รายงานการสอนห้อง ม.112 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนเนื้อหาเรียนติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ ติดตามงานค้าง ครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 อ21201 Oliver REV 0
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว21101 กินรี การลำเลียงน้ำ อาหารในพืช ,ทดสอบเก็บคะแนน 29
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ว21101 กินรี การลำเลียงน้ำ อาหารในพืช ,ทดสอบเก็บคะแนน 29
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 29 ปาณิสรา
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว21101 กินรี ธาตุอาหารของพืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนทศนิยม
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ ข้อคิด
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 อ21201 Oliver IDP2-P 29
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ ทศนิยม
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 อ21201 Oliver TCP-O 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ เนื้อหาโคลงโลกนิติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ง21101 วรรณี อาหาร -
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว21101 กินรี การขยายพันธุ์พืช
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว21101 กินรี การขยายพันธุ์พืช
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว21101 กินรี การสืบพันธุ์ของพืช
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-O 0
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 อ21101 พระเอก Unit3: Test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ การหารเศษส่วน
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 2 จิระวัฒน์
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ21201 Oliver TCP-P 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำควบกล้ำและมาตราตัวสะกด
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ว21101 กินรี การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำเป็น คำตาย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่เซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการบวกการลบเศษส่วน
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ21201 Oliver TCP-N 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ21101 พระเอก Unit3: Writing
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงสระ
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ง21101 วรรณี ติดกระดุม -
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ แบบฝึกหัดราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.วิศรุต วันเต็ม เลขที่ 16 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 อ21201 Oliver TCP-L 39
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาใบงานที่ 4.1
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว21101 กินรี สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะเรื่องทศนิยม ข้อ 1,2
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 อ21201 Oliver Listening test 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 อ21101 พระเอก เข้าร่วมพิธีวันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ กิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 อ21201 Oliver TCP-J 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking (Room and Furniture)
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ สอบคัดกรองอ่านเขียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ง21101 วรรณี การประหยัดพลังงาน -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ว21101 กินรี ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุทรรศน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ติดตามการส่งงาน คะแนนสอบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ เลขเรียกหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะเรื่องเลขเรียกหนังสือ -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-K 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ21101 พระเอก Unit3: Introduction
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ/แบบฝึกทักษะ/ติดตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สรุปเนื้อหาก่อนกลางภาค ติวข้อสอบ -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 อ21201 Oliver REVIEW 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 อ21101 พระเอก Unit2: Project
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สรุปเนื้อหาอาณาจักรโบราณ
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง -
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจแบบฝึกทักษะ
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 อ21201 Oliver review 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ง21101 วรรณี ส่งถนอมอาหาร -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนน เรื่องสารบริสุทธิ์ ,
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนน เรื่องสารบริสุทธิ์ ,
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทย -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ21101 พระเอก Writing
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว21101 กินรี การจำแนกธาตุและการนำไปใช้ประโยชน์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ/ความกลมกลืน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้และตามงานค้าง ด.ญ.ปาณิสรา กมล เลขที่ 29
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-C 29
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ21101 พระเอก Unit2 : writing (Subjects at school)
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 อ21101 พระเอก Unit: 2 speaking demonstrative pronouns
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา นำเสนองานกลุ่ม วิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ21101 ลภัสรดา Present Simple Tense
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 8 ปัญญณัฎฐ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ21201 Oliver tcp-d 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว21101 กินรี กิจกรรมวันอินเตอร์ หมวดภาษาต่างประเทศ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว21101 กินรี กิจกรรมวันอินเตอร์ หมวดภาษาต่างประเทศ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของสถาบันการเงิน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 อ21101 พระเอก สรุป Verb to be (ช่วย/แท้)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่มวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เลขที่ 15 และ 29 ลาป่วย
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การแก้โจทย์ปัญหา เลขที่ 25 วงศ์พัทธ์,เลขที่ 29 ปาณิสรา
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 อ21201 Oliver TCP-G 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 อ21101 พระเอก Pre test : review unit 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางปัญญา -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว21101 กินรี สารประกอบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้/แบบทดสอบก่อนเรียน/การบ้านฝึกท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 10 หมวด/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา หลักฐานท่งประวัติศาสตร์ (งานกลุ่ม ส่ง 6/7/66) (งานเดี่ยว ส่ง 7/7/66)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-H 9
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 อ21101 พระเอก Unit 2 Verb to be (question form)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ / กิจกรรมกลุ่มวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ง21101 วรรณี สั่งงานสอบกลางภาค _
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 อ21201 Oliver TCP-H 0
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ21101 พระเอก Verb to be and possessive adjective/pronouns
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ สรุปนิราศภูเขาทอง
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกรณ์ทำความสะอาด _
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกรณ์ทำความสะอาด _
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ การคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ประยุกต์การสร้างทางเรขาคณิต เลขที่ 9 ป่วย นอนห้องพยาบาล
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา จัดกิจกรรมกลุ่มเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-D 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา กิจกรรมไหว้ครู / สรุปวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ21201 Oliver TCP-F 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ21101 พระเอก Unit 2 : reading
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ความหนาแน่น
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ความหนาแน่น
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว21101 กินรี ความหนาแน่น
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ญ.พันธกานต์ ปรีกราน เลขที่ 33 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา เนื้อหาต่อเนื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบไทย และเริ่มวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-G,f 33
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ.21101 พระเอก Writing
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 อ.21101 พระเอก Writing
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ค่านิยมการบริโภค เลขที่ 33 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม เลขที่ 33 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่33 พันธกานต์(ป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม เลขที่ 33 พันธกานต์
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ21201 Oliver tcp-e 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ.21101 พระเอก Speaking
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ง21101 วรรณี บ้าน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว21101 กินรี จุดเดือดจุดหลอมเหลว 33
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว21101 กินรี จุดเดือดจุดหลอมเหลว 33
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 8 33
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ยุคสมัยโบราณ สมัยกลาง มาครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-F 33
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 33 พันธกานต์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 อ21101 พระเอก reading (unit1)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์แบบสากล ตั้งใจเรียน ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว21204 อภิชาติ ทักษะการทดลอง -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว21204 อภิชาติ ทักษะการทดลอง -
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ21101 พระเอก Unit 1 Listening
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ การแข่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส21101 นารีรัตน์ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ21201 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ21101 พระเอก Course introduction/Family
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว21101 กินรี สมบัติของสารและสถานะของสาร _
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว21101 กินรี สมบัติของสารและสถานะของสาร _
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนลบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว21101 กินรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานเรื่องความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหา เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล มาครบ ตั้งใจเรียน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ21201 Oliver ISP2 B & A 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา เนื้อหา เรื่อง ที่มาของศักราช การเทียบศักราช (การบ้าน ใบงานที่ 1 ส่งวันที่ 29/5/66) มาครบ สนใจเรียนดี
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน แบบฝึกทักษะที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 อ21201 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21101 กินรี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนน่ารัก ตั้งใจเรียนทุกคน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21101 กินรี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนน่ารัก ตั้งใจเรียนทุกคน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว21101 กินรี แนะนำรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ _
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ ปฐมนิเทศรายวิชา/แนะนำการใช้ห้องสมุด -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา ความสำคัญของเวลาทางประวัติศาสตร์ มาครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ21201 Oliver ISP2 A
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ แจ้งโครงสร้างรายวิชา -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ