รายงานการสอนห้อง ม.111 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ง21101 วรรณี ตามงาน -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ว21204 กินรี ทดสอบ ติดตามงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ว21204 กินรี ทดสอบ ติดตามงานค้าง
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ เคลียร์งาน ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ศ 21102 วิมล ตามงานค้างวิชาต่างๆ -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-P 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนทศนิยม
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-O 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ท21101 อุมาพร โคลงโลกนิติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลียโอเชียเนีย 38
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ การแสดงนาฏศิลป์ 38
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 38 อรกัญญา
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา พัฒนาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน เลขที่ 32 แพรวา จำนงค์ ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-O 0
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ท21101 อุมาพร แบบทดสอบ เสียงในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
พุธ ที่ 23/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-P 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ท21101 อุมาพร แบบทดสอบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา สรุปทวีปเอเชีย 32
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ท21101 อุมาพร อักษรไตรยางศ์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน เลขที่ 32,38 ลา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 32 38
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 11 ปภังกร,เลขที่ 32 แพรวา
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 3 ณภัทร, เลขที่ 13 ภาคิน, เลขที่ 25 ณัชริญา
พุธ ที่ 16/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-N 2,11,25,24,32
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ เต้นกำรำเคียว 13 ,25 ,32
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 13 ภาคิน, เลขที่ 25 ณัชริญา, เลขที่ 32 แพรวา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-M 8
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ง21101 วรรณี การจัดห้อง -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
พุธ ที่ 09/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 12 พีระวัฒน์
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 12 พีระวัฒน์
พุธ ที่ 09/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-J&L 12
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 4
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 อ21201 Oliver Listening test 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 38 อรกัญญา
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว21204 กินรี การตั้งสมมติฐาน และทดสอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ว21204 กินรี การตั้งสมมติฐาน และทดสอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว21204 กินรี กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ว21204 กินรี กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
พุธ ที่ 26/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี My house , my home
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ท21101 อุมาพร แบบคัดกรองการอ่านเขียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบรำวงมาตรฐาน ครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท21101 อุมาพร บทนำราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 5,37 ลา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ศ 21102 วิมล ตามงานค้าง 5
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-K 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Review
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ท21101 อุมาพร สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 38 อรกัญญา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ง21101 วรรณี การประหยัดพลังงาน 39
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 38 อรกัญญา
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ง21101 วรรณี ตามงาน 38
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว21204 กินรี การตั้งคำถามเชิงวิจัย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ว21204 กินรี การตั้งคำถามเชิงวิจัย
พุธ ที่ 12/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Exercise this-these-that-those
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ21201 Oliver review 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ท21101 อุมาพร เคลียร์งานค้าง บันทึกรักการอ่าน
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา สรุป 8,37
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน 8 (ราชการ) 37 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 37 สุภาวีร์
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Exercise Wh-question
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง 17
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท21101 อุมาพร สรุปเนื้อหาบทเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ศ 21102 วิมล ดนตรีพื้นเมือง 17
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว 21101 ไปรยา สมบัติของธาตุ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ว 21101 ไปรยา สมบัติของธาตุ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-E 8
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ง.21101 วรรณี ส่งถนอมอาหาร 8
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ แบบใึกหัดการสร้างรูปสี่เหลี่ยม
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว 21101 ไปรยา สมบัติของธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการกำหนดตัวแปร
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการกำหนดตัวแปร
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Preposition
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา นำเสนองานวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ21201 Oliver TCP-D 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี นักเรียนร่วมงาน International Day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ท21101 อุมาพร คำพ้อง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างเส้นขนาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ 21102 วิมล แบบทดสอบ เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว 21101 ไปรยา อนุภาคมูลฐาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว 21101 ไปรยา อนุภาคมูลฐาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 อ21201 Oliver isp2-c 38
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Present Simple
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ การสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 38 (อรกัญญา)
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่มวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การแก้โจทย์ปัญหา เลขที่ 29 พัทธ์ธีรา, เลขที่ 37 สิริวณีย์
พุธ ที่ 28/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-G 29,36
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา infographic พฤติกรรมการบริโภค ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐาน ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญญาจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี WH Question
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา infographic พฤติกรรมการบริโภค ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท21101 อุมาพร คำซ้ำ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-H 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ง21101 วรรณี อุปกรณ์ทำความสะอาด -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว 21101 ไปรยา ธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการคำนวณ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการคำนวณ
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา หลักฐานทางประวัติศาสตร์(งานกลุ่มวิธีการทางประวัติศาสตร์) 3 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-H 3
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ท21101 อุมาพร การสร้างคำในภาษาไทย คำมูล คำประสม
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน 3 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 3 ณภัทร
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Demonstrative
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 34
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ประยุกต์การสร้างทางเรขาคณิต เลขที่ 38 ลากิจ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีไทย ศุภาวี ลากิจ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า เลขที่ 38
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า เลขที่ 38
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-D 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Review Unit1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ง21101 วรรณี ตรวจสุขภาพ -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว21204 กินรี พิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว21204 กินรี พิธีไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ท21101 อุมาพร คำศัพท์นิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 14/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Pre-test Unit 2
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา จับกลุ่มจัดกิจกรรมวิธีการทางประวัติศาสตร์ เลขที่ 33 (ลา)
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม เลขที่ 34 ภัทรานิศฐาน(ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-F O
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา D,S 34
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ นร.เข้ารวมการตรวจสุขภาพ 38 (ลา)
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม เลขที่ 39 อรกัญญา
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา วิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Post-test Unit 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา ค่านิยมการบริโภค 34 ลา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก เลขที่ 33 ลา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ศ 21102 วิมล แลกคาบกับ อ.ฉัตรวี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-G 33
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Review Possessive Adjective
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ง21101 วรรณี บ้าน _
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว 21101 ไปรยา คำนวณความหนาแน่น
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นข้อมูล
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การแบ่งยุคสมัยแบบไทย ตั้งใจเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 31 พิมพ์สิตานัน(ป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-E 31
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 31 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ภาษาท่า 31 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม เลขที่ 31 พิมพ์สิตา(ป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ยุคสมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ตั้งใจเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Possessive Adjective
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-F 33,37
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 31 พิมพ์สิตานัน, เลขที่ 34 ภัทรานิษฐ์, เลขที่ 37 สิริวณีย์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท21101 อุมาพร บทนำ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 อ21101 ฉัตรรวี Occupation
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัวอบอุ่น 31 34
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว21103 รุตชเดช เทคโนโลยีน่ารู้
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว21103 รุตชเดช เทคโนโลยีน่ารู้
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างมุม เลขที่ 37 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว 21101 ไปรยา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว21204 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว21204 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ21101 ฉัตรรวี Do exercise in worksheet
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล / สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาครบ ตั้งใจ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 37 สิริวณีย์(ลาป่วย)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ21201 Oliver TCP-C 37
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มฝึกทักษะ และเตรียมสอบ 33 (โควิด) 37 (ลากิจ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ เลขที่ 33 แพรวา(ป่วยโควิค), เลขที่ 37 สิริวณีย์(ป่วยโควิค)
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา พฤติกรรมการบริโภค 33,37 ป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การเทียบศักราช (การบ้าน ให้ฝึกเทียบศักราช ส่งวันที่ 6/06/66) มาครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Apostrophe s
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา ทดสอบหลังเรียน 33,37,39 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น (กวีโวหาร)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง เลขที่ 33 , 37 (ลาป่วย) เลขที่ 39 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ศ 21102 วิมล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีไทย 33 37 39 ขาด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม 33,37,39
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว 21101 ไปรยา ทดลองจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม 33,37,39
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-B 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-B 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 อ21101 ฉัตรรวี My family
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ง.21101 วรรณี ครอบครัว -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช การสร้างโปรไฟล์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช การสร้างโปรไฟล์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาครบ นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคนส่งงานครบทุกคน ( น่ารัก)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว21204 กินรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาครบ นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคนส่งงานครบทุกคน ( น่ารัก)
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส21103 เพ็ญพิกา สอนหน่วยที่ 1 เรื่อง เวลาและความสำคัญของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่มาของศักราช มาครบ ตั้งใจเรียนดี
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็ม -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ21201 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท21101 อุมาพร การคัดลายมือ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 39
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 39
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชาและนาฏยศัพท์ 6
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม เลขที่39เด็กหญิงอรกัญญา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส21103 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา (การบ้านให้แปะโครงสร้างรายวิชา ลงในสมุด ส่งภายในวันที่ 26/05/66) เลขที่ 39 (ลา)
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท21201 อภันตรี แตะนำอธิบายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ21101 ชุติมา Pretest Unit 1 เลขที่ 39
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส21101 รุ่งทิวา แนำนำรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท21101 อุมาพร ฝึกอ่านท่องจำบทอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ค21201 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว 21101 ไปรยา แนำนำรายวิชา แจกหนังสือ แบ่งกลุ่ม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว 21101 ไปรยา แนำนำรายวิชา แจกหนังสือ แบ่งกลุ่ม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ21201 Oliver ISP2-A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท21101 อุมาพร แนะนำรายวิชา/แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 อ21101 ฉัตรรวี แนะนำรายวิชา 35
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัวของฉัน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ค21201 วนัสนันท์ แนะนำรายวิชาและเข้าคลาสรูม
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียนgoogle classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียนgoogle classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว21204 กินรี แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว21204 กินรี แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ