review 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน (คาบคืนของวันจันทร์) 27 (ลาป่วย) 29 (ลากิจ) 37 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง 27,29,37
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 4 จิรัชย์, เลขที่ 27 กอมเม่ ,เลขที่ 29 พรรณณิภา,เลขที่ 37 วิมพ์วิภา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 29 พรรณิภา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท21101 อุมาพร ภาษาพูด ภาษาเขียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ บอกแนวข้อสอบ ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว 21101 ไปรยา โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ง21101 วรรณี ส่งถนอมอาหาร -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-E O
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะการสร้างคำ
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ศ 21102 วิมล ทำแบบทดสอบเรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทย ึ7 อุบัติเหตุ
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ21201 Oliver TCP-D 2,6,7
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เข้าร่วมกิจกรรม international ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา อนุภาคมูลฐาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท21101 อุมาพร คำพ้อง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ท21101 อุมาพร เกมการสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-C 1,7,13,29,37,38,30
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท21101 อุมาพร สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 อ21101 พระเอก Unit2 : Reading
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ21201 Oliver TCP-G 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา infographic พฤติกรรมการบริโภค ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ21101 พระเอก Pre test : present simple tense
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน 3,9, 10,29 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 3 จิรภัทร, เลขที่ 9 ธรรมนูญ (ลา),เลขที่ 10 ปิยวุฒิ (ลา), เลขที่ 29 พรรณิภา (ลา)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ 3,9
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท21101 อุมาพร คำซ้ำ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ท21101 อุมาพร การสร้างคำซ้อน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ง21101 วรรณี อุปกรณ์ทำความสะอาด -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-H 6,16
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหา เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว21204 อภิชาติ สมดุลความร้อน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว21204 อภิชาติ สมดุลความร้อน
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท21101 อุมาพร การสร้างคำในภาษาไทย
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ21101 พระเอก Unit 2 : Listening
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีไทย _
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ21201 Oliver TCP-H 21
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค21201 จิตลดา การสร้างเส้นตั้งฉาก
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ งานวิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 21
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ21101 พระเอก Verb to be and possessive adjective/pronouns
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 21 ภาคิน (ป่วยโควิค)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน เลขที่ 21 (โควิด)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม เลขที่ 21 ภาคิน(ป่วยโควิค)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา การจำแนกธาตุและสารประกอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ นิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา กราฟอุปสงค์_อุปทาน 7,21
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา สอบเก็บคะแนน การจำแนกสารบริสุทธิ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา สอบเก็บคะแนน การจำแนกสารบริสุทธิ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ง21101 วรรณี ตรวจสุขภาพ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ท21101 อุมาพร ตรวจสุขภาพประจำปี
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-D 7,21
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ท21101 อุมาพร คำศัพท์นิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ21101 พระเอก Introduction Unit 2
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา D,S 6 ลาป่วย
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ21101 พระเอก Project
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว 21101 ไปรยา ทักษะการคำนวณ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว 21101 ไปรยา ทักษะการคำนวณ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา พลาสติก
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ.21101 พระเอก Writing (Adjective)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ค่านิยมการบริโภค ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่น
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่น
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ง21101 วรรณี บ้าน _
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-G 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ หาความหมายของชื่อจากพจนานุกรม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ หาความหมายของชื่อจากพจนานุกรม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว21204 อภิชาติ คำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว21204 อภิชาติ คำนวณ เรื่อง พลังงานความร้อน -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ท21201 อภันตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ.21101 พระเอก Reading
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ศ 21102 วิมล การขับร้อง -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ21201 Oliver tcp-3 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค21201 จิตลดา การสร้างมุม
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ สมันก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค ครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ.21101 พระเอก Reading
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ สมัยประวัติศาสตร์และสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว 21101 ไปรยา ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัวอบอุ่น -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท21101 อุมาพร นิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ21201 Oliver ISP2-F 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 1 ก้องภพ (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว21204 อภิชาติ ทักษะการคำนวณ 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท21201 อภันตรี ทำใบงาน 1.1 และ1.2
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น (กวีโวหาร)
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว21103 รุตชเดช เทคโนโลยี
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ว21103 รุตชเดช เทคโนโลยี
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ21101 ฉัตรรวี Do exercise in worksheet
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ21201 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา ทดสอบหลังเรียน ครบ
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มฝึกทักษะเตรียมสอบนาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ว 21101 ไปรยา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Family members
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 38(ลา)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดของสารบริสุทธิ์สารผสม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดของสารบริสุทธิ์สารผสม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ท21101 อุมาพร ฝึกการคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ21201 Oliver ISP 2-B 38
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็ม -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท21201 อภันตรี อธิบายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท21201 อภันตรี แนะนำห้องเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท21101 อุมาพร การคัดลายมือ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ21101 ลภัสรดา แจกหนังสือ แนะนำบทเรียน แนะนำตัว
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ21201 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค21201 จิตลดา การสร้างส่วนของเส้นตรง
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำแนะนำรายวิชาและนาฏยะศัพท์ ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21201 จิตลดา รูปเรขาคณิตพื้นฐาน _
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว 21101 ไปรยา ความสำคัญของวิทยาศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท21101 อุมาพร ฝึกการอ่านท่องจำบทอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ก221901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร? -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชาประวัติศาสตร์ ทำความรู้จักนักเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชา ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท21101 อุมาพร แนะนำรายวิชา/แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ21201 Oliver ISP2 lesson A
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว21204 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดวิชาที่สอน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว21204 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดวิชาที่สอน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท21201 อภันตรี แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ