- เปิดระบบรับสมัครและชำระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 62 - 15 ม.ค. 63 และชำระค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 16 ม.ค. 63
- ประกาศรับสมัคร ( เอกสารประกาศรับสมัครสอบ SKR Pre-Test )
- ประกาศผลการทดสอบ SKR Pre-test